Особливості функцій вчителя в навчальному процесі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Особливості функцій вчителя в навчальному процесі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів

Сторінка 3

Ще одне питання, яке не можна обійти увагою. Мова йде про підготовку та перепідготовку вчителів до використання освітніх порталів у навчальному процесі, насамперед учителів предмета «Технології».

Нині практично немає вакансій учителів інформатики, проте є проблема якості кадрового забезпечення.

У багатьох областях учителі суміщають викладання інформатики з викладанням інших навчальних дисциплін; майже 45 % учителів інформатики мають стаж роботи до 3 років. В усіх областях є плинність кадрів серед учителів інформатики. Причин тут декілька: самі лише години, передбачені програмою на вивчення курсу інформатики, не забезпечують повного навантаження для вчителя; фаховий рівень досвідчених учителів інформатики не відповідає рівню оплати їхньої праці. Зазвичай учитель інформатики виконує безоплатно ще й обов’язки адміністратора-організатора інформаційної мережі.

Відповідні структурні підрозділи Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України працюють над документами щодо внесення штатних одиниць адміністратора мережі до нових Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів та врахування шкідливих умов праці вчителя інформатики.

Підвищення кваліфікації вчителів інформатики необхідно здійснювати за двома напрямами: підвищення фахового рівня знань і вдосконалення методики викладання предмета. Проходження ж перепідготовки учителя інформатики один раз на п’ять років, як це здійснюється нині, є недостатнім. Тому заслуговує на підтримку досвід роботи управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, яке ще у 2003 році прийняло рішення про проходження курсової перепідготовки вчителів інформатики не рідше одного разу на три роки.

Потрібно використовувати та поєднувати різні форми підвищення кваліфікації (очна, дистанційна, тематична тощо), враховуючи потреби і запити слухачів.

У Донецькій області функціонує обласна цільова комплексна програма «Дистанційна освіта»; у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів у 2005 році відкрито Центр дистанційного навчання; розроблено обласну програму розвитку дистанційного навчання педагогів Київщини на 2006-2010 роки, створено навчально-методичні комплекси для слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання з 25 спеціальностей.

Продовжується реалізація програми «Intel – навчання для майбутнього». За два останні роки 41 880 вчителів пройшли навчання за цією програмою. Ця програма розрахована на вчителів, які мають початкові навички користувача. Найбільш активно й ефективно програма реалізується у Запорізькій, Миколаївській, Полтавській областях.

Нині вже недопустимо, коли в клас входить учитель, який не володіє та не використовує ІКТ в навчанні. Необхідно включити проходження курсів перепідготовки щодо застосування ІКТ як необхідну умову підвищення кваліфікації вчителя перед атестацією. Проте саме і підготовка «нового» вчителя інформатики не завжди проводиться на сучасній матеріально-технічній базі. Наприклад, у Горлівському, Полтавському, Чернігівському та Бердянському державних педагогічних університетах у навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка десятилітньої давності, а на 100 студентів денної форми навчання припадає менше 3-х комп’ютерів.

Дотепер навчальні комп’ютерні комплекси, які поставлялись Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у школи за рахунок коштів державного бюджету централізовано, забезпечувались відповідним ліцензійним програмним забезпеченням. Нині деякі постачальники комп’ютерних класів у регіонах часто „економлять” на поставках ліцензійних програм. Проте використання неліцензійних програм – це крадіжка чужої інтелектуальної праці, крадіжка податків, а найголовніше: як же вчити дитину моралі та порядності на крадених програмних продуктах? Тому необхідно в кожному навчальному закладі налагодити ефективний та дієвий контроль за використанням програмного забезпечення.

На загал, запорука успішного завершення комп’ютеризації й інформатизації освіти в узгодженості дій усіх гілок влади. Там, де це ще не зроблено, невідкладно мають бути розроблені місцеві програми інформатизації та комп’ютеризації освіти. Безглуздо й безвідповідально сидіти і чекати, поки хтось привезе комп’ютери, створить інформаційні ресурси, підключить до Інтернет.

Поява Інтернет – це переворот в інтелектуальній діяльності, пізнанні і в спілкуванні. Цей факт визнається всім світовим співтовариством. Інтернет – це свобода спілкування, подання інформації, відсутність “провінцій” – географічних, політичних, часових, етнічних.

Страницы: 1 2 3 4Специфіка процесу навчання
Визначення суті процесу навчання припускає виявлення його логіки. Для визначення логіки процесу навчання важливо визначити зміст понять "Логіка учбового предмету" і "логіка учбового пр ...

Авторська система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику»
У житті кожного підлітка бувають такі критичні моменти, коли ускладнюються взаємостосунки з навколишніми, загострюються внутрішні протиріччя, стають нестерпними переживання стосовно свого становища, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net