Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Педагогіка: історія і сьогодення » Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки » Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Сторінка 3

Оздоровчо-гігієнічна функція обумовлена тим, що в сучасних умовах життя в багатьох людей, у зв'язку з дефіцитом активної дії, розвивається гіподинамія, знижується опірність організму. Це робить необхідної для кожної людини щоденну зарядку, ритмічну гімнастику, проведення фізкультурних пауз на роботі.

Загальнокультурна функція, яка полягає в тому, що фізкультура організує й заповнює вільний час корисним і захоплюючим заняттям.

До основних завданням виховання фізичної культури учнів ВНЗ відносять: сприяння правильному фізичному розвитку учнів, підвищення їх працездатності й загартовування охорони здоров'я, розвиток основних рухових якостей (здатність учня до різнобічної рухової активності забезпечується гармонічним розвитком усіх фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості), формування життєво важливих рухових вмінь і навичок .

Рухова активність успішна тоді, коли людина володіє відповідними знаннями, уміннями, навиками. Опираючись на них учень може управляти своїми діями в різних умовах (ситуаціях). Рухові вміння формуються в процесі виконання відповідних рухів: природних (ходьба, біг, стрибки) й тих, що не мають аналогів у природі (заняття на тренажерах, снарядах).

Виховання стійкого інтересу й потреби в систематичних заняттях фізична культура у ВНЗ. В основі здоровішого способу життя лежить постійна внутрішня готовність особистості до фізичного самовдосконалення. Вона є результатом регулярних занять при добром відношенні до них. Інтерес і задоволення, одержуване при заняттях поступово переходить у звичку, яка потім перетворюється в стійку потребу, що зберігається довгі роки.

Придбання необхідного мінімуму знань в області гігієни й медицини, фізична культура і спорту. Учні повинні мати чіткі уявлення про режим, особисту гігієну, про значення ФК у зміцненні здоров'я, підтримці працездатності, про шкоду паління, алкоголізму, наркоманії і т.д.

Для розв'язку позначених завдань використовуються різні засоби виховання фізична культура. Фізичні вправи - являються рухові дії, спеціально організовані й свідомо виконувані відповідно до закономірностей і завданнями фізичного виховання. Види: гра, туризм, спорт, гімнастика (виборчий вплив на організм або його окремі системи й функції, види: основна, гігієнічна, спортивна, художня, виробнича, лікувальна).

У ВНЗ на уроках фізичної культури переважно займаються основною гімнастикою: побудовою, загальнорозвиваючих вправ із предметами й без них, вправи на рівновагу, ходьба, біг, стрибки, метання, елементарні акробатичні вправи .

Гра розвиває фізичні сили, задовольняючи природну тягу учнів до рухової активності. Забезпечує колективні переживання, формування почуття "ліктя", перемоги, радості, зміцнюють дружні відносини. У ВНЗ переважають рухливі ігри, - спортивні ігри.

На відміну від попередніх видів фізичної культури спорт завжди пов'язаний з досягненням максимальних результатів в окремих видах фізичних умінь. Для виявлення кращих результатів і визначення переможців у ВНЗ регулярно проводяться спортивні змагання.

Природні сили: сонце, повітря, море. У комплексі із вправами вони значно підсилюють оздоровчий вплив на учнів. Фізичне виховання і розвиток припускають забезпечення гігієнічного режиму заняття, раціонального режиму навчальної праці, відпочинку, харчування, сну. Важливо також і дотримання санітарно-гігієнічних норм, будівництво й зміст житла й інших будинків і приміщень.

Усвідомлення здоров'я й повноцінності надає впевненості у своїх силах, наповнює бадьорістю, оптимізмом і життєрадісністю. Нарешті, це найважливіша умова високої працездатності, яка відкриває широкі можливості в оволодінні обраною професією.

Страницы: 1 2 3 4Видатні педагоги про роль сім'ї у вихованні дітей
Вчені педагоги-філософи твердять, що в основному родина дає і повинна давати дитині родинну чуйність у формі особливої ніжності та люб'язності, яка є теплом душі й характеру. Розум і знання можна роз ...

Законодавство про вищу освіту
Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається: • з законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну дія ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net