Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Педагогіка: історія і сьогодення » Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки » Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Сторінка 2

Основною формою фізичного виховання є обов'язковим навчальні заняття у ВНЗ. У процесі таких навчальних занять вивчається навчальна дисципліна "Фізична культура" - структурна одиниця системи утвору. Фізичне виховання здійснюється в процесі сімейного, позашкільного, спеціального, додаткового утвору в процесі самовиховання.

Фізичне виховання учнів ВНЗ дозволяє різнобічно впливати на особистість. Разом з тим, багато соціально значимі результати фізичного виховання досягаються в цей час лише частково. Усе це свідчить про проблему фізичної підготовки учнів.

Фізична підготовленість один із соціально значимих результатів фізичного виховання. Він швидко губиться після завершення навчання, якщо не підтримується самостійно

Виховання дитини в родині є важливим чинником його фізичного, психічного, інтелектуального розвитку й зміцнення здоров'я. Ефективність фізичного виховання дітей у родині залежить від підготовленості до нього батьків, учорашніх учнів і студентів. У той же час у переважній більшості родин батьки не готові до повноцінного фізичного виховання. Причина цієї проблеми полягає в невідповідності отриманої фізкультурної освіти тем вимогам, які пред'являє життя до учнем по закінченню навчання. Наслідком цієї проблеми є відхилення у фізичному, психічному, інтелектуальному розвитку, стані здоров'я дітей, які дають важкі рецидиви в наступному їхньому житті.

Однієї з головних проблем, що покликаний вирішувати фізичне виховання, є проблема зміцнення здоров'я учнів у ВНЗ. У цей час вона вирішується недостатньо ефективно. З віком число здоровіших учнів зменшується. Це відбиває загальну тенденцію зниження рівня здоров'я населення, яке залежить від комплексу факторів.

На здоров'я більше півмільйона учнів, які проживають у несприятливих екологічних умовах і особливо на територіях, забруднених радіонуклідами, усе в більшій мерові відбиваються руйнівні генетичні наслідки цих умов. Вони приводять до росту числа студентів із серйозними відхиленнями в стані здоров'я. Проблема диференційованого учбово-методичного комплексу фізичного виховання, розробленого з урахуванням впливу несприятливих екологічних умов життя є однієї із проблем, які вимагають розв'язку.

Фізичне виховання учнів ВНЗ сильно впливає на організм. Склад учнів неоднорідний рівню здоров'я, фізичного розвитку й фізичної підготовленості. Ті ж педагогічні засоби впливають на різних людей. Робота з особами, які мають відхилення в стані здоров'я, повинна проводитися строго індивідуально. Тому однієї з найважливіших є проблема індивідуалізації фізичного виховання у ВНЗ.

Реалізація перерахованих проблем суттєво ускладнюють недоліки кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, лікарського контролю до здоров'я учнів і навчальним процесом по фізичнім вихованню, наукового забезпечення, розробки сучасного учбово-методичного комплексу для фізичного виховання.

Фізична культура в ВНЗ виконує ряд найважливіших функцій. Розвиваюча функція складається в удосконаленні всіх фізичних сутнісних сил людей, включаючи м'язову й нервову системи, психічні процеси; руки й ноги; гнучкість і стрункість тіла, око й вухо, здатність орієнтуватися в просторі в екстремальних ситуаціях, адаптуватися до умов, які змінюються.

Виховна функція фізичної культури у ВНЗ спрямована на зміцнення витривалості й морального духу людину. Заняття фізичною культурою повинні бути органічно пов'язана з високими моральними цілями й шляхетними прагненнями. У цьому випадку загартована воля, твердість і рішучість характеру, колективність, спрямованість особистості послужить інтересам суспільства: боротьбі з розбещеністю, алкоголізмом, наркоманією й т.п. Утворююча функція полягає в тому, щоб ознайомити учнів з теорією й історією фізичної культури, її значенням у житті особистості; з різноманітними видами фізкультури, споглядання спортивної боротьби, прояву майстерності, сили духу, краси людського тіла будить у людях сильні почуття, доставляє естетична насолода.

Страницы: 1 2 3 4Знайомство з ДМІ. Гра на дитячих музичних інструментах
Гра на музичних інструментах не є складною для дітей. Діти з самого народження чують різні звуки та ритм. Це і є поштовхом для подальшого розвитку музичного та ритмічного слуху дошкільника. Гра на ДМ ...

Дидактична гра як засіб умотивування навчальної діяльності молодших школярів на уроках іноземних мов
Відомо, що у навчальній діяльності дітей особливе місце посідає мотивація. За свідченням учених мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які пробуджують у людини прагнення займа ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net