Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 2

Від учителя предмета «Технології», що використовує засоби ІКТ «потрібно розвинене уміння вводити коло проблем, що вивчаються, направляючи діяльність учнів, робити узагальнюючі висновки, надавати індивідуальну допомогу в процесі самостійної роботи».

Нині кожному – дитині, підліткові, дорослому, – необхідно мати хоча би загальне уявлення про ІКТ, що оточують їх у школі, вдома, на вулиці. Щоб скористатися величезними можливостями, ІКТ, що надаються, в усіх сферах людської діяльності, треба бути досить підготовленим, мати відповідний набір знань і вмінь для активізації пізнавальної діяльності.

Можливість використання ІКТ в освіті будується на тому, що навчання є обробленням навчального матеріалу. Слухати, говорити, читати, писати, переконувати, оцінювати, запам’ятовувати – усе це приклади некомп’ютерного оброблення інформації. Оброблення і передавання інформації стає нині одним з головних видів діяльності людини.

Застосування ІКТ дає можливість більшою мірою використати деякі універсальні особливості особистості учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» – природний інтерес і цікавість до всього, що лежить зовні й усередині них, потреба в спілкуванні та грі, прагненні до колекціонування, порядку, здатність створювати несподівані і естетично значущі твори (вироби). Основа людського розвитку – прагнення і здатність до навчання впродовж усього життя – має закладатися в середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Найбагатші можливості вивчення навчального матеріалу на комп’ютері дозволяють змінювати і збагачувати зміст освіти. Які це можливості: це виконання будь-якого завдання, вправи з допомогою комп’ютера, що створює можливість для підвищення інтенсивності уроку предмета «Технології», використання варіативного навчального матеріалу і різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Під час аналізу доцільності використання комп’ютера в навчальному процесі треба враховувати такі дидактичні можливості комп’ютера:

1) розширення можливості для самостійної творчої діяльності учня, особливо в процесі вивчення і систематизації навчального матеріалу;

2) застосування навичок самоконтролю і самостійного виправлення власних помилок;

3) розвиток пізнавальних здібностей учня, його пізнавальної діяльності;

4) інтегроване навчання предмету;

5) розвиток мотивації учня.

У процесі цього комп’ютер може становити: джерело навчальної інформації, наочний посібник (з можливістю мультимедіа), тренажер, засіб телекомунікації. Використання ІКТ – це стимул в предмета «Технології». Активізуються психічні процеси учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», набагато активніше і швидше відбувається збудження пізнавального інтересу. Людина за своєю природою більше довіряє очам, і більше 80% інформації сприймається і запам’ятовується нею через зоровий аналіз. Дидактичні переваги уроків з використанням ІКТ – створення ефекту присутності («Я це бачив»!), в учня з’являється інтерес, бажання дізнатися і побачити більше, відбувається активізація його пізнавальної діяльності.

Застосування ІКТ в роботі вчителя предмета «Технології» дає можливості створення:

 комплекту електронних уроків, об’єднаних предметною тематикою або методикою навчання;

 розроблення пакету тестового матеріалу в електронному вигляді;

 розроблення пакету стандартного поурочного планування з теми або групи тем;

 розроблення комплекту дидактичних засобів з предмету (самостійні, практичні та контрольні роботи);

 розроблення комплекту роздаткового матеріалу з предмета «Технології» (картки завдання і питання);

 створення розділу або сторінки електронного підручника;

 створення термінологічного словника з предметної теми, розділу предмета «Технології»;

 створення збірника предметних кросвордів;

 розроблення комплекту тематики класних виховних годин, батьківських зборів або позакласних предметних заходів (пізнавальні ігри, конкурси, вистави);

 розроблення пакету матеріалу з підготовки учнів до олімпіад з предмета «Технології»;

 розроблення проекту організації і проведення занять гурткової роботи з предмета «Технології»;

 розроблення пакету адміністративної документації класного керівника;

 розроблення пакету адміністративної документації методичного предметного об’єднання предмета «Технології»;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Інтелектуальні вміння
Навчання та синдром неуважності Ознаки синдрому неуважності: На заняттях: Ви можете відповісти недоладно. Ви не можете конспектувати. У вас труднощі з командами або завданнями Виконуючи домашні завда ...

Обладнання фізкультурного залу
У фізкультурному залі встановлюється все необхідне обладнання для проведення занять а фізичної культури. Гімнастична стінка (висота 2,5 м, ширина прольоту 80 см, відстань між рейками 15-20 см) - 6-8 ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net