Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 6

Для забезпечення більшої об’єктивності в процесі одержання результатів експерименту, ми намагались підібрати експериментальні та контрольні групи приблизно з однаковими початковими рівнями підготовки через оцінку їх за всіма запропонованими вище параметрами. Успішність з фізики, креслення і предмета «Технології» в контрольних і експериментальних групах відрізнялась мало, з незначною перевагою середнього балу в контрольнихгуртках.

Як відомо, середні величини можуть замасковувати значні, недопустимо великі, відхилення в процесі оцінки. Тому ми скористались непараметричним критерієм погодження Пірсона Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gif для перевірки гіпотези про те, що відсутні статично суттєві відмінності частот оцінок в експериментальних та контрольних групах. Для обчислення Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gif була використана формула (2.2) :

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image020.gif, (2.2)

де Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image022.gif  відносна частота оцінок в експериментальних групах; Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image024.gif  відносна частота оцінок в контрольних групах.

Послідовність обчислення критерію Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gifпоказана в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Розрахункові дані для Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image026.gif-критерію

Частота появи експериментальної групи (fе)

Частота появи контрольної групи (fк)

Відносна частота появи експериментальної групи Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image028.gif

Відносна частота появи контрольної групи

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image030.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image032.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image034.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image036.gif

14

8

29,17

26,67

2,50

6,25

0,78

14

9

29,17

30,0

-0,83

0,69

0,08

15

10

31,25

33,33

-2,08

4,33

0,43

4

2

8.33

6,67

1,66

2.76

1,38

1

1

2,08

3,33

-1,25

1,56

1,56

48

30

100,0

100,0

0

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image038.gif

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Методи контролю та самоконтролю вихованості учнів
Управління цілісним педагогічним процесом неможливе без зворотного зв’язку, який несе характеристику його результативності. Виконати цю функцію допомагають Щоб оцінювати ефективність виховного процес ...

Теоретичне обґрунтування експериментальної методики навчання метанню молодших школярів
Процес фізичного виховання школярів характеризується формуванням у них спеціальних знань, рухових навиків, розвитком фізичних якостей, поліпшенням антропометричних показників. Стосовно рухової діяльн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net