Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 2

Важливим завданням дослідження було вивчення основних критеріїв оцінки рівня використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», яку ми оцінювали за 7 параметрами та 5 рівнями їх сформованості.

Поняття “критерій”  це ознака, на основі якої здійснюється оцінка вивчення або класифікація будь-чого і мірило оцінки. Параметр в техніці  це величина, що характеризує якусь властивість процесу, явища або системи, машини тощо.

Поняття “параметр” використовують і в сучасних педагогічних дослідженнях для характеристики педагогічних процесів, явищ або систем. Тому на основі визначення поняття “параметр” для повної оцінки використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на урокахпредмета «Технології», в якості критеріїв ми вибираємо такі:

1. Дотримання етапності, правил та принципів організації творчої роботи учнів з техніки. Це конструювання, графічна розробка технічного завдання, яка здійснюється в процесі виконання принципових та кінематичних схем, ескізів та робочих креслень під час виготовлення технічного проекту.

2. Планування технологічної послідовності виготовлення виробу. Воно здійснюється в процесі виготовлення технологічних та конструкційних карт, виборі матеріалів та способів їх оброблення. Цей параметр визначає вміння і навички працювати на технологічному обладнанні, з різноманітними інструментами та пристосуваннями.

3. Організація робочого місця, або декількох робочих місць (технологічна лінія) в процесі підготовки до створення виробу і на етапі його виготовлення. Його суть полягає в тому, щоб правильно відібрати і вміло розташувати обладнання, інструменти, пристосування і матеріали на робочому місці (робочих місцях), дотримуючись правил техніки безпеки, застосовувати знаряддя праці за призначенням тощо.

4. Уміле застосування елементів знань з основ наук, креслення та предмета «Технології» в процесі конструкторсько-технічної діяльності на всіх її етапах, починаючи з формулювання технічного завдання і завершуючи етапом випробування експериментального зразка та внесення коректив у робочі креслення.

5. Вибір джерел та відбір змісту технічної інформації, її аналіз та засвоєння.

6. Обмін технічною інформацією в процесі спілкування з товаришами, вчителями, іншими людьми; вміння дискутувати, відстоювати свою позицію під час розв’язування технічних задач, завдань або проблеми.

7. Контроль процесу та аналіз результатів праці, критична самооцінка виконаного технічного завдання, які здійснюються на проміжних етапах у процесі виконання завдання і під час досягнення кінцевої мети.

За цими параметрами досліджувався зміст використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета«Технології». Для визначення рівня його організації ми скористалися п’ятирівневою діагностичною шкалою А.М. Андріанова, і на її основі розробили 5 рівнів оцінки: найвищий, високий, середній, задовільний і низький.

Низький рівень використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» виявлено в тих учнів, які не здатні читати креслення; не володіють елементами графічної грамоти, а тому не спроможні перевести технічну інформацію образів на мову графіки. Практичні завдання виконують лише за зразком. Вони не можуть самостійно спланувати послідовність технологічних операцій на виготовлення виробу чи деталі, не мають достатніх знань та вмінь у доборі потрібних матеріалів і налагодженні обладнання та інструментів і навичок роботи з ними.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Підходи до визначення типів уроків
У педагогіці існують різні підходи до визначення типів уроків. Так, вчений С.В.Іванов за основу класифікації уроків узяв основні етапи навчального процесу і виділив наступні типи уроків: вступні; пер ...

Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах
В наш час духове виконавство розвивається дуже швидкими темпами. Але ще скоріше сьогодні зростають вимоги до нього. За таких умов традиційні методи викладання не завжди є достатньо ефективними. На ду ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net