Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 5

Стає можливим створення абсолютно нових навчальних посібників; можливість розповідати і показувати дію різних машин і механізмів і технологічних процесів за допомогою комп’ютерної графіки, відео фрагментів і анімацій, що забезпечує високу ефективність засвоєння теоретичного матеріалу предмета «Технології». Це пов’язано з тим, що не кожна людина має високу швидкість абстрактного мислення .

Використання відеоінформації в процесі предмета «Технології» в порівнянні з іншими методами і засобами навчання дозволяє притягнути додаткову увагу до навчального матеріалу, що обумовлено такими прийомами під час її використання:

1) особлива увага приділяється динамічній композиції об’єктів вивчення, що дозволяє взяти до уваги ефект часу і що миттєвої зміни перебігу процесу, що є ключовою позицією використання комп’ютерного моделювання в предмета «Технології»;

2) доповнення пропонованого навчального матеріалу звуковим супроводом;

3) висвітлення навчального матеріалу відповідно до сюжетної лінії.

Складна технічна продукція часто супроводжується значним обсягом конструкторсько-технологічної документації, в якій непросто розібратися. Комп’ютерний навчальний відеоматеріал допомагає зняти багато проблем, пов’язаних з освоєнням нової техніки і технологій.

Навчальні відеоматеріали дозволяють вирішити низку таких важливих завдань як:

 підвищення якості навчання предмета «Технології»;

 стандартизація, уніфікація предмета «Технології»;

 можливість дистанційного навчання;

 можливість самоосвіти .

Нині у відеофільмотеці Інтернет є широкий асортимент такої продукції. Проте, на жаль, навіть за такому значного вибору не завжди можна знайти відеоматеріали, що забезпечують потреби конкретної навчальної дисципліни, що відбивають необхідні технологічні процеси сучасного промислового виробництва. Творці навчальних відео матеріалів не устигають відстежувати й охоплювати всі зміни в сучасних напрямах науки і техніки.

Існувало багато навчальних фільмів, створених 20-30 років тому з класичних навчальних дисциплін на кіностудії «Союзтехфільм». Нажаль, в радянський період ця кіностудія була єдиною у своєму роді і в 90-і роки минулого сторіччя вона припинила своє існування. До теперішнього часу аналогів цієї кіностудії, що займається навчальними технічними відеофільмами немає, а фільми виготовлені 20-30 років тому назад були зняті на 8-ми або 16-ти міліметровій плівці з можливістю проектування на старих кіноапаратах, що не відповідає новітнім вимогам до освітнього процесу, які обумовлюють широке впровадження ІКТ в усі сфери навчальної діяльності.

Нами розроблено демонстраційні матеріали щодо виготовлення конкретних виробів (на прикладі складних сучасних дверних замків), що включають заготівельні, оброблювальні, захисно-декоративні і складальні операції.

Представлена послідовність і динаміка процесу виготовлення окремих деталей: від лінії стрічкового і лазерного розкроювання листового металу, вирубних, витяжних, згинальних, напівавтоматичних пресів шліфувальних машин, фрезерувальних верстатів з числовим програмним управлінням, фарбувальних і сушильних камер, до складальних стендів, оснащених калібрувальними моделями, та перевірки якості виробів на випробувальних стендах.

Для посилення наочності розроблені і впроваджені в технологічний процес виготовлення виробів анімації, що демонструють динаміку роботи вирубних, витяжних і згинальних прес-форм з набору відповідних матриць і пуансонів.

Ці технологічні процеси виготовлення дверних замків представлені у вигляді комп’ютерного цифрового навчального відеокомплексу і використовуються на уроках предмета «Технології» під час вивчення розділу «Сучасні промислові технології». Цей відеокомплекс пропонується в елективному курсі «Технології обробки конструкційних матеріалів» для профільних політехнічних класів, середньої загальноосвітньої школи і професійних ліцеїв і коледжів. Він дозволив підвищити рівень знань і зацікавленість учнів.

Використання комп’ютерної підтримки навчального процесу і його супровід відкриває величезні можливості в роботі вчителя. Сучасна інфраструктура інформатизації, не лише збільшила кількість навчальних закладів, що мають сучасні комп’ютери, а й, що важливо, дала можливість активно використовувати матеріали глобальної телекомунікаційної мережі Інтернет.

Основна мета уроків предмета «Технології» – закласти основи підготовки учнів до трудової діяльності в нових економічних умовах, сприяти вихованню і розвитку ініціативної, творчої, заповзятливої особистості, її самовизначенню у майбутній професійній кар’єрі. Застосування ІКТ на уроках предмета «Технології» дозволить підвищити ефективність навчання, його якість, а найголовніше стимулює учнів до оволодіння комп’ютерною грамотністю.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики
Визначення умов повноцінного естетичного сприймання музичних творів потребує з'ясування низки науково-методичних питань. Мова йдеться насамперед про шляхи формування музичного сприймання школярів, мо ...

Самооцінка учнів в виховній роботі
Самооцінка школярів головним чином зорієнтована на оцінки, що виставляються в журнал. Проте оцінки можуть відігравати домінуючу роль у формуванні самооцінки учня, якщо вчитель правильно ними користує ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net