Тестовий контроль в навчанні

Сторінка 1

Всі вказані психологічні обставини, необхідність дотримання принципів успішного контролю накладають велику особисту відповідальність на викладача, вимагають від нього постійної досвідченої і психологічно грамотної поведінки. При великої кількості викладачів і навчального навантаження забезпечити всі вказані принципи не завжди можливо. Тому сьогодні в навчанні все частіше застосовується дидактичне тестування.

Педагогічний (дидактичний) тест – це система завдань специфічної форми, змісту, побудованих у певній послідовності, що дозволяють якісно виміряти й оцінити рівень засвоєння навчальної інформації. Він відрізняється від психологічних тестів своїми цілями.

Дидактичний тест, як правило, містить наступні елементи:

Назва теми (навчальної дисципліни), по якій проводиться тест.

Інструкція з виконання тесту.

Тестові завдання.

Бланк відповідей.

Правильні відповіді (тим, хто виконує тест, надаються тільки після його виконання).

Норми оцінок.

Основна структурна одиниця тесту – тестове завдання. Його складові:

безпосередньо завдання (починається з активного дієслова – того, що необхідно зробити: укажіть, підкресліть, відзначте, запишіть, виберіть правильну відповідь, закінчите пропозицію, упишіть пропущений текст і т. п.);

ствердження, малюнки, таблиці, формули, схеми і т. п., частина яких пропущена;

питання;

варіанти відповідей (якщо такі маються).

Форми тестових завдань

Приклади тестових завдань різної форми

Форми тестових завдань

Приклади тестових завдань

ЗАКРИТІ –

на вибір:

1

простий чи дихотомічний (2 відповіді);

Чи вірно приведене нижче визначення:

Педагогічний тест – це система завдань специфічної форми….

а) вірно; б) не вірно.

Який із приведених закінчень даного твердження вірніше:

Важкість завдань у педагогічному тесті повинна:

а) збільшуватись; б) знижуватись.

2

множинний із зазначеною кількістю правильних відповідей;

Виберіть із приведених нижче характеристик два основних критерії якості тестів:

стислість;

надійність;

валидність;

об'єктивність;

несуперечність.

3

множинний з незазначеною кількістю правильних відповідей (таких узагалі може не бути);

Основними критеріями якості тестів є:

стислість;

надійність;

валидність;

об'єктивність;

несуперечність.

4

на відповідність;

Встановіть відповідність між елементами лівого і лівого стовпчиків:

1. Закриті тести

2. Відкриті тести

1. ; 2. .

на вибір

на розгорнуту відповідь

на відповідність

на коротку відповідь

5

на правильну послідовність.

З запропонованого переліку слів складіть визначення:

Педагогічний тест – це _

Перелік слів:…завдань, форми, специфічної, система…

ВІДКРИТІ:

6

на коротку однозначну відповідь;

Запишіть основні критерії якісних тестів  

7

на доповнення;

Доповніть визначення необхідними словами:

Педагогічний тест – це , певного , що зростає _, що дозволяє _.

на розгорнуту відповідь:

8

структуровану (з обмеженням);

Вкажіть основні етапи розробки тестів:

1.

2.

3.

9

неструктуровану.

Запишіть визначення: Педагогічний тест – це

Страницы: 1 2 3Історично-культурологічні передумови появи духових інструментів
Гуртова гра на духових музичних інструментах (оркестрова гра) належить до найдревніших проявів начал естетичного розвитку суспільної людини. Значно розширюючи діапазон гармонічного звучання людського ...

Рівні творчого потенціалу студентів
Високий рівень творчого потенціалу характерний для студентів, які швидко засвоюють новий матеріал, включаються в роботу, що вимагає прийняття нетипових рішень. Вони винахідливі у виборі способів і ме ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net