Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика організації та проведення основних форм позаурочної роботи » Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи

Сторінка 3

Нерідко трапляється, що, відвідавши два-три заняття, учні кидають гурток. Причини цього можуть бути різними, але основна - недооцінка керівником індивідуального підходу до гуртківців. Треба кожному з них допомогти знайти себе в гуртку, перебороти неминучі труднощі, зацікавити захоплюючою перспективою. Для цього варто створювати проблемні ситуації, вносити в роботу елементи гри і змагання, улаштовувати зустрічі з цікавими людьми, відвідування виставок і т.п. У методику роботи варто обов'язково включати в доступної дітям формі знайомство зі способами дозволу технічних протиріч: об'єднання - роз'єднання, прискорення - уповільнення, зменшення - збільшення й ін., методів пошуку рішень творчих технічних задач: "мозковий штурм", синектика, морфологічний аналіз, контрольні питання. Корисно також включати в заняття рішення кросвордів, ребусів, задачі на кмітливість, розвиток уяви.

Якщо на заняттях не передбачаються однакові для всіх роботи, використовують бригадну форму. Кожна бригада, що складається з 3-4 учнів різного рівня підготовки, виконує завдання по одній із запропонованих керівником схем. Найбільш досвідчені і підготовлені хлопці призначаються бригадирами. Бригадна форма застосовується й у тих випадках, коли фронтальність не може бути забезпечена через недолік устаткування. З окремими гуртківцями, що самостійно розробляють той або інший технічний об'єкт, вивчають літературу, готують доповіді і повідомлення, можлива організація роботи з індивідуального плану. При цьому найбільше повно можуть бути враховані їхні інтереси, рівень підготовки і схильності.

Педагогічна ефективність самостійної роботи гуртківців багато в чому залежить від якості керівництва нею з боку педагога. Керівник гуртка передбачає порядок виконання технічного завдання на кожнім етапі, навчає хлопців раціональним прийомам праці, інструктує їх, спостерігає за ходом роботи, вчасно надає допомогу в подоланні виниклих труднощів, у виправленні допущених помилок.

При виконанні нами роботи в школах м. Чернігова серед вчителів трудового навчання було проведено анкетування.

Вчителям з різних шкіл, опитано було 10 вчителів, пропонувалося 10 запитань та 3 варіанти відповідей, які стосуються різних аспектів використання в школі позаурочної роботи.

Запитання анкети:

Чи вважаєте ви семінарський метод навчання найбільш ефективним в процесі викладання предмету „Трудове навчання”?

а) так;

б) ні;

в) з деяких тем.

Чи вважаєте ви за доцільне проводити досить часто екскурсії, майже на кожному уроці?

а) треба проводити досить рідко;

б) так, це сприяє більш повному засвоєнню матеріалу;

в) потрібно раціонально складати навчальний план.

Чи вважаєте ви, що факультативи дають найбільш повну інформацію з теми?

а) завжди;

б) іноді;

в) при вивченні деяких тем.

Всі види уроків-семінарів мають однакову структуру та порядок проведення.

а) так;

б) іноді;

в) жоден урок-семінар не схожий на інший.

Чи мають позаурочні форми навчання виховне значення?

а) так;

б) ні;

в) з деяких тем.

6. Використання практикуму забезпечує:

а) самостійне виконання учнями практичних і лабораторних робіт, застосування знань, вмінь та навичок;

б) дає можливість вчителю займатися своїми справами;

в) самочинного безконтрольного протікання заняття.

7. Предметні гуртки створюються з різних предметів з метою…

а) оволодіння різними видами діяльності, поглиблення набутих знань;

б) морального виховання;

в) залучення більшої кількості студентів до навчання.

8. Складні й багатогранні завдання виховання можна вирішити…

а) використовуючи один із методів позаурочної роботи;

б) шляхом комплексного використання різних форм позаурочної роботи;

в) лише позаурочних форм навчальної роботи.

9. Кожне заняття повинно….

а) не мати зв`язку з попередніми;

б) мати зв`язок з різними предметами;

в) перебувати в тісному зв`язку з попередніми заняттями.

10. Чи вважаєте ви доцільним поєднання виховних та навчальних форм позаурочних занять? Чи сприяє це кращому засвоєнню матеріалу?

а) ні;

б) так;

в) іноді (дуже рідко).

В результаті проведеного опитування, в якому приймали участь 10 вчителів з різних предметів були одержані такі дані.

Варіанти відповідей

Номер запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

7

0

1

0

9

7

9

0

0

0

б

2

4

1

0

0

1

0

10

2

10

в

1

6

8

10

1

2

1

0

8

0

Страницы: 1 2 3 4Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти
Структура вищої освіти України за своєю ідеологією та цілями узгоджена із структурами освіти більшості розвинених країн світу. Для входження України до європейського простору вищої освіти потрібно вп ...

Психологічні особливості особистості молодших школярів
Успіхи дитини в оволодінні предметами ґрунтуються на основі наслідування зразків дорослих. Прагнення дитини до наслідування набуває генералізованого характеру, переноситься з конкретних способів дій ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net