Принципи організації та побудови освіти в Україні

Педагогіка: історія і сьогодення » Принципи організації та побудови освіти в Україні

Сторінка 5

Відповідно до закону 12-річна загальна середня освіта має три рівні: початковий, основний, старший. Навчання здійснюється в загальноосвітній школі трьох ступенів: перший - початкова школа, другий - основна школа, третій - старша школа, що можуть функціонувати разом чи окремо.

Початкова освіта. Вона забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі, вироблення перших трудових навичок. Строк навчання - 4 роки.

Враховуючи широкий діапазон вікових особливостей молодших школярів, у структурі початкової школи розрізняють мікроетапи: 1-2 класи і 3-4 класи.

Основна середня освіта. Фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів є середня освіта, вона формує в них готовність до вибору подальшого профілю навчання і здобуття освіти. У цьому віці в учнів в основному завершується формування загальнонавчальних умінь і навичок, засвоєння навчального матеріалу на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливе значення надається формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Термін навчання - 5 років.

Повна середня освіта. Вона забезпечує поглиблене засвоєння знань з базових дисциплін та за вибором, формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво. Результатом здобуття повної середньої освіти має бути інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості. Термін навчання - 2 (3) роки.

Відповідно до можливостей щодо забезпечення освітнього рівня функціонують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів.

Загальна середньоосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів. І ступінь - початкова школа (1-4 класи); ІІ ступінь - основна школа (5-9 класи); ІІІ ступінь - старша школа (10-12 класи).

Школи всіх трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

Загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад з частковим або повним державним утриманням дітей, які потребують соціальної допомоги.

Вечірня (змінна) школа - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання.

Спеціалізована школа - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.

Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою.

Колегіум - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського або культурно-естетичного профілю.

Спеціальна загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

Школа соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання.

З 2003/2004 навчального року в практику загальноосвітньої школи України втілено Концепцію профільного навчання.

Профільне навчання - засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу сприяє повнішому врахуванню інтересів, нахилів і здібностей учнів, створенню умов для навчання старшокласників відповідно до їх інтересів і намірів щодо продовження освіти.

Концепція профільного навчання передбачає введення у старших класах загальноосвітніх шкіл таких профілів:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення
Нова програма будується на комунікативному методі навчання іноземної мови в загальноосвітніх закладах, який спрямований на володіння іншомовним між культурним спілкуванням шляхом формування і розвитк ...

Рівні розвитку уяви молодших школярів
Для дослідження рівнів розвитку уяви молодших школярів було обрано методику «Малюнок» із книги «Психодіагностика» Р.С. Нємова. В даній методиці дітям пропонується стандартний аркуш паперу і фломастер ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net