Особливості фізичного виховання учнів ВНЗ

Позитивний досвід поведінки створюється шляхом правильно педагогічно організованої діяльності учнів, яка є джерелом виховання в цій групі методів. Виховання в діяльності має ряд закономірностей, на основі яких формуються вимоги до її організації. Діяльність виховує, якщо значима для дітей, має "особистісний зміст" (А. Н.Леонтьев). Позиція учнів ВНЗ повинна бути активною, і функції їх повинні мінятися: усі проходять ролі виконавців і організаторів. Керівництво діяльністю дітей повинне бути гнучким, відповідним до педагогічної ситуації.

У вітчизняній педагогіці організація діяльності учнів ВНЗ є провідним методом виховання. Ця група методів містить у собі приучення, педагогічної вимоги, вправи, суспільної думки, ситуації, що виховують.

Педагогічна вимога розуміється як пред'явлення до виконання певних норм поведінки, правил, законів, традицій, прийнятих у суспільстві й у його групах. Вимога може виражатися як сукупність норм суспільної поведінки, як реальне завдання, як конкретна вказівка про виконання якої-небудь дії. За формою вимоги бувають прямі й непрямі. Перші мають вигляд наказу, вказівки, інструкції, відрізняються рішучим тоном, особливо на початковому етапі виховання. Непрямі вимоги пред'являються у вигляді прохання, ради, натяку, вони апелюють до переживань, мотивів, інтересів учнів ВНЗ. У розвиненому колективі кращі непрямі вимоги.

Суспільна думка - вираз групової вимоги. Воно використовується в розвинених колективах при оцінці вчинків. Педагог повинен формувати здоровішу суспільну думку, стимулюючи виступ учнів з оцінкою їх діяльності.

Приучення й вправи сприяють формуванню стійких способів поведінки, звичок. Приучення - організація регулярного виконання дітьми дій з метою їх перетворення у звичні форми поведінки. Звички стають стійкими властивостями й відбивають свідомі установки особистості, тому їх так важливо формувати. Приучення ефективне на ранніх етапах розвитку. Методика вимагає пояснювати учням, що, як і навіщо потрібно робити. Приучення припускає й перевірку виконання дій.

Вправа - багаторазове повторення й удосконалювання способів дій як стійкої основи поведінки. У широкому змісті це така організація життя й діяльності учнів ВНЗ, яка створює умови для вчинків відповідно до суспільних норм. Вправа опирається на приучення, тісно з ним зв'язане й реалізується через доручення, виконання ролі в загальній діяльності. Участь у колективних справах на всіх стадіях (планування, виконання, оцінка) розбудовує здатності й формує якість особистості. Приучення й вправа ефективна, якщо опираються на позитивні мотиви діяльності й у свою чергу їх формують.

Ситуації, що виховують, - обставини утруднення, вибору, поштовху до дії, вони можуть бути спеціально організовані педагогом. Їхня функція - створити умови для свідомої активної діяльності учнів ВНЗ, у якій перевіряються й формуються нові норми поведінки, цінності. Це можуть бути ситуації конфлікту в групі, вибору правильного розв'язку та ін.Мотивація навчання
Вагомий внесок у розвиток українського реалістичного народного театру зробив М.Старицький насамперед своїми оригінальними драматичними творами. Актуальна, вагома проблематика, психологічна достовірні ...

Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки
У старшому дошкільному віці одержують подальший розвиток мотиви спілкування, через які дитина прагне встановити і розширити контакти з навколишніми людьми. Примітно, що до природної допитливості діте ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net