Аналіз "університету як інтеграційного поля" для щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями

Педагогіка: історія і сьогодення » Проблема соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями » Аналіз "університету як інтеграційного поля" для щодо підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями

Сторінка 2

І.Х. Кулі поняття "інтеграція” розглядав через єдність суспільної свідомості та єдності особистості та суспільства. І, як зазначав учений, "єдність суспільної свідомості” полягає "не в подібності, а в організації, взаємовпливі та причинному зв’язку його частин…" .Ф. Тьонніс розглядав поняття "інтеграція” через концепцію про два типи волі, які виступають фундаментом соціального життя. Перший тип волі - це воля сутності, тобто воля цілого, що визначає будь-який, найбільш незначний аспект соціального життя. Другий тип означає інший вигляд дії інтегрувального фактора - послаблення соціальної волі, розподіл її на велику кількість суверенних воль, які механічно поєднуються в ціле суспільного життя.

Не менш цікавою, на наш погляд, є концепція німецького соціолога-теоретика Н. Лумана. Основне поняття його теорії - "комплексність”, яке є близьким поняттю "інтеграція”. Він виділяє три рівні суспільних систем: інтеракцію, організацію та суспільство. Інтеракції являють собою прості соціальні системи, які передбачають присутність учасників та їх взаємне сприйняття. Організації, будучи проміжним рівнем утворення систем, являють собою поєднання її членів.

Суспільство - це соціальна система, яка включає в себе інтеракції та організації. Необхідно зауважити, що "інтеграція” - це базове поняття функціональної соціології. Класик соціологічної думки Г. Спенсер відзначав, що закони організації суспільства та організму є гомологічними. Подібно до еволюційного розвитку організму, прогресуюча диференціація структури в суспільстві супроводжується прогресуючою диференціацією функцій. При цьому спостерігається органічний взаємозв’язок частин при відносній їх самостійності як у суспільстві, так і в організмі.

Тенденція інтегративного розуміння макро- та мікрорівневої соціальної реальності виявилась убагатьох соціологічних теоріях (80-ті рр. ХХ ст.): у теорії "структурації” Е. Гідденса, в ідеях "інтеграції теорії дій та теорії систем” Ю. Хабермаса, інтеграції соціальної дії та соціального порядку Дж. Александера,"інтеграції раціонального вибору з більш макросоціологічними проблемами” М. Хечтера, "інтегративного обміну” Р. Емерсона.

П. Сорокін у системі ієрархії інтеграції соціальних явищ залежно від організаційного рівня середовища віокремив три рівні взаємодії:

міжіндивідуальні відносини, побудовані на індивідуальних біологічних та психологічних імпульсах;

різноманітні комбінації "елементарних” груп, відносини між якими створюють своєрідні історичні умови;

відносини між "кумулятивними" групами, об’єднаними навколо ознак (класи, нації, еліти тощо). Соціальна інтеграція детермінована такими факторами: космічно-географічний, соціально-психологічний, біолого-фізіологічний.

Не можна не погодитися з висловом Дж.І. Ньюмена, який стверджує, що "головне завдання університету полягає в тому, аби інтелектуальна культура стала сферою його діяльності, його завдання - формування інтелекту”. Якщо ж у людини є фізичні вади, невже вона не може стати представником інтелекту держави?

Університет може зберегти свій культурологічний статус лише при умові, що він зберігає свою найважливішу функцію - культуротворчу. Це означає, що університети виступають центрами розвитку національної культури; центрами інтелектуальної активності та головними генераторами її соціального інтелекту нації, не розділяючи її на "здорових” та "хворих”. В кінцевому підсумку "ідея та головна ідея, функція університету - це ідея людини, яка розвивається”, неважливо, чи є в неї фізичні вади.

Страницы: 1 2 3 4Трудова підготовка учнів 40-70х. рр
Починаючи з двадцятих років в Китайських школах праця та трудове навчання завжди займали важливе значення. Діти вчились працюючи в майстернях чи фабриках або заводах. На протязі 40 років існування КН ...

Робота соціального педагога з «дітьми вулиці»
Аналізуючи соціально-педагогічну роботу з «дітьми вулиці», необхідно мати на увазі роботу з широким колом дітей, які вже на вулиці або можуть там опинитися. Під час роботи з кризовою дитиною необхідн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net