Тестовий контроль в навчанні

Сторінка 1

Всі вказані психологічні обставини, необхідність дотримання принципів успішного контролю накладають велику особисту відповідальність на викладача, вимагають від нього постійної досвідченої і психологічно грамотної поведінки. При великої кількості викладачів і навчального навантаження забезпечити всі вказані принципи не завжди можливо. Тому сьогодні в навчанні все частіше застосовується дидактичне тестування.

Педагогічний (дидактичний) тест – це система завдань специфічної форми, змісту, побудованих у певній послідовності, що дозволяють якісно виміряти й оцінити рівень засвоєння навчальної інформації. Він відрізняється від психологічних тестів своїми цілями.

Дидактичний тест, як правило, містить наступні елементи:

Назва теми (навчальної дисципліни), по якій проводиться тест.

Інструкція з виконання тесту.

Тестові завдання.

Бланк відповідей.

Правильні відповіді (тим, хто виконує тест, надаються тільки після його виконання).

Норми оцінок.

Основна структурна одиниця тесту – тестове завдання. Його складові:

безпосередньо завдання (починається з активного дієслова – того, що необхідно зробити: укажіть, підкресліть, відзначте, запишіть, виберіть правильну відповідь, закінчите пропозицію, упишіть пропущений текст і т. п.);

ствердження, малюнки, таблиці, формули, схеми і т. п., частина яких пропущена;

питання;

варіанти відповідей (якщо такі маються).

Форми тестових завдань

Приклади тестових завдань різної форми

Форми тестових завдань

Приклади тестових завдань

ЗАКРИТІ –

на вибір:

1

простий чи дихотомічний (2 відповіді);

Чи вірно приведене нижче визначення:

Педагогічний тест – це система завдань специфічної форми….

а) вірно; б) не вірно.

Який із приведених закінчень даного твердження вірніше:

Важкість завдань у педагогічному тесті повинна:

а) збільшуватись; б) знижуватись.

2

множинний із зазначеною кількістю правильних відповідей;

Виберіть із приведених нижче характеристик два основних критерії якості тестів:

стислість;

надійність;

валидність;

об'єктивність;

несуперечність.

3

множинний з незазначеною кількістю правильних відповідей (таких узагалі може не бути);

Основними критеріями якості тестів є:

стислість;

надійність;

валидність;

об'єктивність;

несуперечність.

4

на відповідність;

Встановіть відповідність між елементами лівого і лівого стовпчиків:

1. Закриті тести

2. Відкриті тести

1. ; 2. .

на вибір

на розгорнуту відповідь

на відповідність

на коротку відповідь

5

на правильну послідовність.

З запропонованого переліку слів складіть визначення:

Педагогічний тест – це _

Перелік слів:…завдань, форми, специфічної, система…

ВІДКРИТІ:

6

на коротку однозначну відповідь;

Запишіть основні критерії якісних тестів  

7

на доповнення;

Доповніть визначення необхідними словами:

Педагогічний тест – це , певного , що зростає _, що дозволяє _.

на розгорнуту відповідь:

8

структуровану (з обмеженням);

Вкажіть основні етапи розробки тестів:

1.

2.

3.

9

неструктуровану.

Запишіть визначення: Педагогічний тест – це

Страницы: 1 2 3Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
В суспільстві і в освіті існують протилежні погляди на талановитість дітей, яка с умовою їх наступних успіхів у творчій діяльності. Так, існує думка, що частка талановитих серед дітей складає 2-3% ві ...

Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі
а) Грамотне, реалістичне зображення предмету в малюнку припускає передачу характерної форми і деталей, пропорційного співвідношення частин, перспективних змін, об'єму, руху, кольору. Розглянемо, якою ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net