Пріоритети здоров’язберігаючої діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Пріоритети здоров’язберігаючої діяльності

Сторінка 3

Під час проектування здоров’язберігаючого середовища дошкільного навчального закладу необхідно забезпечити наступні педагогічні умови:

розробка та затвердження здоров’язберігаючої концепції, формулювання стратегічних цілей та завдань,

здійснення діагностики та моніторингу стану здоров’я дітей (особливу увагу слід приділити визначенню чітких критеріїв та показників),

прилучення дітей до основ здорового способу життя, формування валеологіної компетентності,

підвищення професійної компетентності педагогічного колективу в контексті здоров’язбережувальної діяльності, формування культури здоров’я,

змістовна взаємодія всіх суб’єктів педагогічного процесу (адміністрація, вихователі, інструктор з фізичної культури, психолог, медична сестра, діти, батьки), визначення їхніх обов’язків та відповідальності в реалізації програмних цілей.

Аналіз практики дошкільного виховання та експериментальних дослідження з впровадження здоров’язберігаючих технологій в практику роботи дошкільного навчального закладу, дозволяє сформулювати поради щодо застосування таких технологій у роботі з дітьми:

чітке планування власної здоров’язберігаючої діяльності; обізнаність обраної інноваційної технології;

створення відповідного середовища;

налагодження ефективної співпраці з батьками дітей, забезпечення єдності підходів дошкільного навчального закладу і батьків до запроваджуваної технології;

залучення вихованців тільки за їх власним бажанням та з врахуванням потреб й можливостей;

підтримка вихователями власного здоров’я на високому рівні (здорову дитину може виховувати здоровий педагог);

регулювання індивідуальних навантаження,

врахування принципу прогресування фізичних навантажень; використання в своїй діяльності екологічно доцільних предметів;

дотримання гігієнічних вимог щодо організації навчального процесу;

самовдосконалення.

Основою для розробки критеріїв ефективності функціонування здоров’язберігаючого середовища можуть слугувати наступні: матеріально технічна забезпеченість здоров’язберігаючого середовища, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам (розташування приміщень, наявність санітарно-технічного, медичного, фізкультурного обладнання та оснащення, комплектування груп, стан предметно-ігрового середовища); відповідність організації системи харчування чинним санітарним правилам та нормам; міжособистісні взаємини між суб’єктами навчально-виховного процесу (розвиток соціальної активності та формування основ комунікативної компетентності вихованців); стан фізичного та психічного здоров’я дітей і вихователів (індекс здоров’я, динаміка здоров’я, зниження захворюваності, підвищення емоційного та емоційного тонусу); показники рухової підготовленості дітей, рівень професійної компетентності педагогів, цілісність оздоровчих впливів та стабільність результатів.

Отже, створення здоров’язберігаючого середовища процес, який вимагає чіткого усвідомлення усіма суб’єктами навчально-виховного процесу значущості відповідального ставлення до власного здоров’я. Таке середовище має забезпечувати не лише збереження та зміцнення здоров’я дітей, а й формування культури здоров’я. Лише злагоджена та змістовна співпраця дошкільного навчального закладу та родини у сфері здоров’язбереження зможе забезпечити успішну реалізацію здоров’язберігаючих технологій, спрямованих на покращення стану здоров’я дітей.

здоров’я діти руховий активність

Размещено на Allbest.ru

Страницы: 1 2 3 Деякі шляхи формування педагогічної майстерності
І сьогодні ще зустрічаються люди, що вважають, що вчителем бути легко. Для цього навіть не обов'язково вчитися в спеціальному педагогічному навчальному закладі. Міркують звичайно так: бути вчителем п ...

Соціально-психологічні характеристики дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Причиною викривлення особистісного досвіду дитини можна вважати вплив фактора депривації, тобто відсутність, обмеження або недостатність матеріальної та духовної турботи про дитину, необхідних для її ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net