Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 1

Експериментальна робота проводилась в умовах звичайного навчально-виховного процесу на уроках предмета «Технології». Експериментальна робота здійснювалась відповідно до вимог проведення педагогічних у Вовковинецькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, с.м.т. Вовковинці, Дережнянського району, Хмельницької області. Були задіяні 10-А клас – 22 особи; 10-Б клас – 26 осіб; 11-А клас – 18 осіб; 11-Б клас – 12 осіб. У експериментальну групу входили 10-А і 11-А класи – 40 учнів, а контрольну групу становили 10-Б і 11-Б класи – 38 учнів.

Основна мета такої роботи полягала в тому, щоб вивчити та узагальнити досвід роботи вчителів предмета «Технології», здійснити пошук ефективних форм, методів та засобів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». На всіх етапах дослідно-експериментальної роботи, в процесі вибору ефективних форм, методів, засобів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», крім дипломанта брали участь вчителі шкіл, студенти-практиканти.

У ході дослідження проводилося спостереження за формою, змістом, методикою використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Крім цього проводились бесіди з учителями та учнями.

Для одержання об’єктивних даних про якість використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета«Технології», було проведене анкетування учнів. Воно проводилось серед школярів середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, вчителів предмета«Технології». Порівнювались результати спостережень і анкетування, робилися аналітичні висновки і коригувався попередній план дослідно-експериментальної роботи.

У ході дослідження глибоко аналізувались показники, одержані в педагогічному експерименті; вивчались, узагальнювались теоретичні положення з даної проблеми та досвід роботи кращих вчителів предмета «Технології». На цій основі розроблялась методика використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», виходячи з принципу системного підходу до вивчення педагогічних явищ, основним компонентом, якої є її педагогічні компоненти  мета та завдання, принципи, форми та методи, засоби та зміст діяльності учнівського колективу. Три останні складники вивчались, аналізувались і розроблялись нами як такі, що визначали ефективність використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Було здійснено класифікацію засобів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», розроблено триступеневу модель організації такої діяльності учнів СЗШ, основою якої є поетапний вибір об’єктів комп’ютеризації навчального процесу у відповідності до вікових особливостей і рівня загальноосвітньої підготовки школярів.

Розроблена нами класифікація методів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»дала змогу виділити найбільш ефективні в цьому виді діяльності учнів та ввести такий метод як інтегративний. Суть його полягає в тому, що він поєднує набуті учнями знання, вміння і навички із загально-технічних дисциплін з практикою використання ІКТ на уроках предмета «Технології».

За рахунок цих елементів методики нам вдалось поглибити та розширити зміст трудової підготовки учнів і зокрема, ефективність використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Реалізація педагогічного впливу в цілому сприяла більш ефективному формуванню знань, умінь і навичок учнів з предмета «Технології», суттєво вплинула на підвищення рівня мотивації школярів до пізнавальної діяльності, зростанню інтересів, бажань, розвитку інтелектуальних здібностей тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Контроль та оцінка ефективності організації процесу фізичної підготовки
Розроблені педагогічні умови організації фізичної підготовки дітей 6 – 7 років, що враховують вікові закономірності розвитку організму, вимагають контролю і оцінки ефективності його педагогічної діял ...

Методи психолого-педагогічних досліджень
Кожна наука є цілісною системою. Вона включає методи дослідження, теорію, систему досліджень, має свій власний предмет дослідження. Розпочинається наука там, де проводять дослідження, не обмежуються ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net