Шляхи розвитку процесів запам’ятовування в учнів

Сторінка 16

Обладнання: різнокольорові картки.

1-й варіант організації ігрової ситуації.

Учні одержують кольорові картки. Вчитель викликає до дошки одного з них і запитує, якого кольору в нього картка. Потім просить назвати імена тих учнів, які мають картки такого ж кольору. Діти, імена яких були названі, стають поруч із першим учнем. Решта перевіряє, чи правильно було зроблено вибір.

2-й варіант організації ігрової ситуації.

Учитель називає колір. Учні з картками відповідного кольору стають у ряд перед класом і з'ясовують, чи всі стали. Решта дітей перевіряє правильність.

2. Знайди зайвий предмет.

Мета: закріпити вміння порівнювати предмети за різними ознаками (кольором, формою, розмірами, матеріалом).

Обладнання: набірне полотно, предметні картинки, моделі геометричних фігур.

Учитель виставляє 5-6 предметів на столі або на набірному полотні. Відшукуючи зайвий предмет, діти орієнтуються на одну ознаку, абстрагуючись від інших. Учень однієї з команд, який виконав завдання правильно й швидше за інших, нагороджується прапорцем.

На основі аналізу матеріалів констатуючого експерименту розроблена методика формуючого експерименту. Експериментальна робота проводилася на базі ЗОШ І-ІІ ступенів с. Печихвости Кам’янка-Бузького району Львівської області. Було охоплено 64 учні 2-А і 2-Б класів.

Експериментальний і контрольний класи визначено за рівнем навчальних досягнень учнів.

У експериментальному класі навчання проводилося за методикою, запропонованою нами. Дослідження велося на матеріалі предметів математики і української мови (2 клас), зокрема, при вивченні таких тем:

з математики “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток", “Арифметичні дії множення і ділення”;

з української мови “Речення", “Звуки і букви. Склад. Наголос".

На етапі формуючого експерименту, який проводився на уроках математики та української мови, нами використовувалися різні шляхи та засоби формування в учнів міцності знань.

Покажемо в розрізі окремих тем з мови та математики ті засади, прийоми, види роботи, які використовувалися з метою формування міцності знань, умінь і навичок молодших школярів.

Шляхи формування міцності знань учнів

№ п/п

Назва теми уроку

Способи формування міцності знань

1

2

3

Математика.2 клас.

Тема. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

1

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок)

Використання зорових опор

34 + 52 = _

30 + 4 50 + 2

30 + 50 = 80

4 + 2 = 6

80 + 6 = 86

34 + 52 = 86

1

2

3

2

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, що містять відношення “на . більше”

(“на . менше”)

Розв’язати задачу № 355.

Маса ягняти 11 кг, маса вівці на 21 кг більше, ніж маса ягняти, а маса барана на 23 кг більша, ніж маса вівці. Яка маса барана?

І варіант.

Прочитай задачу.

Розв’яжи задачу окремими діями.

Склади вираз до задачі.

ІІ варіант.

Прочитай задачу.

Заповни пропуски в короткому записі задачі.

Маса ягняти - _ кг

на _ кг більша

Маса вівці -? кг

на _ кг більша

Маса барана - ? кг

Розв’яжи задачу окремими діями.

ІІІ варіант.

Почитай задачу.

Розглянь короткий запис задачі.

Маса ягняти - 11 кг

на 21 кг більша

Маса вівці -? кг

на 23 кг більша

Маса барана - ? кг

Розв’яжи задачу окремими діями.

У першій дії дізнайся про масу вівці. Якщо до маси вівці додаси 23 кг, то про що дізнаєшся?

3

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 54 + 30, 54 + 3.

Гра “Знайди половинку".

Учитель нагадує, що повинні зійтися усі результати прикладів.

30 + 12 = 39

50 - 30 = 60

24 + 33 = 40

16 = 23 = 42

90 - 10 = 40

80 - 40 = 57

20 + 22 = 42

88 + 11 = 99

36 + 21 = 57

4

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел у випадку обчислень виду

20 + 47, 2 + 47. Розв’язування задачі складанням виразу.

Пояснити розв’язання прикладу 20 + 47 за схемою

20 + 47 = _

40 7

5

Числові вирази. Складання та читання числових виразів.

Первинне закріплення навчального матеріалу.

Складання і запис числових виразів.

30 збільшити на різницю чисел 100 і 60;

50 зменшити на суму чисел 20 і 10;

20 збільшити на суму чисел 16 і 23.

6

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Розв’язування складених задач.

