Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка

Сторінка 5

Метою навчання школярів у гуртку художньої обробки деревини за даною програмою є надбання ними спеціальних знань, умінь та навичок нанесення композиції на заготовку та різьблення деревини, розвиток творчих здібностей, виховання хорошого естетичного смаку та бережливого ставлення до народних мистецьких традицій, до рідної природи.

Завдання програми:

-розкривати перед учнями роль декоративно-прикладного мистецтва українського народу;

- виховувати загальну естетичну культуру, художній смак;

-розвивати художньо-творчі здібності, уміння самостійно створювати орнаментальні Ігомпозиції в традиціях місцевого художнього промислу;

- навчати практичних традиційних навичок та прийомів художньої обробки деревини;

- розвивати стійкий інтерес до професій народних промислів. Враховуючи місцеві традиції народного мистецтва, особливості художнього промислу, конкретні можливості, умови та потреби школи позашкільної установи, можна скорочувати або дещо збільшувати час на опрацювання окремих тем, а також переставляти теми, змінювати запропоновані об'єкти праці.

Знання та вміння, які повинні отримати учні у процесі гурткових занять.

Гуртківці повинні знати:

- основні відомості про традиційні центри народних промислів країни, та їх характерні особливості;

- особливості місцевого промислу художньої обробки деревини, історію його виникнення та розвитку;

- загальні основи малюнка та композиції в декоративно-прикладному мистецтві;

- матеріал та його властивості;

технологічний процес виготовлення та декорування художніх виробів;

- норми та правила охорони праці.

Гуртківці повинні уміти:

- розрізняти за характерними особливостями вироби різних видів художньої обробки деревини традиційних центрів художніх промислів України;

- самостійно, творчо підходити до розробки орнаментальної композиції;

- переносити композицію на поверхню виробу;

дотримуватись вимог безпеки праці та пожежної безпеки

Тематичний план

Перший рік навчання

№ пп

Теми занять

Кількість годин

Примітка

теоретичні

практичні

1

2

3

4

5

1

Вступ .Правила внутрішнього розпорядку, санітарної гігієни, безпеки праці, пожежної безпеки. Ознайомлення з планом роботи гуртка.

2

   

2

Ознайомлення з видами різьблення деревини: плоско-виїмчасте, плоско-рельєфне, рельєфне, об’ємне.

4

   

3

Обладнання, інструменти та приспосіблення для різьблення деревини.

6

   

4

Техніка виконання елементів “Крапки” (“цятки”). “Штрихи”. “Лінії”

 

10

 

5

Техніка виконання елементів “Підківки”. “Півмісяць”

 

4

 

6

Техніка виконання елементів “Кривульки” “Арчасті лінії”

 

4

 

7

Техніка виконання елементів. “Пшеничка”“Листочки“

 

4

 

8

Техніка виконання елементів. “Кущик” “Травичка” “Квіти”(

 

4

 

9

Техніка виконання елементів Качечки” “Вазонки” .“віночки” “вазочки”

 

10

 

10

Техніка виконання елементів “Квітка п’ятипелюсткова”

 

8

 

11

Техніка виконання елементів

 

10

 

12

.

 

8

 
 
 

Всього

14

58

72

Другий рік навчання

1

Основи композиції. Підбір композицій для виготовлення виробів.

4

2

 

2

Високорельєфне різьблення з переходом в об’ємне.

12

2

 

3

Удосконалення техніки різьблення пейзажних композицій при оздобленні виробів побутового та декоративного призначення.

34

2

 

4

Заключний процес обробки різьбленого виробу.

6

2

 

5

Підсумкове заняття.

 

2

 

6

Організація та проведення виставки учнівських робіт.

4

   
 

Всього

62

10

72

Страницы: 1 2 3 4 5 6Діагностика рівня вихованості учня і учнівського колективу
Під вихованістю розуміється комплексна властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем сформованості суспільно-значимих якостей, що відображають всебічність розвитку особистості. Вих ...

Форми організації процесу виховання
Виховні години (години спілкування) Ранки, свята Конкурси (художньої самодіяльності, виробів учнів, тематичні, олімпіади, малюнків, шкільних газет, «Міс училища», гумористичні, КВК, «На кращого за пр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net