Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Сторінка 1

Головним чинником, який забезпечує освоєння та подальше ефективне впровадження сучасних освітніх технологій в цілому, й проектного методу навчання зокрема, є не лише наявність комп’ютерної техніки, а й володіння знаннями з ІКТ як учнями 10-11 класів на уроках предмета «Технології», так і вчителями середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, хоча б на рівні користувача. В зв’язку з активнішим використанням ІКТ в освіті значно зростає роль вчителя предмета «Технології» з різними спеціалізаціями (технологічна освіта та інформаційні технології), який може відповідати за комп’ютерний клас у школі, його здатність обслуговувати техніку та мережеве обладнання підтримувати його в постійному робочому стані. Якщо ігнорувати порушені питання, то неминуче виникне ситуація, коли вчителі, котрі активно почнуть впроваджувати проектні методи навчання у своїй школі, без елементарних навичок роботи з персональним комп’ютером, периферійними пристроями та мережевим обладнанням завдадуть школі значних матеріальних збитків. Відсутність в учнів умінь використовувати ІКТ у своїй роботі, лише пришвидшить усі негативні процеси та за короткий час зробить комп’ютерний клас школи непридатним для використання навіть на уроках інформатики. Вся відповідальність ляже на вчителя, як завідуючого кабінетом, і на директора школи. Якщо техніка виходить з ладу, вона, як правило, ставиться в куток, тому що кошти на її ремонт бюджетом не передбачені. Є винятки з цього правила, але їх дуже мало.

У бюджеті бракує грошей на такі витрати. Навіть нові комп’ютерні класи, що на гарантії, потребують обслуговування, а через рік експлуатації – ремонту та модернізації.

Як відомо, вітчизняні шкільні програми передбачають, перш за все, формування в учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» міцних знань, умінь і навичок. Безперечно, система знань має пріоритетне значення, і цього ніхто не заперечить. Проте, спостерігаючи за шкільним життям у Штатах, можна дійти висновку, що американська система освіти опирається на поєднання знань, умінь і навичок. Це, напевне, тому, що в сучасному світі знання постійно оновлюються. Отже, чи не важливіше прищепити стабільні вміння та навички самостійно здобувати знання впродовж усього життя? Іншими словами, американська школа повністю перейшла на засади підготовки школярів до самостійного життя. Цьому сприяє запроваджена повсюдно система громадянської освіти. Центр громадянської освіти США розробив, а Міністерство освіти країни схвалило «Національні стандарти громадянських прав і держави». Національні стандарти – це свого роду підготовка школярів до громадянської поведінки, подальшого навчання і продуктивної праці на користь держави, відданість основним принципам та цінностям американської демократії. Цим обґрунтовується громадянське покликання школи. Адже американці вважають, що офіційна освіта має давати загальне розуміння суспільного розвитку, а громадянська – конкретне застосування теоретичних знань у практичному житті та поведінці молодих людей.

Вітчизняні науковці, розуміючи важливість цього питання для майбутнього України, також намагаються сформувати систему громадянської освіти і ведуть роботу над створенням такого підручника.

Пропоновані нами уроки предмета «Технології» передбачають застосування інтерактивних методів навчання, які складають основні підвалини американської методології.

Перш за все, хочемо відзначити дуже поширений у США «захист проектів». Підготовка учнівських рефератів широко практикується і в школах України, але робота наших учнів зводиться, в основному, до переписування з одного чи кількох джерел і читання у класі. Американські школярі обов’язково використовують дані з Інтернет, довідкову літературу, а сам захист проекту перетворюється у своєрідне шоу, до якого весь клас готується впродовж певного часу. Після виступу «оратора» з даної проблеми виступають опоненти, підготувавши йому «перехресний вогонь», витримати який зможе лише той, хто фундаментально підготувався. Цей простий метод викликає цікавість та розвиває пізнавальні можливості школярів, спонукає їх до вивчення певного предмета.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
Сучасне суспільство характеризують зростання ролі інформації в соціальних відносинах, збільшення швидкості її опрацювання завдяки комп’ютерній техніці та впровадження інформаційних телекомунікаційних ...

Позашкільна та дошкільна освіти
До найбільш досліджених у до еміграційний період, безперечно, слід віднести питання дошкільного виховання, яке було «одною з основних ідей її національного світогляду». Порівняльний аналіз творів дош ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net