Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 12

Проте значно зросла кількість школярів найвищого та високого рівня сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь, які здатні самостійно сформулювати проблему або за технічним завданням без втручання вчителя запропонувати конструкцію виробу і розробити технічну документацію різного рівня складності залежно від віку учня. Технологію виготовлення технічного об’єкту такі учні планують в процесі виконання ескізного проекту з урахуванням матеріально-технічної бази школи. Розробка технологічних карт на виготовлення окремих деталей, для них не складає особливих труднощів. Вони добре орієнтуються у видах технологій і можуть заміняти одні види обробки матеріалів на інші, одні операції – іншими, замінюючи декілька однією тощо.

Доброякісно виготовляють розроблені конструкції і впроваджують їх під час продуктивної праці або у навчальний процес. Інструменти, пристосування та малогабаритні верстати, виготовлені своїми руками, вони вміло поєднують з типовим обладнанням у процесі створення технологічних ліній для виготовлення продукції учнівськими бригадами, класами. Учні, що досягли вищого рівня техніко-конструкторської діяльності вміло використовують набуті знання з фізики, математики, креслення, предмета «Технології» на всіх етапах технічної творчості учнів на уроках предмета «Технології».

Рис. 2.4. Діаграми рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь експериментальних і контрольних груп за рівнями

Отже, одержані результати вказують на те, що в процесі експериментального використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», більш вагомих результатів було досягнуто в процесі формування техніко-конструкторських знань і вмінь найвищого та високого рівнів сформованості і відповідного зменшення кількості учнів з низьким та задовільним рівнями у порівнянні з контрольними. Для об’єктивного доведення ефективності дидактичних умов, спрямованих на використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» за нашою методикою, ми скористаємось непараметричним критерієм Тспост. [6, с. 166] для виявлення суттєвих відмінностей між результатами експериментальних та контрольних груп учнів. Перевірялось не підтвердження 0-гіпотези (прийнятий рівень значущості= 0,01).

Якщо Тспост. < Ттабл. (Тспост. – критерій, вирахуваний на основі експериментальних даних, Ттабл. – таблична величина критерію), то нульова гіпотеза приймається, тобто розходження результатів, одержаних в експериментальних і контрольних групах, зумовлене випадковими чинниками. Якщо ж Тспост. > Ттабл., то це дасть нам змогу стверджувати, що навчання за нашою методикою більш ефективне і його можна рекомендувати для формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Обчислення критерію Тспост. здійснювалось за формулою 2.3:

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image058.gif, (2.3)

де Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image060.gif – абсолютна кількість учнів експериментальних груп;

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13Форм організації навчання
Форма педагогічна - стійка завершена організація педагогічного процесу в єдності всіх його компонентів. Форма розглядається як спосіб виразу змісту, а отже, як його носій. Завдяки формі зміст знаходи ...

Стан здійснення екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у практиці початкової школи
Для з’ясування стану реалізації екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у шкільній практиці проводився констатуючий експеримент. Він передбачав вивчення досвіду вчителів з здійснення екологі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net