Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 7

Подорожуючи освітніми сайтами Інтернет, намагалися залучити до цього і своїх учнів. Обов’язково вивішуємо на дошці оголошень адреси цікавих сайтів. Із введенням в експлуатацію в школі другого комп’ютерного класу з’явилася реальна можливість здійснювати ці подорожі разом на уроках предмета «Технології».

Поки ще рано робити конкретні висновки, наскільки вдалося залучити учнів до культури використання персонального комп’ютера не для розваги, а для самоосвіти. Час покаже. Проте дуже сподіваємося, що наша співпраця в цьому напрямі продовжиться.

Національна середня освіта перебуває у стані переходу до інформатизації навчального процесу. Є перші позитивні зрушення у цьому питанні: поступово виконується програма забезпечення шкіл комп’ютерною технікою, з’явилися перші сертифіковані навчальні комп’ютерні програмні засоби.

Серед шкільних предметів, предмет «Технології» має досить широкі можливості для навчання з використанням ІКТ.

Загальновідомо, що викладання предмета «Технології» в школі вимагає нових методичних підходів до навчання учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», оскільки використання лише традиційних методів навчання, як показує шкільна практика, сьогодні вже не може бути достатньо ефективним. Потрібно навчати учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» із врахуванням індивідуальних можливостей і запитів школярів.

Найважливішим завданням сучасності вважаємо реалізацію особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів, коли учень із об’єкта педагогічного впливу стає суб’єктом творчої діяльності, що значною мірою впливає на досягнення ним більш високого рівня знань і вмінь, розвитку в школярів пізнавальної самостійності та інтересу до вивчення предмета «Технології».

Одним із напрямів модернізації системи предмета «Технології» у школі є впровадження ІКТ у навчальний процес. Сучасне життя вимагає від учителів освоєння комп’ютерної техніки, тому що багатьом учням 10-11 класів на уроках предмета «Технології», які вже достатньою мірою володіють комп’ютерною технікою, більш близькими і зрозумілими є комп’ютерні та мультимедійні версії тем предмета «Технології».

У межах викладання предмета «Технології», разом із традиційними технологіями навчання, закладено величезні можливості для застосування ІКТ, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point, MS Explorer, MS Photoshop, Intel "Навчання для майбутнього". Вважаємо, що вчителю предмета «Технології» потрібно використовувати програму MS Map Point для впровадження інформаційних систем в предмета «Технології».

Дидактичними можливостями ІКТ вважаємо:

 індивідуалізацію навчального процесу;

 високий ступінь наочності під час предмета «Технології»;

 пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

 можливість моделювання природних процесів і явищ;

 організацію групової роботи;

 забезпечення зворотного зв’язку в процесі предмета «Технології»;

 контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу.

У процесі предмета «Технології» вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань.

Комп’ютери у навчанні варто використовувати лише тоді, коли вони забезпечують здобуття знань учнями 10-11 класів на уроках предмета «Технології», які неможливо або достатньо складно одержати за умови використання традиційного навчання. Дуже важливо навчальний процес організувати так, щоб учень розумів, що завдання вирішує він, а не комп’ютер, що лише він несе відповідальність за наслідки прийнятого рішення. Учні10-11 класів на уроках предмета «Технології» втрачають інтерес до роботи, якщо результати їхньої праці не реалізуються в подальшому, тому необхідно використовувати виконану роботу на уроках у процесі створення педагогічних програмних засобів або розробленні методичних матеріалів.

Найбільш цінними у навчальному процесі можуть бути програмні засоби, які надають учням 10-11 класів на уроках предмета «Технології» свободу вибору під час вивчення навчального матеріалу раціонального рівня складності, самостійного визначення форми допомоги за умови виникнення утруднень.

На нашу думку, комп’ютер може використовуватись під час предмета «Технології» в режимі навчання, тренажера, контролю. Працюючи в режимі навчання, за допомогою мультимедійних програм виводиться на екран монітора навчальні матеріали, задаються питання на розуміння запропонованих навчальних матеріалів. Якщо відповідь неправильна, пропонується підказка, як знайти правильну відповідь, або відповідь і ставиться наступне завдання.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10Стан розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» в практиці школи
Перед сучасною початковою школою стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, яка була би більш особистісно-орієнтованою на всебічну підготовку школярів, їхній цілісний і гармоній ...

Сучасне науково-теоретичне обґрунтування ролі сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
Сім’я – найдавніша і найстійкіша соціальна спільність. Виникнувши на зорі людства вона пройшла через багатовікову історію, являючи собою унікальну опору для суспільства. Сім’я відновлює духовні і фіз ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net