Передумови та проблеми використання ІКТ

Сторінка 1

Завдання сучасного вузу - підготовка конкурентоспроможного фахівця. Інформаційний бум, що супроводжує наше життя, змушує викладачів переглядати традиційні форми роботи, переосмислювати зміст освіти. Розвиток науки, суспільства, нових технологій зростає настільки швидкими темпами, що нові знання досить швидко втрачають свою актуальність, застарівають. Психологічний підхід в освіті не здатний на сучасному етапі розвитку суспільства та системи освіти залишатися провідним, як, наприклад, 50 років тому. Зараз багатьом фахівцям став звичним термін "період напіврозпаду знань". Це проміжок часу, за який знання застарівають на 50%. У сфері високих технологій цей період становить два роки. В інших галузях він може досягати шести-восьми років. Але в будь-якому разі він дуже короткий і весь час скорочується. У зв'язку з цим в останнє десятиліття активно впроваджуються інноваційні методики, які використовують нові, прогресивні технології. Але можна використовувати перевірені форми і методи роботи, привносячи в них елемент творчості, нестандартності, що не в меншій мірі сприяє розвитку думаючих молодих людей, здатних творчо, нестандартно підходити до вирішення проблем, приймати самостійні рішення.

У сучасній вищій школі існує чимало прийомів, способів і методів, які будують творчу активність студентів.

Швидке зростання і розвиток інформаційних технологій запропонували кращий зразок дослідження нової навчальної моделі. У результаті мультимедійні технології відіграють важливу роль у навчанні англійської мови. Однак, деякі викладачі так покладаються на технології, що у навчальному процесі з'являється маса недоліків. Щоб зробити використання технологій більш ефективним і практично цінним для навчання англійської мови, розглянемо пропозиції і стратегії, аналізуючи проблеми з використанням мультимедійних технологій. Двадцять перше століття - епоха глобалізації, в яку дуже важливо засвоїти один або багато різних іноземних мов, і англійська мова тут на першому місці. З швидким розвитком науки і техніки, появою і розвитком мультимедійних технологій і їх застосуванням в навчанні, традиційна навчальна модель стала застарівати, порівняно з сучасними методиками навчання англійської мови і тому мультимедійні технології (показ аудіо, графіки, ефекти мультиплікації) грають важливу роль у навчанні англійської мови в мультимедійному класі і встановлюють сприятливу базу для реформ та досліджень навчальної моделі. Доведено, що мультимедійні технології відіграють важливу роль у розвитку дій та ініціативи студента і посилення навчального ефекту в кабінеті англійської мови.

В даний час стереотипні традиційні навчальні методи та навколишнє середовище непопулярні, в той час як мультимедійний технологічний показ, аудіо, візуальні мультиплікаційні ефекти, природно, дають нам більший доступ до інформації. Крім того, з такими особливостями, які забезпечують мультимедійні технології відбувається дуже ефективне функціонування, що досить підвищує до них інтерес студентів і спонукає їх до активної роботи в класі.

Традиційне навчання спрощує здатність студентів осягати іноземну мову і перешкоджає їх розумінню структури і функції мови, робить студентів пасивними одержувачами знань. Таким чином важко досягати комунікативної мети. Мультимедійне забезпечення навчального курсу в університеті може активізувати погляди студентів; візуальне і яскраве мультимедійне забезпечення навчального курсу перетворює уроки англійської мови на цікаву подорож до англомовної країни. І групове обговорення, особисте обговорення і дебати можуть також запропонувати більше можливостей для комунікації як серед студентів, так і між учителем та студентами. Таким чином, мультимедійні технології в навчанні унікальні і цілком збільшують активне мислення студентів і їх комунікативні здібності в соціальній практиці.

У практичному навчанні англійської є невідповідним дублювання текстового матеріалу на екрані так, щоб положення вчителя було проігноровано. Щоб гарантувати ефективність мультимедіа у навчанні, потрібно відзначити що:

- якість програмного забезпечення навчального курсу не єдина мета;

- монітор не може замінити дошку;

-PowerPoint не може зайняти місце думки студентів;

- традиційні навчальні інструменти та пристрої не можна упускати;

- мультимедійними технологіями не варто зловживати.

Деякі викладачі можуть мати невірне поняття, коли вони повністю застосовують мультимедійні технології в своєму навчанні. Також вважається, що, чим більше використовуються мультимедійні технології, тим краща атмосфера може вирости в класі, чим більш активно студенти зайняті в класі, тим більш легкий доступ студентів до матеріалу. Очевидно, студенти показують деякий інтерес, але фактично, вони відчувають тільки бажання спостерігати. Практично, чим більш розсіяна увага, яку звертають студенти, тим більше втручання необхідно при передачі інформації, і тим менше студенти сприймають мовний матеріал.

Страницы: 1 2Задачі на знаходження невідомого зменшуваного
Серйозні труднощі для учнів становить вибір дій під час розв'язування задач на знаходження невідомого зменшуваного. Так задачу - За обідом з'їли 5 яблук. Після цього залишилося ще 3 яблука. Скільки я ...

Використання методично-ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва
Урок1. Тема: Малювання композиції “Житло гномів” Мета. Удосконалювати навички зображення предмета за допомогою прямих (вертикальних, горизонтальних, похилих) ліній. Вивчити передавати на малюнку форм ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net