Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 5

Контроль якості продукції планують і здійснюють в процесі виготовлення виробу. Вони вміють передбачити й виключити наперед відомі нездійсненні конструктивно або технологічно рішення, критично оцінити розв’язки як на проміжному етапі, так і на завершальній стадії створення об’єкта.

Вибрані критерії та розроблені рівні використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»дають можливість встановити рівень організації творчої діяльності в контрольних та експериментальних групах, а також ступінь підвищення їх якості в процесі створення відповідних умов і здійснювати поточний контроль на різних етапах розвитку.

Враховуючи той факт, що в кожному класі буде різний рівень використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на урокахпредмета «Технології», а саме окремих її параметрів, для об’єктивності їх оцінки, поряд з якісною, ми ввели кількісну оцінку. Критерій найвищого рівня ми оцінили балом “5”, високого  “4”, середнього  “3”, задовільного  “2”, низького  “1”. Алгебраїчна сума балів за наявними сімома параметрами і відповідними їм рівнями організації будуть лежати в інтервалі від 7-ми до 35-ти балів. Для вибору оптимальної величини інтервалу, що характеризує той чи інший рівень використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» скористуємося виразом.

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image008.gif, (2.1)

де Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image010.gif  максимальна сума балів; Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image012.gif  мінімальна сума балів; Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image014.gif  загальна кількість учнів; Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image016.gif  величина інтервалу.

Для кожного рівня ми розрахували інтервали допустимих значень суми балів і навели їх в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Інтервали частот появи балів для відповідних рівнів використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології»

Рівні підготовки

Інтервали

Найвищий

35-30

Високий

29-24

Середній

23-18

Задовільний

17-12

Низький

11 -7

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземної мови
Як відомо, один з варіантів організації початкового навчання іноземної мови передбачає усний вступний курс, який передує навчанню читання та письма. Тому ми зараз розглянемо методику навчання в умова ...

Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
Принцип неперервності реабілітаційного процесу Це, так би мовити, принцип переходу від „реабілітації на все життя" до „реабілітації через все життя", що є обов'язковою складовою сучасної па ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net