Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 1

Експериментальна робота проводилась в умовах звичайного навчально-виховного процесу на уроках предмета «Технології». Експериментальна робота здійснювалась відповідно до вимог проведення педагогічних у Вовковинецькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, с.м.т. Вовковинці, Дережнянського району, Хмельницької області. Були задіяні 10-А клас – 22 особи; 10-Б клас – 26 осіб; 11-А клас – 18 осіб; 11-Б клас – 12 осіб. У експериментальну групу входили 10-А і 11-А класи – 40 учнів, а контрольну групу становили 10-Б і 11-Б класи – 38 учнів.

Основна мета такої роботи полягала в тому, щоб вивчити та узагальнити досвід роботи вчителів предмета «Технології», здійснити пошук ефективних форм, методів та засобів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». На всіх етапах дослідно-експериментальної роботи, в процесі вибору ефективних форм, методів, засобів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», крім дипломанта брали участь вчителі шкіл, студенти-практиканти.

У ході дослідження проводилося спостереження за формою, змістом, методикою використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Крім цього проводились бесіди з учителями та учнями.

Для одержання об’єктивних даних про якість використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета«Технології», було проведене анкетування учнів. Воно проводилось серед школярів середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, вчителів предмета«Технології». Порівнювались результати спостережень і анкетування, робилися аналітичні висновки і коригувався попередній план дослідно-експериментальної роботи.

У ході дослідження глибоко аналізувались показники, одержані в педагогічному експерименті; вивчались, узагальнювались теоретичні положення з даної проблеми та досвід роботи кращих вчителів предмета «Технології». На цій основі розроблялась методика використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», виходячи з принципу системного підходу до вивчення педагогічних явищ, основним компонентом, якої є її педагогічні компоненти  мета та завдання, принципи, форми та методи, засоби та зміст діяльності учнівського колективу. Три останні складники вивчались, аналізувались і розроблялись нами як такі, що визначали ефективність використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Було здійснено класифікацію засобів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», розроблено триступеневу модель організації такої діяльності учнів СЗШ, основою якої є поетапний вибір об’єктів комп’ютеризації навчального процесу у відповідності до вікових особливостей і рівня загальноосвітньої підготовки школярів.

Розроблена нами класифікація методів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»дала змогу виділити найбільш ефективні в цьому виді діяльності учнів та ввести такий метод як інтегративний. Суть його полягає в тому, що він поєднує набуті учнями знання, вміння і навички із загально-технічних дисциплін з практикою використання ІКТ на уроках предмета «Технології».

За рахунок цих елементів методики нам вдалось поглибити та розширити зміст трудової підготовки учнів і зокрема, ефективність використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Реалізація педагогічного впливу в цілому сприяла більш ефективному формуванню знань, умінь і навичок учнів з предмета «Технології», суттєво вплинула на підвищення рівня мотивації школярів до пізнавальної діяльності, зростанню інтересів, бажань, розвитку інтелектуальних здібностей тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Зміст та програма експериментального навчання
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті відмічається, що освіта сьогодні “є засобом відтворення і нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота ...

Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями
Сутність та проблеми соціальної реабілітації дітей-інвалідів Соціальна реабілітація дитини-інваліда – це комплекс заходів, спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною суспільних зв’язкі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net