Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» в процесі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Сторінка 4

Адаптивне подання та адаптивна підтримка навігації – дві найбільші технології, що розглядаються системами адаптивного гіпертексту та адаптивного гіпермедіа. Метою технології адаптивного подання є пристосування змісту кожного вузла (сторінки) до цілей учня, знань та іншої інформації, що зберігається в моделі учня. В системі адаптивного подання сторінки не є статичними, а такими, що адаптивно генеруються або збираються для кожного користувача. ActiveMath (Melis, та ін., 2001) є одним з найширших серед наявних прикладів адаптивного подання. На додаток ELM-ART (Weber, та ін., 2001) демонструє спеціальну форму адаптивного подання – адаптивні попередження про освітній стан поточної сторінки. MetaLinks (Murray, 2003) демонструє адаптивне подання для «оповідального згладжування».

Метою технології підтримки адаптивної навігації є допомога учню зорієнтуватися і переміщуватися у гіперпросторі за допомогою зміни вигляду видимих посилань. Наприклад, система адаптивного гіпермедіа може адаптивно сортувати, анотувати або частково сховати посилання поточної сторінки для того, щоб спростити вибір напряму пересування далі. Підтримка адаптивної навігації переслідує ту саму мету, що й програмування курсу навчання – допомогти учню знайти оптимальний шлях через навчальний матеріал. У той самий час підтримка адаптивної навігації менше управляюча і більше «партнерська», ніж традиційне програмування: вона провадить учня, залишаючи йому можливість самостійно обрати наступний елемент знань для вивчення, наступне завдання для розв’язання. У контексті WWW, де гіпермедіа є базовою організаційною парадигмою, підтримка адаптивної навігації стає як природною, так і ефективною. Вона була серед трьох найперших технологій адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних систем, використаних у таких системах як ELM-ART, InterBook, і стала, можливо, найпопулярнішою технологією в адаптивних, інтелектуальних, освітніх інформаційних системах. KBSHyperbook, ActiveMath та ELM-ART демонструють декілька варіантів адаптивної анотації (коментування) посилань. MLTutor використовує сортування та генерацію посилань.

Адаптивна фільтрація інформації – класична технологія інформаційного пошуку. Її мета – знайти декілька елементів, що відповідають інтересам користувача, у значному обсязі (текстових) документів. В Інтернет ця технологія була використана як у пошуковому контексті, так і в контексті перегляду. Вона була застосована для пристосування результатів Веб-пошуку із використанням фільтрації і впорядкування і для вироблення рекомендацій щодо найбільш відповідних документів серед одержаного набору, використовуючи генерацію посилань. Хоча механізми, що використовуються у системах адаптивної фільтрації інформації, дуже відрізняються від механізмів адаптивного гіпермедіа, на рівні інтерфейсу адаптивної фільтрації інформації для Інтернет найчастіше використовують техніку підтримки адаптивної навігації. Є два принципово різних типи механізмів адаптивної фільтрації інформації, які можуть розглядатися, як дві різні технології адаптивної фільтрації інформації – фільтрація на основі вмісту і сумісна фільтрація. Перша спирається на зміст документа, тоді як остання абсолютно ігнорує зміст, намагаючись замість цього підібрати користувачів, які будуть зацікавлені в однакових документах. Сучасна технологія адаптивної фільтрації інформації широко використовує технології машинного навчання, особливо це стосується фільтрації на основі змісту. Будучи дуже популярною у галузі інформаційних систем, адаптивна фільтрація інформації не використовувалася у навчальному контексті в минулому. Обсяг навчального змісту був порівняно невеликим, і потреба спрямовувати користувача до найбільш потрібного навчального матеріалу з легкістю підтримувалася адаптивним програмуванням (плануванням) і адаптивним гіпермедіа. Однак Інтернет з його значною кількістю не індексованих відкритих освітніх ресурсів зробив технологію адаптивної фільтрації інформації дуже привабливою для освітян. MLTutor є одним із перших цікавих прикладів застосування фільтрації інформації на основі змісту навчання. Навчальний приклад сумісницької адаптивної фільтрації інформації можна знайти у WebCOBALT .

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Експериментальна програма щодо моделі розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів
Багато хто задає собі питання, як розвинути і успішно застосовувати інтуїцію. Відповідь очевидна, слід тренуватися. Питання про те, як розвивати інтуїцію, велике і складне. Ми вкажемо лише кілька нап ...

Індивідуальна виховна робота з підлітками «групи ризику», мета та методика її проведення
Вважається, що під найбільший ризик пристрасті до алкоголю та інших дурманних речовин потрапляють представники наступних типів акцентуації характеру (проте педагога цікавить поведінковий аспект, а не ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net