Гра “Хто швидше? ”

69 - 48

98 - 26

33 - 24

87 - 15

79 - 46

56 - 35

34 - 22

48 - 13

7

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення) Задачі на дві дії, в яких потрібно порівнювати результат першої дії з одним із даних задачі.

Усні обчислення.

Гра “Знайди помилку".

На дошці - таблиця з прикладами, малюнок Незнайка.

Діти. Незнайко вихвалявся перед друзями, що він добре вміє розв’язувати приклади.

37 + 22 = 59 75 - 24 = 61

18 - 15 = 13 46 - 12 = 34

59 - 46 = 3 77 - 33 = 44

43 + 15 = 68 32 + 47 = 79

8

Закріплення вивченого матеріалу. Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата.

Цікаві задачі.

У вовка 42, у ведмедя - стільки ж, а в їжака - на 6 зубів менше, ніж у лисиці. Скільки зубів у їжака, якщо у лисиці їх стільки, як у ведмедя?

Гра “Конструктор".

Учні викладають “клітку" з паличок.

Потрібно забрати 4 палички, щоб залишилося 5 однакових квадратів.

9

Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Знаходження значень виразів.

Закріплення навчального матеріалу.

Розв’язати задачу № 417.

Мама дала Івасикові дві монети 25 к. і 2 к. Усього в нього стало 49 к. Скільки грошей було в Івасика спочатку?

На дошці - скорочений запис задачі.

Було -?

Дали - 25 к. і 2 к.

Стало - 49 к.

Сильнішим учням учитель пропонує розв’язати задачу, склавши вираз.

Самостійне розв’язування прикладів № 418.

І варіант - приклади, записані у верхньому рядку.

ІІ варіанти - приклади, записані у нижньому рядку.

Українська мова.2. клас.

Тема. Звуки і букви. Склад. Наголос.

1

Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником.

Творча вправа з диференційованим завданням (за вправою 87 (1)).

І варіант (сильніші учні) - утворюють по одному слову з даними коренями, яке б відповідало на питання який?, записують їх за алфавітом; зі словом, у явого корінь дит, - усно складають речення на тему “Іграшки” і визначають у ньому головні слова.

ІІ варіант (слабкіші учні) - утворюють по одному слову з даними коренями і записують їх за алфавітом.

2

Голосні звуки. Позначення їх буквами. Розрізнення типів текстів. Визначення головної думки. Вимова слів обрій, горизонт, виднокруг.

Горизонт, - у, чол.1) Лінія позірного перетину неба і земної поверхні. Видимий горизонт.2) Велике коло небесної сфери, площина якого перпендикулярна до прямовисної лінії на місці спостереження! Весь горизонт закритий хмарами.3) перен. Коло знань, інтересів, ідей. Розумовий горизонт.

До витоків слова. Слово запозичене з грецької мови, означає “обмежую".

Синоніми. Горизонт, обрій, небокрай, виднокруг.

Коли так кажуть? З'явитися на горизонті - появитися в якомусь товаристві. Зникнути з горизонту - ігнорувати товариством.

Спільнокореневі слова. Горизонт, горизонталь, горизонтальний, горизонтально.

Словосполучення. Далекий, близький, ясний, широкий . горизонт. Лінія горизонту. Вздовж горизонту. Тягнеться до горизонту. Зійшло над горизонтом. З'явитися на горизонті. Бачити, закривати горизонт.

Загадки.1. Бачиш край, а не дійдеш.2. Видно край, а дійти до нього не можна.

Речення, тексти.1. На горизонті появилася суша. Матроси раділи, що, нарешті, ступлять на землю.2. За селом прокричали лелеки і холодний, як лід, залишили на обрії слід.3. Сонце спустилось до горизонту. В його останніх променях гречане поле здавалось рожевим.

3

Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Перенос слів з букво-сполученнями йо

Гра “Переплутанка" (за матеріалами вправи 97).

Вправа 97.1. прочитай слова і знайди ті, які можна пов’язати за змістом. Запиши утворені словосполучення.

майорить квіти

підйомний розмова

гайові кран

серйозна прапор

а) розплутування “Переплутанки”;

б) коментований запис словосполучень;

в) виконання граматичного завдання: Вимов звуки і назви букви у словах майорить і гайові. Поділи їх для переносу.

4

Ненаголошені й наголошені звуки. Звуко-буквений аналіз слів.

Вправа № 109.

Зробити звуко-буквений аналіз слова гостей за алгоритмом.

Звуко-буквений аналіз слова.

Промовте слово вголос.

Назвіть послідовно (“ланцюжком”) всі звуки.

Побудуйте звукову модель слова.

