Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 9

Арабськими цифрами позначені рівні сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь: 5 – найвищий; 4 – високий; 3 – середній; 2 – задовільний; 1 – низький.

У процесі цього кількість учнів експериментальних груп, що проявили певний рівень сформованості за кожним параметром, представлені в табл. 2.3 значеннями, що відповідають початковим і кінцевим даним експерименту.

Для наочності та зручності аналізу ми побудували графіки росту рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь у школярів експериментальних груп (рис. 2.1; 2.2). На осі ординат відкладаємо різницю – між результатами, одержаними в кінці експерименту, і даними початку експерименту (для учнів кожного класу). На основі табл. 2.3 і побудованих за цими даними графіків (рис. 2.1; 2.2) проаналізуємо результати експерименту.

Дані засвідчують, що рівень сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь у значній мірі зріс. Простежується і динаміка росту рівня сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь у період експериментального дослідження процесу навчання учнів з використанням ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Причому, на першому ступені діяльності учнів 10-х класів відбувається приріст кількості школярів переважно середнього та високого рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь за рахунок тих, що мали низький і задовільний рівні. У цей період відбувається процес нагромадження базових знань та умінь з основ наук, креслення та предмета «Технології».

Тому на другому ступені учні 11-х класів експериментальних груп підвищили рівень сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь як в кількісному, так і в якісному відношенні за всіма параметрами. Приріст учнів найвищого і високого рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь здійснюється за рахунок тих, що мали задовільний та низький рівні підготовки.

На третьому ступені діяльності учнів зміни рівня сформованості залишилися майже такими, як і на 2-му ступені, але за всіма параметрами кількість учнів найвищого і високого рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь зросла за рахунок низького, задовільного, а також середнього рівня підготовленості.

Рис. 2.1. Графічне зображення та діаграма росту сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь в учнів 10 класу

Рис. 2.2. Графічне зображення та діаграма росту сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь в учнів 11 класу

У процесі аналізу окремих параметрів спостерігається значний приріст кількості учнів, які підвищили графічно-конструкторські знання та уміння, котрі, як показав констатуючий експеримент, формуються недостатньо в 10-11 класах сільських середніх загальноосвітніх шкіл з традиційною формою навчання. В експериментальних класах, як видно з графіка рис. 2.1, кількість учнів 10-х класів, що мають низький та задовільний рівні графічно-конструкторських знань та умінь зменшився на 56,2%, за рахунок чого відбувся приріст учнів із середнім, високим та найвищим рівнями сформованості графічно-конструкторських знань та умінь. Такі успіхи можна пояснити тим, що в 10-х класах креслення не вивчається, а зміст окремих тем із предмета«Технології» не достатній для повноцінної техніко-конструкторської діяльності учнів. Учителі окремих шкіл вилучають ці теми взагалі, або викладають лише окремі фрагменти.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Вивчення алфавіту
Навчання англійської мови у 5-му класі передбачає знання учнями назв англійських букв та порядку їх розміщення в алфавіті. Якщо учні не знають назв букв, то їм важко буде засвоювати орфографію слів, ...

Види диференційованої роботи на уроках біології
Сучасні концепції середньої освіти виходять з пріоритету мети виховання і розвитку особистості школяра на основі формування учбової діяльності. Важливо створити умови для того, щоб кожний учень міг п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net