Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Сторінка 3

Наявні адаптивні, інтелектуальні, освітні інформаційні системи дуже різноманітні. Вони надають різні види підтримки як для учнів, так і для вчителів, залучених у процес Інтернет-навчання. Щоб допомогти зрозуміти це розмаїття систем та ідей, пропонується зосередитися на адаптивних та інтелектуальних технологіях (Brusilovsky, 1996). Під адаптивними та інтелектуальними технологіями ми маємо на увазі різні за суттю шляхи додавання адаптивної та інтелектуальної функціональності у начальну систему. Технологія, як правило, може бути надалі розкладена на структурно менші техніки і методи, які відповідають різним варіантам цієї функціональності та різним шляхам її реалізації.

Визначено п’ять головних технологій, що використовуються в адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних системах. Ці технології мають прямі корені у двох дослідницьких галузях, які добре розвинулись до ери Інтернет – Адаптивне гіпермедіа та Інтелектуальні навчаючі системи. Так як їх застосування в контексті Інтернет було відносно простим, ці технології були першими, що з’явилися в адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних системах і вони можуть розглядатися як «класичні» адаптивні, інтелектуальні, освітні ІКТ. У відповідності до їх виникнення згруповано п’ять класичних технологій у Адаптивні технології гіпермедіа та Інтелектуальні технології навчання (рис. 1.1). Також визначено і згруповано деякі технології адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних систем у технології «породжені Інтернет», що з’явилися в Інтернеті недавно і не мають прямих коренів у до-Інтернет навчальних системах.

Рис. 1.1. Класичні технології адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних систем і їх виникнення

Ми поділяємо оригінальну групу породжених Інтернет технологій на три групи: адаптивна фільтрація інформації, інтелектуальний моніторинг класів та інтелектуальна підтримка співробітництва. П’ять груп технологій і сфер їх виникнення показано на рис. 1.2.

Рис. 1.2. П’ять груп сучасних технологій адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних систем

Інтелектуальний аналіз рішень пов’язаний із учнівськими розв’язками навчальних завдань (які можуть змінюватись від простих запитань до комплексних програмних завдань). На відміну від не інтелектуальних перевіряючих інструментів, які здатні лише констатувати правильний розв’язок чи ні, інтелектуальні аналізатори можуть сказати, що саме неправильно або що розв’язано не повністю, і які пропущені чи неправильні знання спричинили помилку. Інтелектуальні аналізатори здатні забезпечити учня потужною технікою зворотного зв’язку опрацювання помилок і оновленням моделі учня. Через низьку інтерактивність і природну відповідність Інтернет інтерфейсу форм, ця технологія була реалізована в Інтернеті однією з перших на таких ранніх адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних системах, як ELM-ART (Brusilovsky, et al., 1996a) та WITS (Okazaki, et al., 1996). Системи SQL-Tutor (Mitrovic, 2003), German Tutor (Heift, et al., 2001) і остання версія ELM-ART (Weber, et al., 2001), демонструють декілька шляхів реалізації інтелектуального аналізу рішень у WWW.

Метою інтерактивної підтримки прийняття рішень є забезпечення учня інтелектуальною допомогою на кожному етапі розв’язання проблеми – від надання підказки до виконання наступного етапу замість учня. Технологія інтерактивної підтримки прийняття рішень не так популярна у Веб-системах, як в окремих інтелектуальних навчальних системах – в основному через проблеми з реалізацією. Як було показано початковими системами, чиста реалізація на стороні сервера, така як PAT-Online (Ritter, 1997) не в змозі активно слідкувати за діями учня і може забезпечувати допомогу лише за запитом. Чиста реалізація на стороні клієнта, така як ADIS (Warendorf, & Tan, 1997) має обмеження за складністю. Необхідна функціональність і рівень складності для реалізації інтерактивної підтримки прийняття рішень потребує клієнт-серверної реалізації, такої як AlgeBrain (Alpert, Singley, & Fairweather, 1999), але такі системи складніші в реалізації. ActiveMath (Melis та ін , 2001) реалізує інтерактивну підтримку прийняття рішень у її планувальнику доведень Омега. На додаток до цього ELM-ART (Weber та ін., 2001) представляє унікальний приклад підтримки прийняття рішень на основі прикладів – це інша низько інтерактивна технологія підтримки, що стає багатообіцяючою у контексті Інтернет.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Методи науково-педагогічних досліджень
Під методом дослідження розуміють певні прийоми та способи розв'язання наукової проблеми. Історія розвитку методики навчання біології засвідчила, що захоплення якимось одним методом, засобом, прийомо ...

Переоцінка агресивних дій рольова педагогічна гра
Мета: усвідомити можливі впливи агресивних дій у власній поведінці на процес розвитку власної особистості та особистість іншої людини, отримати навички осмислення різниці між баченням учасником себе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net