Вправи-основний метод виробничого навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Методи виробничого навчання » Вправи-основний метод виробничого навчання

Сторінка 2

II. Поступове ускладнення вправ — по змісту, дидактичним цілям, навчально-технічним вимогам, ступеню самостійності учнів.

III. Правильний розподіл вправ за часом:

вправи спочатку повинні бути нетривалими і розділятися невеликими проміжками часу;

перерви між вправами повинні бути такої тривалості, щоб учні не забули результатів попередніх вправ;

в міру оволодіння уміннями і навичками вправи повинні ставати більш тривалими, а проміжки між ними — збільшуватися;

безупинні вправи можуть продовжуватися доти, поки відбувається удосконалювання процесу виконання трудової дії і не наступило стомлення учнів.

Ці вимоги необхідно зафіксувати в конспектах слухачів.

Наступний вузлове питання роздягнуло теми — класифікація вправ. Тут необхідно відзначити, що можливо дві підходи-підстави до класифікації вправ. По дидактичній меті: вправи у формуванні первісних умінь; вправи у формуванні навичок; вправи у формуванні складних умінь. Другий — по змісту: вправи у виконанні трудових прийомів; вправи у виконанні трудових операцій, вправи у виконанні трудових процесів: вправи в керуванні технологічними процесами.

Розподіл вправ по дидактичній меті менш прийнятно (хоча і припустимо), тому що дуже важко співвіднести такі вправи за часом виконання до якихось тимчасових періодів виробничого навчання — формування умінь і навичок йде паралельно і безупинно. Класифікація вправ по їхньому змісті в більшому ступені відповідає тимчасовим етапам виробничого навчання, їхній можливо виділити, обмежити визначеними тимчасовими рамками. Тому така класифікація знаходить переважне застосування і прийнята за основу в підручнику й у програмі курсу.

Далі варто дати характеристику кожному з виділених Твідів вправ, керуючись наступної узагальнюючої табл. 6.

Виходячи з такої класифікації, весь процес виробничого навчання можна і потрібно розглядати як процес послідовно ускладнюються вправ з метою формування в основ професійної майстерності, що учаться. У цьому зв'язку цілком виправдане дидактичне твердження, що вправи є основним методом виробничого навчання. Таке твердження багаторазове розширює границі повсякденного розуміння вправ як способу відпрацьовування визначеного компонента діяльності з метою формування навички, а тим більше тренувального етапу оволодіння операцією.

Дійсно, оволодіння основами професійної майстерності — це послідовні кроки-етапи рішення всі нових і нових навчально-виробничих задач, досягнення нових цілей, а це найважливіша ознака вправ.

Спочатку, при вивченні прийомів і операцій — це відпрацьовування правильності трудових дій, далі — досягнення точності, вправності; при виконанні робіт комплексного характеру новими цілями виробничого навчання, тобто системи вправ, є досягнення заданої швидкості, освоєння різних варіантів сполучення операцій у реальному технологічному процесі, різних типових і специфічних способів використання інструментів, пристосувань, приладів і т.д. Постійними, наскрізними, усе більш ускладнюючими цілями є виробнича самостійність і, нарешті, вершина професійної майстерності — творчість,

Класифікація вправ

Види вправ

Основа

Ціль

Характерні риси

У виконанні

трудових

прийомів

У виконанні

трудових

операцій

Теоретичні знання учнів; показ і пояснення

майстром трудових дій; опис процесу

виконання прийомів до інструкційній карті; зображення прийому

на наочних приладдя

Теоретичні знання учнів; первісні уміння виконувати окремі прийоми,

вхідні в операцію; показ і пояснення майстра; опис процесу виконання

операції в документах письмового інструктування; зображення прийомів виконання операцій

на наочних приладдя

Формування

первісних

умінь учнів

правильно виконувати трудові

прийоми, що відповідають показаному майстром

зразку й опису в інструкційній карті

Формування

умінь учнів

правильно і якісно виконувати

усі прийоми і способи досліджуваної

операції в різних сполученнях у

відповідності з показаним майстром зразком і рекомендаціями

документів письмового інструктування; розширення й удосконалювання спеціальних знань учнів

