Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 4

За нагадуванням вчителя предмета «Технології» школярі самостійно вміло організовують свої робочі місця, спроможні створити робоче місце для бригади із 2-3 членів, з дотриманням правил техніки безпеки, правильно розташувати обладнання та інструменти тощо. В процесі роботи здійснюють контроль якості роботи за розробленою вчителем предмета «Технології» методикою.

Високий рівень використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» буде у тому випадку, коли учні добре читають технічні креслення і звертаються до вчителя за допомогою лише в окремих випадках.

Самостійно виготовляють технічну документацію на конструкцію виробу, запропоновану вчителем предмета «Технології» або іншим замовником, зрідка звертаючись за консультацією до вчителя щодо окремих видів розрахунків, побудови складальних креслень тощо.

Учні здатні спланувати весь технологічний процес і розробити технологічні картки на виготовлення майбутнього виробу, але це стосується технологічних процесів, які визначені програмами з предмета «Технології».

На цьому рівні учні самостійно підбирають необхідну літературу та джерела технічної інформації і використовують її в процесі конструкторської розробки в межах шкільних навчальних програм з предмета «Технології», фізики, креслення тощо.

Учні легко спілкуються з учителем, своїми товаришами, дискутують з питань оригінальності розв’язання технічних конструктивних завдань. Проекти аргументовано відстоюються ними в процесі захисту.

Розроблене обладнання вони вміло впроваджують у налагодженому процесі продуктивної праці учнів, пов’язаних з обробкою конструкційних матеріалів. На окремих робочих місцях ними передбачається контроль якості та правил техніки безпеки, вони правильно складають відповідні креслення та інструкції. Організація власного робочого місця здійснюється учнями в процесі роботи без нагадувань учителя предмета «Технології».

За найвищого рівня використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», школярі здатні самостійно визначити і сформулювати технічну проблему, вирішити її на рівні оригінальної конструкторської розробки або раціоналізаторської (винахідницької) пропозиції, самостійно спланувати технологічний процес її виготовлення.

За недостатнього рівня технологічного забезпечення устаткуванням, інструментами тощо такі учні здатні вирішити технологічні задачі на заміну однієї технологічної операції на іншу, більш ефективну, або сумістити декілька операцій в одній, не передбаченій в технологічному процесі. Правильно, з дотриманням усіх вимог, школярі можуть виготовити робочі креслення, технологічні та інструкційні картки й технічний проект на виріб в цілому, без сторонньої допомоги, як виключення потребують лише окремих консультацій вчителя предмета «Технології» або іншого технічного фахівця. Вони здатні створити робочі місця з декількох технологічних процесів на основі сконструйованого обладнання для виготовлення простих виробів (замкнений цикл у вигляді технологічної лінії, конвеєра тощо) в межах шкільних майстерень з групою учнів. Розробку технічного проекту, технологію виготовлення виробів, учні здійснюють з широким залученням знань з основ наук, креслення, предмета «Технології» без спеціальних підказок з боку вчителя предмета «Технології».

Потрібні знання і відповідні джерела інформації вони відшуковують самі й опрацьовують їх самостійно.

За найвищого рівня використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», учні легко вступають у бесіди та диспути з питань конструювання, аргументовано відстоюють оригінальні ідеї про шляхи вирішення технічних завдань і продукують їх на високому творчому рівні у значній кількості.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення
Існують різні шляхи навчання діалогічного мовлення, з яких можна виділити два основні. Перший шлях – «згори вниз» - навчання діалогічного мовлення розпочинається зі слухання діалогу зразка з його под ...

Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном
Вивчення літературних джерел виявило, що на роль та місце природи в процесі виховання підростаючих поколінь вказували такі педагоги минулого, як Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо, Г.Песталоцці, Ф.Гумбольд. С ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net