Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Сторінка 8

У режимі тренажера на екран комп’ютера виводяться лише тексти запитань, за умови помилкової відповіді надається відповідний коментар; результати відповідей не запам’ятовуються, час на обмірковування завдань – необмежений.

У режимі контролю варіанти завдань добираються комп’ютером, час на обмірковування обмежений, результати відповідей фіксуються, за наявності помилки дається правильна відповідь і коментар. Після закінчення роботи виводиться список тем, у яких були зроблені помилки, та які потрібно повторити, а також ставиться відповідний бал .

Отже, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій: він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій, партнером, інструментом, джерелом інформації, контролює дії учнів і надає їм нові пізнавальні можливості.

Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу навчання є різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна робота. Перелічені способи обумовлені не лише наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів, а й дидактичними цілями.

Проте варто зазначити, що методика вивчення шкільних предметів, зокрема предмета «Технології», з використанням ІКТ знаходиться на етапі становлення: технології використання комп’ютерів у навчальному процесі лише розробляються.

Наявні комп’ютерні програми з предмета «Технології» можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації.

Значна частина мультимедійних програм з предмета «Технології» містить документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова наявних мультимедійних програм з предмета «Технології» відповідають принципам науковості, систематичності, доступності, послідовності викладання навчального матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним вимогам навчання.

Варто зазначити, що більшість програм з предмета «Технології» за дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань.

Особливо заслуговує на увагу програма «Використання Microsoft Office в школі», яка надає можливість навчитися працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point у процесі засвоєння предмета «Технології».

Працюючи з цією програмою, вчитель може самостійно, використовуючи Microsoft Power Point, створювати нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відеофрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання.

Ця програма дозволяє використовувати також анімацію, слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об’єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – технологічні поняття.

Працюючи з Microsoft Excel, учні дають об’єктивну оцінку технічним явищам, використовуючи цифрові дані.

Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних програмах, є значним допоміжним матеріалом для формування технічних і технологічних уявлень та понять про явища та природні об’єкти, які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відеофрагментам та фотографіям, які є у цих програмах, на уроках предмета «Технології» можна здійснити «подорож» планетою, переглянути шедеври техніки і технологій, які практично недоступні для більшості учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології».

Мультимедійні засоби, як джерело нових знань, можуть використовуватись перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою.

Завдяки мультимедійній інформації, що містять педагогічні програмні засоби, учні 10-11 класів на уроках предмета «Технології» вчаться пов’язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення.

Перевагою застосування мультимедійних програм на уроках предмета «Технології» є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладання навчального матеріалу учні дістають значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє вчителя предмета «Технології» від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.

Тому можна зробити висновок, що більшість комп’ютерних програм з предмета «Технології» містить значну навчальну інформацію. Вони можуть широко використовуватись на уроках предмета «Технології»; водночас ці програмні засоби за своїм дидактичним призначенням в основному є допоміжним, ілюстративним джерелом знань.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10Аналіз програми і підручника курсу «Я і Україна»
На розвиток пізнавального інтересу молодших школярів впливає, перш за все, зміст навчального матеріалу. Він по-різному засвоюється учнями і впливає на їхній розвиток залежно від методу навчання, що в ...

Технологія виконання панно із соломки
Декор в утилітарних виробах відіграє залежну роль, підкреслюючи форму, обсяг, пропорції. У декоративних композиціях зображення має самостійне визначальне значення : викликає в нас асоціативні зв'язки ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net