Характерні для всіх етапів виробничого навчання;

як правило, проводяться

короткочасно;

організуються тільки для

відпрацьовування прийомів, складних для засвоєння в складі чи операції трудового

процесу в цілому;

включають підготовчі

вправи у відпрацьовуванні

складових частин (окремих рухів) складного

прийому;

включають вправи в полегшених умовах;

включають вправи, проведені з застосуванням тренувальних пристосувань, що мають пристрої

для оперативного самоконтролю (зворотного зв'язку в системі «учень-тренажер»);

при вивченні на одному уроці значного числа різних по змісту

прийомів чергуються з вступним інструктуванням

Поступове підвищення вимог до кінцевих результатів вправ (правильність трудових дій — точність — темп —

швидкість) як у межах

досліджуваної операції, так і

від операції до операції;

поступове підвищення

ступеня самостійності

учнів;

постійне навчання учнів способам самоконтролю і саморегуляції процесу виконання трудових

дій, проведення в цих

цілях спеціальних вправ;

застосування спеціальних вправ по освоєнню послідовності виконання прийомів, що складають

операцію;

включення спеціальних вправ по відпрацьовуванню нових, невідомих ще учнем складних прийомів виконання операції;

поступова автоматизація виконання окремих компонентів (прийомів) операції, тобто формування навичок

У виконанні трудових процесів

У керуванні технологічним процесом

Теоретичні знання учнів;

сформовані уміння виконувати трудові операції; показ і пояснення майстром способів і послідовності виконання трудових процесів;

опис послідовності і способів виконання трудових процесів в навчально-технологічній документації, пропонованої чи майстром розробленої самостійно

Теоретичні знання що учиться, навчальні і виробничі інструкції й алгоритми; аналіз спостережень за діяльністю кваліфікованих робітників; показ, пояснення й інструктивні вказівки майстра

Закріплення й удосконалювання умінь учнів, формування навичок виконання прийомів і способів праці, типових для професії; формування умінь примінять прийоми і способи праці в різних сполученнях при виконанні робіт комплексного характеру; формування виробничої самостійності розширення і вдосконалення спеціальних знань

Формування вмінь, що учаться, регулювати хід виробничого процесу в апаратах, установках безупинної дії на основі непрямих показників ходу технологічного процесу; розширення й удосконалення спеціальних знань.

Поступове підвищення вимог до темпу роботи і продуктивності праці учнів;

поступовий перехід від виконання робіт із запропонованого майстром технології до самостійного планування послідовності виконання трудових процесів;

включення спеціальних вправ у вивченні нової і складної навчально-технічної й інструктивної документації;

включення спеціальних вправ по відпрацьовуванню нових складних прийомів і способів виконання трудових процесів, а також способів роботи на новому високопродуктивному технологічному устаткуванні:

поступове і постійне підвищення вимог до виробничої самостійності учнів; формування творчого відношення до праці;

активне освоєння прийомів і способів праці передовиків і новаторів виробництва

Характерні в основному для професій апаратурної праці;

вимагають організації спеціальних вправ по відпрацьовуванню прийомів керування апаратом, агрегатом, установкою в змодельованих умовах: на тренажері, імітаторі, малолітражній установці, на полігоні і т.п.;

особливо відпрацьовується діяльність по керуванню апаратами в екстремальних і аварійних ситуаціях; включають спеціальні вправи в рішенні діагностичних, прогностичних, ситуаційних задач, роботу з навчальними і виробничими алгоритмами, «ділові» ігри включають самостійні спостереження за роботою кваліфікованих робітників по керуванню апаратом;

проводяться в основному у формі індивідуального прикріплення учнів до кваліфікованих робітників

Страницы: 1 2 3Стан розвитку бісероплетіння в Україні
На територіях нинішніх України, Росії, Білорусі та декількох сусідніх країн створення й використання великого й дрібного намиста процвітало з найдавніших часів. Майже нічого не дійшло з тих часів до ...

Проект орнаменту бісероплетіння
Орнамент (лат. ornamentum - прикраса) - узор, заснований на повторі і чергуванні складових його елементів; призначається для прикраси різних предметів (знаряддя і зброя, текстильні вироби, меблі, кни ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net