Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій » Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»

Сторінка 9

Арабськими цифрами позначені рівні сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь: 5 – найвищий; 4 – високий; 3 – середній; 2 – задовільний; 1 – низький.

У процесі цього кількість учнів експериментальних груп, що проявили певний рівень сформованості за кожним параметром, представлені в табл. 2.3 значеннями, що відповідають початковим і кінцевим даним експерименту.

Для наочності та зручності аналізу ми побудували графіки росту рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь у школярів експериментальних груп (рис. 2.1; 2.2). На осі ординат відкладаємо різницю – між результатами, одержаними в кінці експерименту, і даними початку експерименту (для учнів кожного класу). На основі табл. 2.3 і побудованих за цими даними графіків (рис. 2.1; 2.2) проаналізуємо результати експерименту.

Дані засвідчують, що рівень сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь у значній мірі зріс. Простежується і динаміка росту рівня сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь у період експериментального дослідження процесу навчання учнів з використанням ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета «Технології». Причому, на першому ступені діяльності учнів 10-х класів відбувається приріст кількості школярів переважно середнього та високого рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь за рахунок тих, що мали низький і задовільний рівні. У цей період відбувається процес нагромадження базових знань та умінь з основ наук, креслення та предмета «Технології».

Тому на другому ступені учні 11-х класів експериментальних груп підвищили рівень сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь як в кількісному, так і в якісному відношенні за всіма параметрами. Приріст учнів найвищого і високого рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь здійснюється за рахунок тих, що мали задовільний та низький рівні підготовки.

На третьому ступені діяльності учнів зміни рівня сформованості залишилися майже такими, як і на 2-му ступені, але за всіма параметрами кількість учнів найвищого і високого рівнів сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь зросла за рахунок низького, задовільного, а також середнього рівня підготовленості.

Рис. 2.1. Графічне зображення та діаграма росту сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь в учнів 10 класу

Рис. 2.2. Графічне зображення та діаграма росту сформованості техніко-конструкторських знань і вмінь в учнів 11 класу

У процесі аналізу окремих параметрів спостерігається значний приріст кількості учнів, які підвищили графічно-конструкторські знання та уміння, котрі, як показав констатуючий експеримент, формуються недостатньо в 10-11 класах сільських середніх загальноосвітніх шкіл з традиційною формою навчання. В експериментальних класах, як видно з графіка рис. 2.1, кількість учнів 10-х класів, що мають низький та задовільний рівні графічно-конструкторських знань та умінь зменшився на 56,2%, за рахунок чого відбувся приріст учнів із середнім, високим та найвищим рівнями сформованості графічно-конструкторських знань та умінь. Такі успіхи можна пояснити тим, що в 10-х класах креслення не вивчається, а зміст окремих тем із предмета«Технології» не достатній для повноцінної техніко-конструкторської діяльності учнів. Учителі окремих шкіл вилучають ці теми взагалі, або викладають лише окремі фрагменти.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Аналіз "університету як інтеграційного поля" для щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями
Насамперед необхідно розглянути сутність поняття "інтеграційне поле”, зокрема для оcіб з обмеженими можливостями. Визначено основні механізми університетської освіти, що сприятимуть успішній інт ...

Формування мовної культури викладача вищої школи на рівні магістерської підготовки
Магістерська програма підготовки майбутніх педагогів вищої школи має бути націлена на формування в них високої мовної культури. Такий показник є надзвичайно важливим, адже викладач має бути, по-перше ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net