Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Педагогіка: історія і сьогодення » Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки » Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Сторінка 1

Фізичне виховання є процес організації оздоровчої й пізнавальної діяльності, спрямованої на розвиток фізичних сил і здоров'я, вироблення гігієнічних навичок і здоровішого способу життя. Фізична культура - частина способу життя людину, система збереження здоров'я й спортивна діяльність, знання про єдність і гармонії тіла й духу, про розвиток духовних і сил фізичних.

У культурі й педагогіці різних народів фізичний розвиток і виховання завжди займало важливе місце. Відомі давньосхідні й античні вчення про гармонійний розвиток людини, де фізична досконалість розглядалася в єдності з розумовим і моральним. Фізичне виховання у європейських країнах учнів ВНЗ опирається на ці традиції. В 19 столітті російський педагог П.Ф.Лесгафт створив вітчизняну систему фізичного виховання. Для вдосконалювання теорії фізичного виховання у сучасній Україні важливо опиратися на весь спектр культури й знань у цій області: на наукові теорії, народні традиції й культуру, філософсько-релігійні навчання й системи зроблений - створення людського духу й тіла .

До завдань і змісту фізичного виховання у ВНЗ належать: - розвиток основних рухових умінь і навичок, - забезпечення правильного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, загартовування, підвищення працездатності, - виховання стійкого інтересу й потреби в систематичних заняттях фізичною культурою, - формування поглядів і моральних якостей, що ведуть до розуміння значення фізкультури й пробуджуючих прагнення до здоровішого способу життя, - формування знань в області здоров'я, гігієни, спорту.

Систему фізичного виховання у ВНЗ формують фізичні вправи й знання в навчальному процесі, на уроках фізкультури, біології й деяких інших, у позаурочній діяльності. Засоби фізичного виховання, що склалися історично, включають гімнастику, ігри, туризм, спорт. До них ставляться також природні сили (сонце, повітря й вода), гігієнічні фактори (режим праці й відпочинку, харчування, одяг, санітарні норми в обладнанні приміщень).

Основними методами фізичного виховання є фізичні вправи, тренування, переконання (роз'яснення), інструкції, позитивний приклад. За допомогою останніх в учнів ВНЗ формуються знання, потреби, особисті якості, що сприяють їхньому правильному фізичному й загальному розвитку. Стимулююче значення мають осуд, схвалення, змагання й контроль за виконанням режиму й норм розвитку учнів ВНЗ.

Більші можливості для фізичного розвитку й освіти дітей в області фізичного самовдосконалення має позаучбова робота: кружки, секції, робота класних керівників, оздоровчих центрів. Фізичне виховання має особливе значення для формування здоровішого способу життя учнів ВНЗ.

Фізичне виховання - педагогічний процес, спрямований на вивчення фізичних вправ, розвиток (або підтримка) морфологічних, функціональних, психічних і інших властивостей особистості, формування пов'язаних з ними знань, способів і мотивів діяльності.

Основна форма використання фізичної культури й особистістю, і суспільством у сферах сімейної, дошкільної, загальної, професійної, вищої самостійної й професійної освіти, культурного дозвілля й в інших. Здійснюється у відповідності із властивому педагогічному процесу й специфічних закономірностей принципами й вимогами.

Фізичне виховання учнів ВНЗ формує систему ціннісних орієнтацій особистості на здоровіший спосіб життя, забезпечує мотиваційну, функціональну й рухову готовності до нього. Воно здійснюється відповідно до загальних і специфічних для нього закономірностями, принципами й правилами педагогічного процесу.

Впливає на інтелектуальні, психічні, морально вольові й інші якості особистості.

Страницы: 1 2 3 4Вивчення прийменника
Як самостійна частина мови прийменник вивчається в 2 класі. Однак ще в букварний період навчання грамоти діти практично знайомляться з ціює частиною мови під час читання вміщених у букварі текстів і ...

Загальні питання організації і проведення педагогічного експерименту
Для вивчення і розв’язання поставлених завдань індивідуалізації в процесі навчання технічних дисциплін використовувався один з основних методів дослідження – педагогічний експеримент. Педагогічний ек ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net