Принципи організації та побудови освіти в Україні

Педагогіка: історія і сьогодення » Принципи організації та побудови освіти в Україні

Сторінка 5

Відповідно до закону 12-річна загальна середня освіта має три рівні: початковий, основний, старший. Навчання здійснюється в загальноосвітній школі трьох ступенів: перший - початкова школа, другий - основна школа, третій - старша школа, що можуть функціонувати разом чи окремо.

Початкова освіта. Вона забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі, вироблення перших трудових навичок. Строк навчання - 4 роки.

Враховуючи широкий діапазон вікових особливостей молодших школярів, у структурі початкової школи розрізняють мікроетапи: 1-2 класи і 3-4 класи.

Основна середня освіта. Фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів є середня освіта, вона формує в них готовність до вибору подальшого профілю навчання і здобуття освіти. У цьому віці в учнів в основному завершується формування загальнонавчальних умінь і навичок, засвоєння навчального матеріалу на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливе значення надається формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Термін навчання - 5 років.

Повна середня освіта. Вона забезпечує поглиблене засвоєння знань з базових дисциплін та за вибором, формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво. Результатом здобуття повної середньої освіти має бути інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості. Термін навчання - 2 (3) роки.

Відповідно до можливостей щодо забезпечення освітнього рівня функціонують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів.

Загальна середньоосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів. І ступінь - початкова школа (1-4 класи); ІІ ступінь - основна школа (5-9 класи); ІІІ ступінь - старша школа (10-12 класи).

Школи всіх трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

Загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад з частковим або повним державним утриманням дітей, які потребують соціальної допомоги.

Вечірня (змінна) школа - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання.

Спеціалізована школа - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.

Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою.

Колегіум - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського або культурно-естетичного профілю.

Спеціальна загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

Школа соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання.

З 2003/2004 навчального року в практику загальноосвітньої школи України втілено Концепцію профільного навчання.

Профільне навчання - засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу сприяє повнішому врахуванню інтересів, нахилів і здібностей учнів, створенню умов для навчання старшокласників відповідно до їх інтересів і намірів щодо продовження освіти.

Концепція профільного навчання передбачає введення у старших класах загальноосвітніх шкіл таких профілів:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Механічний зміст похідної
Наведемо механічні задачі, які приводять до поняття похідної. 1. Миттєва швидкість руху точки вздовж прямої. Розглянемо задачу, відому з курсу фізики, - рух матеріальної точки вздовж прямої. Нехай ко ...

Структура методики навчання біології
Структура методики навчання біології (рис. 1.1) науково обґрунтована. Виокремлюють загальну методику навчання біології та спеціальні (окремі) методики вивчення біології (розділів «Природознавство», « ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net