Використання ІКТ при вивченні ІМ у середній школі

Сторінка 1

Проблема зближення теоретичної освіти з практичним застосуванням знань в реальному житті не нова, але вона не втратила своєї актуальності і сьогодні. Комп’ютерні технології надали нові можливості у вирішенні цієї проблеми.

Удосконалення процесу підготовки фахівців потребує не тільки поліпшення якості навчальних планів і програм, а й зумовлює також новітнє осмислення професійного розвитку майбутнього фахівця, який повинен володіти новітніми інноваційними технологіями.

Входження України в Європейський освітній простір, проблема розвитку ринкових та економічних відносин, вдосконалення процесів інтеграції, підвищення вимог суспільства, розвиток технологій, комп"ютеризація навчального процесу зумовлюють необхідність удосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів у системі вищої освіти з самого початку навчання.

Поряд з проведенням широкомасштабної наукової роботи, спрямованої на вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій освіті актуальним становиться використання комп’ютерних технологій при підготовці конкурентоспроможних фахівців.

Застосування найновіших засобів інформаційної технології в різних галузях людської діяльності, в тому числі і в освіті, набуває все більшої актуальності. В вітчизняних та зарубіжних виданнях комп"ютеризація учбового процесу розглядається як один з актуальних факторів організації навчання тому чи іншому предмету.

Застосуванню комп’ютерів для навчання англійської мови приділяється в останні роки велика увага. Різноманітні електронні підручники, контролюючі програми, електронні словники, редактори текстів, енциклопедичні програми можуть бути успішно використані в цілях навчання англійській мові.

Використання комп'ютера дозволяє працювати над усіма видами мовної та мовленнєвої діяльності.

Навчаючі програми і комп'ютерні учбові посібники займають центральне місце у програмному забезпеченні навчання іноземної мови.

Важливою частиною впровадження нових технологій навчання, пов’язаних з застосуванням комп'ютерних технологій, є використання електронних підручників, які враховують індивідуальні особливості, студент може працювати за власним темпом та викладач може перевірити виконану роботу на відстані, можливості комп"ютера дозволяють подавати навчальний матеріал наочно, студент одразу бачить результати ( оцінка, бали), те саме завдання можна виконувати кілька разів, поки не буде досягнуто потрібного результату, можна виконувати одразу кілька видів тренувальних вправ: читання і говоріння.

Комп'ютер стає звичайним засобом освіти, помічником викладача у викладанні предметів курсу. Звичайно, комп"ютерне навчання не замінить викладача. У вивченні іноземних мов найбільш перспективним є комплексний підхід у виборі засобів навчання. Комп"ютер - це одна із складових сучасних методик викладання іноземних мов, це чудовий засіб активізації учбового процесу на етапах вивчення нового матеріалу, тренування та контролю за його засвоєнням. Наявність посібників для вивчення англійської мови, книг, брошур, аудіо-, відеокасет, що представлені сьогодні на полках магазинів, може злякати. Тут на допомогу прийде комп’ютер. Завдяки йому студент зможе тренувати свої знання у письмі, говорінні, читанні і аудіюванні. Та треба пояснити, що комп’ютер не може бути єдиним джерелом поповнення знань. Не можна втрачати можливості читати книги, слухати радіо, говорити з співбесідниками на мові, що вивчається.

Удосконалюючи методику використання нових інформаційних технологій, викладачі Лисичанського коледжу розробляють нові навчальні та контролюючі програми з англійської мови, щоб проводити нестандартні уроки, тренувальні лексико - граматичні вправи.

Для вивчення англійської великі можливості надає Інтернет. Звертання до Інтернету як до джерела інформації дозволяє отримати доступ до різноманітних текстових, звукових та відеоматеріалів на мові, що вивчається.

В наш час всі розуміють, що Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями і не менш вражаючими послугами. Однак не треба забувати, що якими б властивостями не володів той чи інший засіб навчання, інформаційно - предметне середовище, на першому місці стоять дидактичні задачі. Інтернет з усіма ресурсами та можливостями - засіб реалізації цих цілей.

Страницы: 1 2Зв’язок педагогіки з іншими науками
Зв'язок педагогіки з іншими науками відбувається в різних напрямах. По-перше, це спільність об'єктів (понять, закономірностей, концепцій, предметів, процесів, критеріїв, методів). По-друге, взаємодія ...

Український національний костюм на уроках математики
Задумаймося, що може бути спільного між вивченням українського національного костюма та уроками математики в початкових класах. Мабуть, нічого - скажете Ви. Але це тільки на перший погляд. Як показал ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net