Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 7

Процедура перевірки нуль-гіпотези, підтвердження якої буде свідчити про відсутність статистично значимої різниці між результатами в контрольних та експериментальних групах зводиться до порівняння вирахуваного Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image018.gif-критерію з його табличним значенням для кожного рівня значимості (у нашому випадку рівень значимості дорівнює 0,05).

Отже, за табл. 58 6, c. 194 для Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image040.gifна 95 % рівні ймовірності Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image042.gif

Обчислене нами Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image044.gif а це означає, що Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image046.gif, отже можна прийняти нуль-гіпотезу. Цим самим ми довели, що рівні використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології» учнів в експериментальних групах порівняно з контрольними групами значно вищі.

Для забезпечення достовірності та підвищення об’єктивності результатів дослідження ми передбачили низку заходів, метою яких було виключення впливу побічних чинників, які могли змінити якісні характеристики результатів експерименту. Так, у школі в якій проводився експеримент, створювались, за можливості, приблизно однакові умови: враховувався стаж та досвід роботи вчителів предмета «Технології», які проводили уроки в контрольних та експериментальних гуртках, їхні інтереси щодо використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на урокахпредмета «Технології»; однакова кількість контрольних та експериментальних груп тощо.

В школі уроки проводились спочатку в контрольних групах, а потім в експериментальних з тим, щоб виключити можливість проникнення внесених нами змін у контрольну групу.

Відповідність методики проведення уроків в експериментальних гуртках, яку ми рекомендуємо, забезпечувалась тим, що дипломант особисто проводив деякі заняття, контролював більшість з тих, які проводили інші вчителі предмета «Технології», систематично стежив за ходом експерименту, фіксував одержані результати і на цій основі коригував процес експериментальної роботи.

На завершальному етапі експерименту узагальнювався та аналізувався зібраний матеріал, формулювались висновки, розроблялись рекомендації, які впроваджувались у практику роботи середніх загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів.

У ході проведеного нами педагогічного експерименту, що базувався на використанні ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології», виявлялась ефективність розробленої методики на формування техніко-конструкторських знань і вмінь школярів.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12З історії становлення гендерного виховання
Наприкінці XX століття людство відкрило для себе новий гендерний світ. Останнім часом можна вважати швидке залучення жінок до соціального та політичного життя, з’являються держави із 40-відсотковою п ...

Методологічні вимоги до педагогічних інновацій
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) Намагаються спедагогічних інноваційввіднести поняття нового у педагогіці з такими хар ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net