Штучне освітлення в майстерні предмета «Технології»

Сторінка 2

Враховується система робочого освітлення (загальне або комбіноване) та джерела світла (лампи розжарювання або газорозрядні).

Поряд з величиною освітленості нормуванню підлягають параметри якості освітлення, які значною мірою впливають на зорову працездатність людини.

Загальне освітлення (незалежно від системи освітлення) повинно відповідати встановленим нормам стосовно нерівномірності освітлення в зоні розміщення робочих місць. Відповідно до вимог СНиП II-4-79 відношення максимальної освітленості до мінімальної допускається не більше: для робіт I- III розрядів при люмінесцентних лампах – 1,5, при інших джерелах світла -2; для робіт IV-VII розрядів – відповідно 1,8 та 3.

Розрахуємо систему загального рівномірного освітлення з лампами розжарювання для виробничого приміщення, в якому виконуються зорові роботи високої точності (розряд ІІІв).

Розміри приміщення: довжина а = 12 м, ширина b = 5 м, висота Н = 3,2 м. Приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття Р(стелі) = 70%, Р (стін)= 50%. Висота робочих поверхонь (столів) hр = 0,7 м. Для освітлення прийнято світильники типу УПМ-15, які підвішуються до стелі; відстань від світильника до стелі hс = 0,5 м. Мінімальна освітленість за нормами Е = 200 лк.

Визначаємо висоту підвісу світильників над підлогою

hо = Н – hс = 3,2 – 0,5 = 2,7 м.

Для світильників загального освітлення з лампами розжарювання потужністю до 200 Вт мінімальна висота підвісу над підлогою відповідно до СНиП II-4-79 повинна бути 2,5–4,0 м, залежно від характеристики світильника. В нашому випадку hо відповідає цій вимозі.

Висота підвісу світильника над робочою поверхнею дорівнює:

H = hо – hр = 2,7 – 0,7 = 2,0 м.

Рівномірність освітлення досягається при відповідному співвідношенні відстані між світильниками L і висоти їх підвісу h. Визначимо рекомендовану відстань між світильниками:

L= 0,7h = 0,7 × 2 = 1,4 м.

Необхідна кількість світильників становить:

N = (а×b) : L2 = (12×5) : 1,42 = 15,3.

Приймаємо 14 світильників, враховуючи розміри приміщення розміщуємо їх у два ряди по 7 штук.

Показник приміщення і становить:

i = (a×b) : ( h×(a + b)) = (12× 5) : (2× (12 + 5)) = 1,76

За таблицею знаходимо коефіцієнт використання Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image072.gif = 0,58 для світильника УПМ-15 при і = 1,75, р(стелі) = 70%, р(стін) = 50%.

Світловий потік одного світильника, а значить і лампи, оскільки за конструктивним виконанням у світильнику встановляється лише одна лампа, дорівнює

Фл = (ЕSК3Z) : NОписание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image072.gif = (200×60×1,3×1,15) : (14×0,58) = 2209 лм.

За таблицею вибираємо лампу Б-150 потужністю 150 Вт, світловий потік якої становить 2100 лм. Хоча це значення на 5% менше розрахункового, однак не перевищує встановлену норму – 10% <Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image075.gifФл < + 20%.

Сумарна електрична потужність усіх світильників, встановлених у приміщенні становить:

Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image077.gifРсв = Описание: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Gromova/rob.files/image079.gifРсв N = 150× 14 = 2100 Вт.

Висновки до другого розділу

Є значне різноманіття програм, які призначені для використання як засоби навчання, так і універсального змісту, які можна використати і використовується в педагогічній практиці вчителя предмета «Технології». Для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках предмета«Технології» необов’язково використати всі наявні ІКТ. З усієї різноманітності наявних педагогічних програмних засобів не усі вони задовольняють педагогічним вимогам. Це пов’язано, передусім, з тим, що в розробці такого роду педагогічних програмних засобів не завжди беруть участь педагоги, а колектив авторів складається з одних програмістів та інженерів. Найбільш ефективними є педагогічні системи, які розроблялися колективами, що включають досвідчених програмістів і передових педагогів. Саме у цьому поєднанні виявилося можливим реалізація багатьох ідей впровадження ІКТ в освіту. У найдосконаліших з розроблених систем гнучкість інструменту у поєднанні з простотою його використання дозволяє учителеві предмета«Технології» не маючи професійних навичок програмування роками не звертатися за допомогою до програміста.

Страницы: 1 2 3 4Мета залучення шестирічних дітей до шкільного життя
Слід виділити три аспекти цього питання. 1. Можливо здаватися парадоксальним, якщо сказати, що шестирічна дитина більш готова до початку шкільного життя, ніж семирічна. Проте тут немає нічого парадок ...

Особливості формування здорового способу життя учнів ПТНЗ
Вивчення практики реалізації формування здорового способу життя учнів ПТНЗ дозволив виділити основні напрями розв’язання даної проблеми: формування здорового способу життя у навчальній діяльності (у ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net