Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 8

Для перевірки результативності запропонованої нами методики проведено таку роботу: на початку та в кінці навчального року учням 10-11 класів пропонувались контрольні завдання на конструювання виробу (окремого вузла виробу) відповідно до типових навчальних програм з предмета«Технології» та в межах їхньої загальноосвітньої підготовки.

Під час виконання завдань учнями 10-11 класів фіксувались і аналізувались допущені помилки і повнота реалізації їх змісту за певними якостями та розробленими критеріями. Аналіз результатів дозволив визначити рівень сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь школярів. Узагальнені дані заносились у табл. 2.3, де в графі “параметри” фіксувались характеристики діяльності учнів, за якими й визначались рівні сформованості їх знань та умінь на уроках предмета «Технології».

У першій графі римськими цифрами позначені такі параметри: I – графічна розробка завдання, дотримання правил і принципів конструювання; II – технологічне планування процесу виготовлення виробу, дотримання етапності конструювання; III – організація процесу виготовлення об’єкта; IV – застосування знань та умінь з предмета «Технології», креслення, фізики, математики тощо під час конструювання виробу; V – вибір джерел та відбір змісту технічної інформації, її аналіз та засвоєння; VI – обмін технічною інформацією, спілкування, відстоювання власного технічного розв’язку техніко-конструкторського завдання; VII – контроль процесу та аналіз результатів праці.

Таблиця 2.3

Рівні сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь в учнів експериментальних груп на початку і в кінці педагогічного експерименту

Параметри

Рівні

Кількість учнів у класах

10 клас (48 осіб)

11 клас (30 осіб)

абс.

відн.

абс.

відн.

Початок експерименту

Кінець експерименту

Початок експерименту

Кінець експерименту

Початок експерименту

Кінець експерименту

Початок експерименту

Кінець експерименту

І

1

19

5

39,6

10,4

3

2

10,0

6,7

2

21

9

43,7

18,8

7

3

23,3

10

3

5

22

10,4

45,8

13

15

43,3

50

4

2

8

4,2

16,7

5

6

16,7

20

5

1

4

2,1

8,3

2

4

6,7

13,3

ІІ

1

22

6

45,8

12,5

5

2

16,7

6,6

2

7

9

14,6

18,7

3

3

10,0

10,0

3

16

21

33,3

43,8

9

11

30

36,7

4

2

8

4,2

16,7

8

9

26,6

30

5

1

4

21

8,3

5

5

16,7

16,7

ІІІ

1

20

7

41,7

14,6

12

5

40,0

16,7

2

10

15

20,8

31,3

7

9

23,3

30

3

12

18

25,0

37,5

8

11

26,7

36,7

4

4

6

8,3

12,5

2

4

6,7

13,3

5

2

2

4,2

4,1

1

1

3,3

3,3

ІV

1

9

5

18,8

10,4

5

2

16,7

6,7

2

18

9

37,5

18,8

4

3

13,3

10,0

3

20

18

41,7

37,5

13

14

43,3

46,7

4

1

11

2,0

22,9

6

7

20,0

23,3

5

0

5

0

10,4

2

4

6,7

13,3

V

1

15

9

31,2

18,8

8

4

26,7

13,3

2

12

8

25,0

16,6

5

2

16,7

26,7

3

19

25

39,6

52,1

12

15

40,0

50,0

4

10

13

20,8

27,1

5

7

16,7

23,3

5

2

3

4,2

6,2

3

5

10,0

16,7

VI

1

7

2

14,6

4,2

4

1

13,3

3,3

2

10

5

20,8

10,4

6

2

20,0

6,7

3

19

25

39,6

52,1

12

15

40,0

50,0

4

10

13

20,8

27,1

5

7

16,7

23,3

5

2

3

4,2

6,2

3

5

10,0

16,7

VІI

1

8

2

16,6

4,2

2

1

6,7

3,3

2

20

7

41,6

14,6

5

2

16,7

6,7

3

11

21

23,0

43,7

12

5

40,0

16,7

4

6

11

12,5

22,9

7

12

23,3

40,0

5

3

7

6,3

14,5

4

10

13,3

33,3

48

48

100

100

30

30

100

100

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
На виконання основних завдань колегії Міністерства освіти і науки від 28 лютого 2003 р. (протокол № 2/3-4), що спрямовані на реалізацію Послання Президента України до Верховної Ради України «Концепту ...

Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов навчання і виховання учнів початкових класів на уроках фізичної культури
Програма експерименту. Для перевірки висунутої нами гіпотези, про внесення змін в педагогічні умови навчання і виховання, було сформовано два класи: 1 контрольний і 1 експериментальний. Класи були пі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net