Шляхи розвитку процесів запам’ятовування в учнів

Сторінка 13

Завдяки такому розподілу роботи з текстом у дитини задіяно кілька типів пам'яті: зоровий, слуховий і мовчазно-руховий.

Пам'ятка 3

1. Якщо вірш, який треба вивчити, не поділено на строфи, то поділи його сам за змістовими уривками. (Частини познач олівцем).

2. Вивчи перший уривок (чотиривірш).

3. Вивчи другий уривок (чотиривірш).

4. Повтори перший і другий уривки разом.

5. Вивчи третій уривок.

6. Прочитай напам'ять увесь вірш.

Учителі відзначають, що деякі діти "прив'язуються" до "опори" і дуже довго не в змозі перейти до самостійної роботи. Досвід підказує, що тут на допомогу приходять такі прийоми. Після 2-3 уроків з цієї теми плакат з "опорою" виводять з центру огляду (пересувають у правий бік дошки). За кілька днів плакат перевертають текстом до дошки і повертають знову лише на прохання учня. Таке переміщення допомагає учневі усвідомити тимчасову функцію "опори", створюючи установку на концентрацію уваги під час її сприймання. Другий прийом полягає в тому, що учень зі слабкою пам'яттю за завданням учителя коментує хід розв'язування задачі вголос, опираючись на схему.

3. Використання диференційованих завдань.

Диференційовані завдання дають можливість слабшим учням повірити у свої можливості, вселяють упевненість при виконанні завдання, сприяють свідомому і міцному засвоєнню знань, формуванню умінь і навичок. Для сильних учнів диференційовані завдання забезпечують просування вперед у їхньому розвитку.

Диференціацію завдань здійснюють в основному за рівнем складності та ступенем самостійності.

Розглянемо приклад диференціації завдань за ступенем самодостатності при розв’язуванні задачі.

Задача 225 (3 клас). Батькові 32 роки, а мати на 4 роки молодша. Скільки років їхньому сину, якщо він у 4 рази молодший від матері?

І варіант.

Прочитай задачу.

Розв’яжи задачу діями з поясненням.

Склади вираз.

Дізнайся на скільки років мати старша за свого сина. А батько?

ІІ варіант.

Прочитай задачу.

Розв’яжи задачу діями з поясненням.

Запиши відповідь.

ІІ варіант.

Прочитай задачу.

Розглянь короткий запис задачі.

Батькові - 32 роки

Мати - на 4 роки молодша від батька

Син - у 4 рази молодший від матері

Вказівка. Син молодший - це означає, що синові менше років, ніж матері.

Розв’яжи задачу за схемою і поясненням.

_ - 4 = _ (р) - матері;

_: 4 = _ (р) - синові.

Запиши відповідь.

Установка на запам’ятовування.

У програмах для початкових класів визначено матеріал, який учні повинні запам’ятати. Це правопис слів української мови, табличні випадки додавання, віднімання, множення і ділення, назви компонентів дій та інші. Тому вчитель повинен робити установку учням на необхідність запам’ятовування.

Покажемо це на прикладі роботи над вивченням слів, правопис і вимову яких треба запам’ятати.

Під мас вивчення слова, правопис і вимову якого слід запам'ятати, вчителеві доцільно використати малюнок і картку, на якій воно написане. На першому етапі ознайомлення із словом школярам спочатку показують малюнок і називають зображене, пояснюють лексичне значення слова. Можна запропонувати загадку, відгадкою якої буде виучуване слово. Другий етап - складання словосполучень, введення нового слова в речення. Результативною буде систематична робота над словниковими словами, включення їх у тексти контрольних диктантів.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Естетичне виховання учнів початкових класів в процесі вивчення природознавства
На сучасному етапі велика увага приділяється естетичному вихованню учнів, головне завдання якого - формування у дітей почуття прекрасного. Найкращим вихователем цих почуттів є природа. У процесі вивч ...

Інноваційні технології навчання
Одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я. Це вимагає розроблення і наукового обґрунтуван ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net