Шляхи розвитку процесів запам’ятовування в учнів

Сторінка 17

У процесі експериментального дослідження проводилися контрольні заміри рівня навчальних досягнень учнів.

Для визначення впливу експериментальної методики навчання на якість знань, умінь і навичок учням 2-х класів були запропоновані такі завдання з української мови по темі “Речення".

Прочитати текст. Вставити пропущені слова.

Закінчилась зима і настала . Тепло гріє весняне . Зеленіє молода . Повертаються з вирію . Радіють весні дорослі й . .

Записати слова у формі звертання.

Синочок - . зіронька - .

Марійка - . лисичка - .

Петрик - . дідусь - .

Прочитати. Підкреслити речення. Поставити потрібний розділовий знак. Групу слів доповнити, щоб вийшло речення.

Цікаво спостерігати за птахами.

Ось прилетів до старого дуба дятел

Цілий день він старанно

Довгим дзьобом дятел дістає шкідників

Птах лікує хворі

За це птаха називають лісовим лікарем

Результати виконання контрольної роботи представлені на діаграмі 1.

Як видно із діаграми, успішніше справилися із завданнями учні експериментального класу, ніж контрольного. На високий рівень у експериментальному класі виконали завдання 20% учнів, що на 8% більше, ніж у контрольному. Кількість учнів, що виконали завдання на достатній рівень, у експериментальному класі становить 65%, а у контрольному - 50%. У контрольному класі третина учнів виконали завдання на середньому рівні і 5% на початковому, а в експериментальному відповідно 15%, на початковому рівні - жоден учень.

Діаграма 1

Результати виконання контрольної роботи по темі “Речення”

З української мови по темі “Правопис ненаголошених е, и" для контрольного зрізу було запропоновано таке завдання:

Диктант

Весна

Настала чудова весна. Тепло гріє яскраве сонечко. Дихає тепленький вітерець. Зеленіє молода травичка. На деревах з'явилися зелені листочки. Дзвінко дзюрчить веселий струмочок. Повернулися з далеких країв гомінливі пташки. У садах лине пісня солов'я. Прокинулися від зимового сну джмелі.

(39 слів)

Контрольна робота з математики по темі “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток".

1. Задача. У потязі 26 вагонів: 10 - купейних, решта - плацкартні. На скільки більше у потязі плацкартних вагонів, ніж купейних?

Обчислити.

27 - 1773 - 5234 + 20 - 499 - (50 + 20)

36 + 2347 + 2168 - 40 - 842 - 12 + 40

Накреслити квадрат із стороною 4 см. Обчислити периметр.

Вставити потрібні числа.

70 - _ = 4016 - _ = 7

Контрольна робота по темі “Таблиці множення чисел 2 і 3 та ділення на 2 і 3”.

Задача.16 кг борошна розсипом в пакети, по 2 кг у кожний.3 пакети борошна витратили на печиво. Скільки пакетів борошна залишилося?

Обчислити.

12: 2 + 4814: 2 - 73.8 + 6 - 15

2.8 + 26 (19 - 16).621: 3 + 22 + 8

Знайти значення виразу 27: а, якщо а = 3.

Таблиця 1. Результати контрольних зрізів у експериментальних і контрольних класах

Теми

Класи

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

у відсотках (%)

1. Правопис ненаголошених е, и.

Е.

18

57

25

-

К.

10

46

39

5

2. Усне додавання і віднімання

Е.

19

60

21

-

двоцифрових чисел без переходу через десяток.

К.

15

45

40

-

3. Таблиці множення чисел 2 і 3 та ділення на 2 і 3.

Е.

25

55

20

-

К.

20

35

45

-

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20Проблема педагогічної занедбаності в психолого-педагогічній літературі
Труднощі в навчальному процесі, які часто проявляються в учнів початкових класів, істотно заважають оволодінню дитиною обов’язковою шкільною програмою. Саме в початковий період навчання закладається ...

Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
Незважаючи на грунтовні психологічні та педагогічні розробки, проблема формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики далеко не вичерпана. Перспективним підходом до ви ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net