Особливості функцій вчителя в навчальному процесі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Особливості функцій вчителя в навчальному процесі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів

Сторінка 1

Україна активно включилася у всеосяжні світові тенденції в розвитку освіти, зокрема її інформатизацію. Інформатизація – це, без перебільшення, справжня революція в освіті, оскільки вона спрямована на формування не просто носія знань, а, у першу чергу, творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформацію для успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, власне – для інноваційного розвитку суспільства.

Очевидним є те, що ІКТ є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології тощо. Проте й система освіти сама собою є прискорювачем процесу інформатизації суспільства, інструментом формування інформаційної культури людини, підготовки професіоналів нової генерації. Нині рівень сформованості інформаційної культури фахівця визначається не лише його здатністю застосовувати інформацію в різних видах діяльності, а також світоглядним баченням навколишнього світу як відкритої інформаційної системи.

Застосування ІКТ докорінно змінює роль і місце педагога й учня в системі “вчитель – інформаційна система – учень”. Інформаційні навчальні технології – це не просто передатна ланка між вчителем і учнем, вони сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні – того, чого нам ще так бракує.

У такій моделі вчитель перестає бути просто “ретранслятором” знань, а є співтворцем сучасних, позбавлених повчальності й проповідництва, технологій навчання. Більше того, вже з’явився новий напрям діяльності педагога – розробка ІКТ навчання і програмно-методичних навчальних комплексів.

Інформатизація та комп’ютеризація освітянської галузі є одним із найскладніших і найважливіших завдань.

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти доручено із залученням наукових установ та вищих навчальних закладів терміново підготувати рекомендації щодо підключення закладів освіти до мережі Інтернет, маючи на увазі якнайширше використання високошвидкісних оптико-волоконних мереж „Укртелекому”, мережі „Уран”, супутникових ліній тощо. На часі також підготовка урядового рішення про надання освітнім і науковим закладам певних пільг у процесі підключення до мережі Інтернет, як це, до речі, робиться в інших країнах. Певні кроки назустріч мають, на нашу думку, зробити провайдери Інтернету.

Підключені до мережі Інтернет комп’ютерні класи мають стати осередком інформаційної субкультури в освітніх установах, мають широко використовуватися в навчальному процесі під час навчання предметів, а також для підготовки вчителів.

Зрозуміло, що здійснювати інформатизацію шкіл лише за бюджетні кошти нереально. Отже, пропоную започаткувати акцію «Подаруй рідній школі комп’ютер!». Кожний завдячує своїми успіхами школі, яка підготувала його до дорослого життя, й тому цілком доречним буде звернення керівників шкіл до відомих випускників з пропозицією допомогти рідній школі.

Важливим питанням є також розроблення та використання педагогічних програмних засобів у навчальному процесі. Без цього комп’ютерна техніка – це просто купа дорогого металу. Під час відвідання міністром всіх без винятку педагогічних університетів країни обов’язковим було ознайомлення з бібліотеками, читальними залами. Картина майже скрізь однакова – у читальній залі стоять один – два комп’ютери, на яких розміщені електронні реєстри бібліотеки. А коли вже самі бібліотечні фонди будуть переведені в електронний формат? Це ж так зручно! Наприклад у Японії кожний студент зі своєї кімнати в гуртожитку має доступ до електронної бібліотеки і може на екрані свого комп’ютера переглянути будь-який підручник або посібник.

Необхідно завершити апробацію зазначених програмних педагогічних засобів, до якої залучено вчителів, методистів та науковців вищих педагогічних навчальних закладів з усіх регіонів країни. Якби кожний педагогічний університет розробив програмний засіб з відповідного шкільного предмета, ми б за рік завершили роботу зі створення інформаційних ресурсів для навчального комплексу. Такі розробки стали б науковим обличчям навчальних закладів, їх своєрідною візитівкою.

У цьому сенсі заслуговують на відзначення Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Херсонський державний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди та низка інших вищих навчальних закладів. У свою чергу, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України готове ці роботи підтримати фінансово; до цієї роботи мають активно долучитись обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України буде підтримувати такі розробки і фінансово. Переконаний, що до цієї роботи мають активно долучитись обласні інститути підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів освіти, які поки тільки споглядають за цим процесом.

Страницы: 1 2 3 4Засоби діагностування готовності дітей до школи
Реформування освіти, необхідність її інформатизації спонукає дошкільну освіту, як першу ланку безперервної освіти, здійснювати пошук шляхів застосування комп’ютера, як засобу розвитку особистості дит ...

Розрізнення творчих робіт учнів в області природних і гуманітарних наук
Аналіз робіт, які представляються на конференціях і конкурсах дозволяє виділити наступні їхні типи: Проблемно-реферативні — творчі роботи, написані на основі декількох літературних джерел, що припуск ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net