Поділіть слова на склади, позначте їх на моделі дужками знизу.

Визначте і позначте наголошений склад.

Запишіть слово.

Вимовте кожен голосний звук. Якою буквою позначено кожний звук?

Вимовте кожен приголосний звук. Якою буквою позначено кожний звук?

Порівняйте кількість звуків і букв. Якщо є невідповідність у їх кількості, поясніть цю невідповідність.

5

Ненаголошені голосні звуки [е], [и], їх вимова і написання у порівнянні з наголошеними звуками.

Попереджувальний диктант.

Учитель повільно читає текст по одному реченню, а учень пояснює, які зустрілись орфограми і як їх треба писати. Після цього речення записується у зошити. Контрольні моменти підкреслюються.

Вечір

Сонечко зайшло. Надворі почало темніти. На заході не ще червоніло. На сході понад зеленим лісом воно ще синіло. Але ніч вже простелилась чорним сукном по селу. Блищали тільки білі стрічки хат проти заходу. Все живе готувалося до сну.

(С. Васильченко)

6

Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою наголосу. Вправи з аудіюванням.

Коментоване виконання вправи 127.

Р . балка, р . балить, р . ба.

Гр . чаний, гр . чка, гр . чаник.

Міркуй так: щоб дізнатись, яку букву треба писати (е чи и) в ненаголошеному складі, необхідно підібрати спільнокореневе слово так, щоб ненаголошений склад став наголошеним.

7

Слова з ненаголошеними [е], [и], правопис яких треба запам’ятати. Робота з орфографічним словником.

Робота з орфографічним словником.

Перевірити за орфографічним словником написання слів:

вересень, виразно, читання, олень, ведмідь, предмет, телевізор, червоний, диктант, дятел, листопад, диван, ясен, календар, черевики, неділя, понеділок, середа, четвер, театр, червоний, метро, килим, горизонт.

Можна запропонувати по одному слову кожному учневі, щоб охопити всі слова. Потім кожен учень записує своє слово на дошці, визначаючи наголос і підкреслюючи букву, що позначає ненаголошений звук [е] чи [и]. Учитель уточнює, що всі ці слова з червоних рамочок в підручнику і їх треба запам’ятати, бо інакше доведеться щоразу звертатись до словника. До наступного уроку вчитель готує таблицю із всіма словами, які учні записали на попередньому уроці, користуючись словником.

8

Перевірка написання слів з ненаголошеними [е], [и] за словником. Вимова і написання слів крига, крижина, крижинка.

Словниковий диктант.

Вересень, виразно, читання, олень, ведмідь, предмет, телевізор, червоний, диктант, дятел.

Самоперевірка словникового диктанту за таблицею слів, правопис (Таблиця вивішується на передній стінці класної кімнати на тривалий час).

Вправа-задача 144.

Поміркуй! Як у трьох клітинках записати замерзла вода так, щоб у кожній клітинці було по одній букві?

Зробіть звуко-буквений аналіз слова-відгадки за алгоритмом (див. п.4)

9

Вправи на закріплення знань про правопис слів з ненаголошеними [е], [и]. Відновлення деформованих речень.

Повторення і закріплення слів, правопис яких треба запам’ятати.

Словниковий диктант.

Листопад, диван, ясен, календар, черевики, неділя, понеділок, середа, четвер, театр, черговий, килим, метро, горизонт.

Самоперевірка словникового диктанту за таблицею слів, правопис яких треба запам’ятати.

10

Уявлення про дзвінкі й глухі приголосні звуки. Вимова слова космонавт.

Вправа 192.

Коментований запис речення про першого космонавта.

Учитель звертає увагу на те, що правопис слова космонавт треба запам’ятати.

Леонід Каденюк - перший український космонавт.

11

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу. Складання усної розповіді за малюнком, що ілюструє основну її частинку

Вправа 200.

Коментований запис прислів’я і визначення дзвінких приголосних звуків серед глухих (Звернути увагу на правильну вимову таких слів: рибка, грибки, казка, ложка, стежка, везти).

Повторення будови тексту і складання розповіді за малюнком (с.83).

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Соціальні функції релігійних організацій
Головною соціальною функцією релігії є функція ілюзорно-компенсаторна. Релігія для віруючого — насамперед компенсація (хай навіть ілюзорна) усіх тягот його земного буття. У свідомості релігійної люди ...

З історії становлення естетичного виховання та його традиції на Україні
Естетика – наука про становлення чуттєвої культури людини. Таке загальне визначення витікає з органічної єдності двох своєрідних частин цієї науки; якими є: 1) виявлення діалектики самого процесу осв ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net