Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 3

Робоче місце без нагадувань вчителя чи керівника не організовують як слід, часто порушують правила техніки безпеки. Їм не під силу спланувати роботу окремої ланки і тим паче бригади або класу в цілому.

У процесі конструювання виробу учні не можуть застосовувати знання з фізики, креслення, предмета «Технології» на різних його етапах. У процесі самостійного одержання необхідної інформації вони не орієнтуються, до яких джерел потрібно звернутись або ж не спроможні зрозуміти зміст запропонованої літератури внаслідок недостатнього рівня попередньої підготовки. З цієї причини вони не вміють спілкуватись, дискутувати з проблем розв’язання технічних завдань, аргументовано відстоювати свою позицію у вирішенні певних технічних проблем на уроках предмета «Технології».

У процесі виготовлення виробів школярі не проводять проміжний контроль, не володіють прийомами контролю під час виконання технологічних операцій, не здатні критично оцінювати якість виготовленого об’єкта.

Учні, рівень організації використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», яких мивважаємо задовільним, здатні прочитати креслення окремих нескладних деталей, побудувати їх проекції за допомогою керівника. Проте вони не в змозі самостійно розробити креслення або внести суттєві зміни в уже готові креслення без попереднього виконання такої роботи з допомогою керівника або за зразком.

Технологічне планування на цьому рівні школярі здатні виконати за наявності зразка в тому випадку, коли це стосується окремої деталі.

Організацію робочого місця, дотримання правил техніки безпеки тощо учні здійснюють у процесі проведення інструктажу й постійному нагляді вчителя предмета «Технології». На цьому рівні вони не здатні організувати роботу невеликого колективу, наприклад класу чи бригади.

Учні відчувають певні труднощі у виборі необхідних джерел інформації і доборі потрібного навчального матеріалу та в його практичному застосуванні. Лише за рекомендацією вчителя такі учні звертаються до потрібної літератури для успішного конструювання. Вони не здатні використовувати прочитане в практичній роботі без безпосереднього втручання вчителя.

На цьому рівні школярі рідко спілкуються з товаришами та вчителем з проблем навчання, в них рідко виникають запитання в процесі роботи, оскільки вони працюють за зразком і під опікою вчителя предмета «Технології», або за допомогою більш підготовленого товариша. Ніяких оригінальних розв’язків, як правило, у них немає, а тому вони не відстоюють своїх пропозицій на окремих етапах навчально-виховного процесу, інколи можуть доповнити або заперечити якусь окрему думку в процесі захисті проекту іншими школярами.

Проміжний контроль не здійснюється, проте вони здатні критично оцінити деякі недоліки своєї роботи в кінці її виконання.

Середній рівень використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», мають ті учні, які здатні за пропозицією керівника внести зміни в конструкцію виробу й відобразити це графічно за наданою їм технічною документацією. Вони орієнтуються в читанні креслень, схем.

Учні здатні відшукати потрібну інформацію у вказаній керівником літературі, інших джерелах і застосувати набуті знання у визначеній учителем предмета «Технології» ситуації. Насамперед, знання з фізики, креслення, предмета «Технології», а також з інших джерел інформації.

Середній рівень використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» дозволяє учням спілкуватися з керівником та товаришами з окремих питань у стандартних ситуаціях, пов’язаних з конструюванням виробів, у процесі заміни конструктивних рішень в окремих деталях або вузлах. Свої пропозиції щодо зміни конструкції окремих деталей, вузлів та внесення відповідних коректив у готові технічні проекти вони здатні відстоювати і аргументувати.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Дослідження особливостей виконання учнями початкових класів анімалістичної тематики
Працюючи над роботою, я вивчала особливості виконання учнями початкових класів анімалістичної тематики. Метою був аналіз педагогічної, психологічної та мистецтвознавчої літератур з проблеми анімаліст ...

Специфіка навчальної мотивації студента
Загальне системне представлення мотиваційної сфери людини дозволяє дослідникам класифікувати мотиви. Як відомо, в загальній психології види мотивів (мотивації) поведінки (діяльності) розмежовуються п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net