Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Педагогіка: історія і сьогодення » Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки » Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання

Сторінка 3

Оздоровчо-гігієнічна функція обумовлена тим, що в сучасних умовах життя в багатьох людей, у зв'язку з дефіцитом активної дії, розвивається гіподинамія, знижується опірність організму. Це робить необхідної для кожної людини щоденну зарядку, ритмічну гімнастику, проведення фізкультурних пауз на роботі.

Загальнокультурна функція, яка полягає в тому, що фізкультура організує й заповнює вільний час корисним і захоплюючим заняттям.

До основних завданням виховання фізичної культури учнів ВНЗ відносять: сприяння правильному фізичному розвитку учнів, підвищення їх працездатності й загартовування охорони здоров'я, розвиток основних рухових якостей (здатність учня до різнобічної рухової активності забезпечується гармонічним розвитком усіх фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості), формування життєво важливих рухових вмінь і навичок .

Рухова активність успішна тоді, коли людина володіє відповідними знаннями, уміннями, навиками. Опираючись на них учень може управляти своїми діями в різних умовах (ситуаціях). Рухові вміння формуються в процесі виконання відповідних рухів: природних (ходьба, біг, стрибки) й тих, що не мають аналогів у природі (заняття на тренажерах, снарядах).

Виховання стійкого інтересу й потреби в систематичних заняттях фізична культура у ВНЗ. В основі здоровішого способу життя лежить постійна внутрішня готовність особистості до фізичного самовдосконалення. Вона є результатом регулярних занять при добром відношенні до них. Інтерес і задоволення, одержуване при заняттях поступово переходить у звичку, яка потім перетворюється в стійку потребу, що зберігається довгі роки.

Придбання необхідного мінімуму знань в області гігієни й медицини, фізична культура і спорту. Учні повинні мати чіткі уявлення про режим, особисту гігієну, про значення ФК у зміцненні здоров'я, підтримці працездатності, про шкоду паління, алкоголізму, наркоманії і т.д.

Для розв'язку позначених завдань використовуються різні засоби виховання фізична культура. Фізичні вправи - являються рухові дії, спеціально організовані й свідомо виконувані відповідно до закономірностей і завданнями фізичного виховання. Види: гра, туризм, спорт, гімнастика (виборчий вплив на організм або його окремі системи й функції, види: основна, гігієнічна, спортивна, художня, виробнича, лікувальна).

У ВНЗ на уроках фізичної культури переважно займаються основною гімнастикою: побудовою, загальнорозвиваючих вправ із предметами й без них, вправи на рівновагу, ходьба, біг, стрибки, метання, елементарні акробатичні вправи .

Гра розвиває фізичні сили, задовольняючи природну тягу учнів до рухової активності. Забезпечує колективні переживання, формування почуття "ліктя", перемоги, радості, зміцнюють дружні відносини. У ВНЗ переважають рухливі ігри, - спортивні ігри.

На відміну від попередніх видів фізичної культури спорт завжди пов'язаний з досягненням максимальних результатів в окремих видах фізичних умінь. Для виявлення кращих результатів і визначення переможців у ВНЗ регулярно проводяться спортивні змагання.

Природні сили: сонце, повітря, море. У комплексі із вправами вони значно підсилюють оздоровчий вплив на учнів. Фізичне виховання і розвиток припускають забезпечення гігієнічного режиму заняття, раціонального режиму навчальної праці, відпочинку, харчування, сну. Важливо також і дотримання санітарно-гігієнічних норм, будівництво й зміст житла й інших будинків і приміщень.

Усвідомлення здоров'я й повноцінності надає впевненості у своїх силах, наповнює бадьорістю, оптимізмом і життєрадісністю. Нарешті, це найважливіша умова високої працездатності, яка відкриває широкі можливості в оволодінні обраною професією.

Страницы: 1 2 3 4Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
«Навчання іноземній мові дітей із шести-семи років стало знову предметом зацікавленої розмови педагогів, філологів і батьків. Суспільство не задоволене рівнями мовної підготовки учнів середньої школи ...

Вікові особливості молодших школярів
Період життя дітей від 6—7 до 11 років називають молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховують особливості психічного і фізичного розвитку дітей, перехід їх до навчальної діяльності, як ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net