Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 6

Для забезпечення більшої об’єктивності в процесі одержання результатів експерименту, ми намагались підібрати експериментальні та контрольні групи приблизно з однаковими початковими рівнями підготовки через оцінку їх за всіма запропонованими вище параметрами. Успішність з фізики, креслення і предмета «Технології» в контрольних і експериментальних групах відрізнялась мало, з незначною перевагою середнього балу в контрольнихгуртках.

Як відомо, середні величини можуть замасковувати значні, недопустимо великі, відхилення в процесі оцінки. Тому ми скористались непараметричним критерієм погодження Пірсона Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gif для перевірки гіпотези про те, що відсутні статично суттєві відмінності частот оцінок в експериментальних та контрольних групах. Для обчислення Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gif була використана формула (2.2) :

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image020.gif, (2.2)

де Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image022.gif  відносна частота оцінок в експериментальних групах; Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image024.gif  відносна частота оцінок в контрольних групах.

Послідовність обчислення критерію Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gifпоказана в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Розрахункові дані для Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image026.gif-критерію

Частота появи експериментальної групи (fе)

Частота появи контрольної групи (fк)

Відносна частота появи експериментальної групи Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image028.gif

Відносна частота появи контрольної групи

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image030.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image032.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image034.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image036.gif

14

8

29,17

26,67

2,50

6,25

0,78

14

9

29,17

30,0

-0,83

0,69

0,08

15

10

31,25

33,33

-2,08

4,33

0,43

4

2

8.33

6,67

1,66

2.76

1,38

1

1

2,08

3,33

-1,25

1,56

1,56

48

30

100,0

100,0

0

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image038.gif

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Самооцінка молодших школярів
Самооцінка особистості – це усвідомлення власної ідентичності незалежно від зовнішніх впливів. Вона складається в процесі пізнання людиною себе. За змістом самооцінка розрізняється як завищена, заниж ...

Перспективи створення інтегрованих систем управління ВНЗ
Протягом останніх років міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) декілька разів розглядалось питання стосовно доцільності створення єдиного стандарту щодо управління організацією, який об”єдн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net