Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 3

 розроблення бази даних методик з предмета «Технології»;

 розроблення пакету матеріалів з однієї з педагогічних технологій (інтерактивне, диференційоване, блочне, випереджаюче та ін. навчання);

 розроблення проекту особистої методичної веб-сторінки і веб-сторінки педагогічного колективу школи;

 розроблення бази даних питань і завдань з предмета «Технології»;

 розроблення пакету психолого-педагогічних матеріалів для учителя предмета «Технології»;

 розроблення пакету сценаріїв уроків із застосуванням ІКТ на уроках предмета «Технології»;

 розроблення пакету бланків і зразків документів для педагогічної діяльності (різні грамоти, анкети, плани і т.д.);

 створення електронної бібліотеки творів художньої, наукової, навчальної, науково-популярної літератури, згідно із загальноосвітньою програмою предмета «Технології»;

 ведення гуртка з предмета «Технології» з використанням медіа-ресурсів.

Основна освітня цінність ІКТ полягає в тому, що вони дозволяють створити мультисенсорне інтерактивне середовище навчання з майже необмеженими потенційними можливостями, що опиняються в розпорядженні й учителя, і учня для активізації пізнавальної діяльності.

Виділяють вісім типів комп’ютерних засобів, що використовуються в навчанні на підставі їх функціонального призначення:

1. Презентації.

2. Електронні енциклопедії.

3. Дидактичні матеріали.

4. Програми-тренажери.

5. Системи віртуального експерименту.

6. Програмні системи контролю знань.

7. Електронні підручники і навчальні курси.

8. Навчальні ігри і розвиваючі програми.

Предмет «Технології», як ніякий інший предмет, здатний стати експериментальним творчим майданчиком, на якому шляхом інтеграції з іншими предметами, застосування нетрадиційних форм проведення уроків, обов’язкового використання ІКТ створюються ідеальні умови для формування інтелектуальної компетентності і креативності школярів. Необхідно створити в класі атмосферу співпраці, захопити школярів «пошуком істини», стимулювати їх активність і творчість, активізувати пізнавальну діяльність озброївши сучасними технологіями.

У сучасному світі потоки інформації стають не просто електронними, а все більше і більше медійними. Значна кількість людей, а особливо учнів10-11 класів на уроках предмета «Технології» налаштовані на одержання інформації за допомогою медіазасобів. Тому тенденція використання ІКТ стає не просто актуальною, а за суттю і необхідною. Можна вказати декілька передумов, які зумовлюють самостійне створення вчителями предмета «Технології» електронних освітніх ресурсів, серед них:

− рівень оснащення шкіл комп’ютерною технікою за останні десятиліття значно виріс, практично не залишилося шкіл, в яких немає комп’ютерних класів;

− комп’ютерна грамотність учителів так само «підтягнулася» основні прийоми роботи з персональним комп’ютером освоєні вчителями, не залежно від предмета, що викладається; важливо і те, що ті учителі, які мають бажання використати сучасні методи навчання розуміють, що одержаних призначених для користувача знань їм не вистачає і продовжують удосконалювати свої навички;

− інтерфейси більшості програм нині такі, що освоїти самостійно інструментарій для створення простих електронних ресурсів під силу практично усім.

Отже, можна говорити про те, що нинішні вчителі предмета «Технології» готові до самостійної розробки і створення мультимедійних освітніх ресурсів. Трудність полягає в тому, що освоївши інструментарій щодо роботи з презентаційними пакетами, тестерами, інтерактивними модулями тощо, педагоги просто намагаються перенести зміст підручників в електронний варіант, сподіваючись тим самим вчинити революцію в освіті.

Тенденція останнього десятиліття в цій галузі багато в чому була така, що електронні посібники відрізнялися від друкарських лише носієм. Необхідність таких електронних ресурсів невиправдана. Викликає сумнів перенесення тексту підручників, посібників і довідників на слайди презентацій або в текстові файли для використання їх як роздатковий матеріал на уроках. Це недоцільно як з точки зору затрат (часових, ресурсних тощо), так і з дидактичної точки зору. Те що може бути показане за допомогою крейди і ганчірки, не варто виносити на електронні носії. Більше того, в процесі навчання багатьох дисциплін є безліч положень, які просто не можуть бути перенесені на екран монітора. Наприклад, на уроках графіки вчитель лише власним показом на дошці може пояснити прийоми побудови об’єктів та інтерактивні модулі не можуть замінити такого показу, оскільки не зможуть відповісти на запитання учнів, запобігти типовим помилкам.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Практичні рекомендації для батьків із статевого виховання дітей
Батьки повинні досягати повного взаєморозуміння в усіх, як важливих, так і незначних питаннях виховання дітей. Вони повинні бути щирими і систематично обговорювати між собою всі питання, що відносять ...

Адаптація професійної освіти України в європейський освітній простір
У системі освіти України за останні роки під впливом зовнішніх чинників відбулися суттєві зміни. Одна з найпомітніших – це поява ринку освітніх послуг та ринку праці. Сьогодні професійна освіта Украї ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net