Аналіз "університету як інтеграційного поля" для щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями

Педагогіка: історія і сьогодення » Проблема соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями » Аналіз "університету як інтеграційного поля" для щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями

Сторінка 1

Насамперед необхідно розглянути сутність поняття "інтеграційне поле”, зокрема для оcіб з обмеженими можливостями. Визначено основні механізми університетської освіти, що сприятимуть успішній інтеграції дітей з обмеженими можливостями в соціум.

У країнах Західної Європи стрижнем соціальної моделі підтримки осіб з обмеженими можливостями є взаємозв’язок, взаємодія інвалідів із соціумом, а не відхилення чи ігнорування їх через проблеми здоров’я та розвитку. Обмежена дієздатність інвалідів сприймається як наслідок того, що соціальні умови звужують можливості самореалізації інвалідів. Діти з обмеженими функціональними можливостями розглядаються не як аномальна, а як особлива соціальна група людей. Щоб забезпечити це, необхідною є інтеграція людей з обмеженими можливостями в суспільство через створення для них умов максимально можливої самореалізації, а не шляхом пристосування дітей до норм та правил здорових людей. Суспільство повинно адаптувати існуючі в ньому стандарти до потреб людей з особливими потребами для того, аби вони не почували себе заручниками обставин та обмеженої дієздатності.

У межах соціальної моделі допомога дітям передбачає:

розширення сфери їх соціальних контактів;

створення умов для довільного пересування;

забезпечення різних видів консультування;

навчання осіб з особливими потребами в "звичайних закладах освіти (на всіх її рівнях);

допомогу в професійному самовизначенні та працевлаштуванні;

розвиток потенційних можливостей інвалідів;

залучення волонтерів до роботи з інвалідами.

Ефективна соціальна адаптація та інтеграція інвалідів у суспільство можлива лише за умови створення інноваційного середовища, яке поєднує в собі медичні, психологічні та соціальні аспекти, сприяє самореалізації поведінки, самореабілітації, розвитку та саморозвитку особистості. На нашу думку, найефективнішим шляхом інтеграції осіб з обмеженими можливостями є здобуття ними вищої освіти в університеті, який пристосований до індивідуальних потреб інвалідів (на принципах інклюзії).

Проблема інтеграції - це одна з основних проблем класичної соціологічної теорії, яка полягає в тому, яким чином різні елементи суспільства утримуються разом, тобто яким чином вони інтегруються (Е. Дюркгейм, Б. Кеннет, Н. Луман, Т. Парсонс, П. Сорокін, Ю. Хабермас та інші).Ю. Хабермас пояснює термін "інтеграція” як "забезпечення єдиного соціального світу через цінності та норми…”. Дотримуючись історичного підходу в соціології, вчений зазначає, що "…те інтуїційне ядро, навколо якого кристалізуються виробничі відносини, визначає форму соціальної інтеграції…"

Згідно з теорією Ю. Хабермаса, існують такі рівні соціальної інтеграції:

загальні структурні дії;

структури картин світу, оскільки вони є визначальними щодо моралі та права;

структури інституалізованого права та обов’язкових моральних уявлень.

Е. Дюркгейм поряд з поняттям "інтеграція” використовує поняття "солідарність” як категорію, що пов’язує категорію, яка, в свою чергу, пов’язує категорію між суспільством та ціннісними уявленнями. "Сучасний розвиток суспільства нагадує організм з різними органами, тому існує новий вид солідарності, що виникає в ньому, - органічна солідарність”.

Необхідно зазначити, що поняття "інтеграція” є ключовим у соцоілогії Е. Дюркгейма та виступає однією з двох змінних, які застосовуються ним при поясненні самогубства. Німецький соціолог М. Вебер розглядав процес інтеграції через єдність самого індивіда та його поведінки. Окремий індивід та його поведінка є "клітиною” соціології та історії, їх "атомом”, тією "найпростішою єдністю”, яка сама по собі вже не належить подальшому розкладу та розщепленню.

Страницы: 1 2 3 4Причини появи важких дітей і підлітків
Основні причини появи важкої дитини: 1. Особливості сімейного виховання: – Низький педагогічний і культурний рівень батьків (порушення єдності вимог до дитини та їх послідовності; відсутність чіткої ...

Сучасні методики застосування української обрядовості
З метою визначення основних сучасних тенденцій та методик використання народних обрядів у вихованні дошкільників, проаналізовано педагогічний досвід роботи вихователів дитячого садка «Веселка» м. Кра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net