Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 4

Отже, після подолання проблеми комп’ютерної грамотності учителів постало питання про уміння ретельно продумувати, конструювати і відбирати інформацію для власних інформаційних ресурсів до уроків. Необхідно навчити майбутніх вчителів предмета «Технології» вибудовувати свої електронні ресурси так, щоб вони були логічним продовженням підручників, навчальних посібників, пояснень учителя тощо, а не безглуздим їх дублюванням. Учитель має розуміти, що інформаційні освітні ресурси лише розширюють галузь знань, дозволяють подати ці знання візуальніше, яскравіше і наочніше, що запам’ятовуються.

У процесі використання на уроці предмета «Технології» мультимедійних складових потрібне ретельне опрацювання кожного елементу, як самого уроку, так і електронної його складової. На уроці з предмета «Технології» ми намагаємося надати інформаційним ресурсам передусім саме електронну спрямованість, з елементами інтерактивності, візуалізації тощо.

Зміст навчального матеріалу з предмета «Технології» вимагає знання механізму дій, який пояснити і представити буває досить складно. Наприклад, робота токарного верстата може бути показана на плакатах, але в цьому випадку немає достатньої наочності динаміки процесу, можна пояснити роботу токарного верстата безпосередньо включивши верстат і пояснюючи його роботу, але в цьому випадку неможливо побачити внутрішню будову верстата. Тому в електронних посібниках важливо показати механізми процесів, те, що не можна побачити звичайним оком. Для створення таких електронних посібників безумовно вимагається багато часу і сил, проте такі демонстрації дійсно здатні не просто зацікавити учнів предметом, темою, а й показати внутрішні складові процесів, їх структурність, зв’язність, активізуючи таким чином мислення і пізнавальні процеси учнів.

Електронні складові уроку мають бути продумані не лише за своїм змістом, а й необхідно обдумано «вписати» цей компонент у структуру уроку предмета «Технології», точно і акуратно вибравши його місце в ході зайняття. Інакше логіка уроку може бути порушена, увага учнів загублена і як наслідок поставлені цілі не досягнуті.

Окрім точного місця в уроці істотним недоліком багатьох медійних посібників є непродуманість часового чинника. Намагаючись представити в електронному вигляді якомога більше інформації багато учителів предмета «Технології» тим самим «роздувають» електронні демонстрації за часом. Конструюючи свій електронний ресурс, слід пам’ятати, що гасло «краще менше, та краще» в цій ситуації дуже доречне. Нехай у вас буде два короткі електронні модулі, ніж один довгий. Крім того, не слід забувати і про санітарні норми, які для кожної вікової групи учнів обмежують використання комп’ютерної техніки на уроках .

Частота використання електронних ресурсів на уроці з предмета «Технології» так само поза сумнівом має дозуватися. Якщо кожний урок проводитися з однотипними презентаціями, то швидше за все, через деякий час така технологія проведення уроку надокучить учням і час, відведений учителем для показу електронного модуля учні використовуватимуть для власне відпочинку на уроці.

Звичайно, можна назвати ще багато критеріїв, які необхідно врахувати в процесі розроблення власного електронного ресурсу. Проте іноді здається, що перераховані вище помилки створення і використання електронних ресурсів учителі «випробували» на собі. Саме тому вони виділяють їх в першу чергу, і саме тому видається можливим навчити вчителів уникати таких простих недоліків в роботі, адже якщо вони вказують на них, означає, вчителі предмета «Технології» готові до того, щоб усунути їх самостійно .

Комп’ютер нині це щонайпотужніший інструмент одержання і оброблення навчальних матеріалів. Можливості ІКТ, їх швидкодія приголомшують уяву. Тому абсолютно природне впровадження цих засобів в сучасний навчальний процес.

ІКТ дозволяють моделювати і візуалізувати складні для демонстрації технологічні процеси, небезпечні фізичні явища, технологічні процеси.

Абсолютно очевидно, що анімована картинка або відео фрагмент технологічного процесу має виглядати набагато яскравіше цікавіше і зрозуміліше, ніж статичне графічне зображення того ж процесу. Тим самим розуміння і засвоєння навчального матеріалу проходить легше і з меншими часовими витратами, що відбивається на якості навчання.

Звідси випливає необхідність створення анімованих технологічних процесів, відеофрагментів і статичних зображень під час створення навчального комп’ютерного відеокомплексу для вивчення технології обробки конструкційних матеріалів і виготовлення виробів на уроках предмета «Технології».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Сутність і зміст процесу виховання. Мета виховання, понятійний апарат теорії виховання
Природа не творить людини як цілісної особистості, вона лише закладає основи і створює передумови для її формування. Людина - багаторівнева система, особливості якої виявляються у діалектичній взаємо ...

Мотиваційно-ціннісне відношення до фізичної культури
Мотивація і структура мотиву в період молодшого шкільного віку. В цей період з'являються нові мотиви (потреби, інтереси, бажання), відбуваються перестановки в ієрархічній мотиваційній системі дитини. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net