Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 6

Для забезпечення більшої об’єктивності в процесі одержання результатів експерименту, ми намагались підібрати експериментальні та контрольні групи приблизно з однаковими початковими рівнями підготовки через оцінку їх за всіма запропонованими вище параметрами. Успішність з фізики, креслення і предмета «Технології» в контрольних і експериментальних групах відрізнялась мало, з незначною перевагою середнього балу в контрольнихгуртках.

Як відомо, середні величини можуть замасковувати значні, недопустимо великі, відхилення в процесі оцінки. Тому ми скористались непараметричним критерієм погодження Пірсона Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gif для перевірки гіпотези про те, що відсутні статично суттєві відмінності частот оцінок в експериментальних та контрольних групах. Для обчислення Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gif була використана формула (2.2) :

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image020.gif, (2.2)

де Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image022.gif  відносна частота оцінок в експериментальних групах; Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image024.gif  відносна частота оцінок в контрольних групах.

Послідовність обчислення критерію Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gifпоказана в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Розрахункові дані для Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image026.gif-критерію

Частота появи експериментальної групи (fе)

Частота появи контрольної групи (fк)

Відносна частота появи експериментальної групи Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image028.gif

Відносна частота появи контрольної групи

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image030.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image032.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image034.gif

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image036.gif

14

8

29,17

26,67

2,50

6,25

0,78

14

9

29,17

30,0

-0,83

0,69

0,08

15

10

31,25

33,33

-2,08

4,33

0,43

4

2

8.33

6,67

1,66

2.76

1,38

1

1

2,08

3,33

-1,25

1,56

1,56

48

30

100,0

100,0

0

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image038.gif

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Форми організації та управління наукою
За своєю спрямованістю, безпосереднім відношенням до практики окремі науки поділяють на фундаментальні і прикладні. Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що керують поведінкою та взаємод ...

Принципи організації та побудови освіти в Україні
Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в г ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net