Психолого-педагогічні засоби розвитку уяви молодших школярів

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток уяви молодших школярів за рекомендаціями Джанні Родарі » Психолого-педагогічні засоби розвитку уяви молодших школярів

Сторінка 4

Розвитку уяви сприяють:

- ситуації незавершеності;

- дозвіл і навіть заохочення безлічі питань;

- стимулювання незалежності, самостійних розробок;

- позитивна увага до дитини з боку дорослих.

Розвитку уяви перешкоджають:

- конформність;

- несхвалення уяви;

- жорсткі статево-рольові стереотипи;

- поділ гри і навчання;

- неготовність до зміни точки зору;

- схиляння перед авторитетами.

Тим, хто займається стимулюванням розвитку уяви молодших школярів, психологи та педагоги дають такі рекомендації:

1) Перш ніж приступити до розвитку уяви дітей, слід сформувати у них необхідні для цього мовні і розумові навички. Нові поняття повинні вводитися тільки в знайомому змісті.

2) Не робіть поспішних висновків. Оцінюйте сильні і слабкі сторони уяви молодших школярів лише на основі спостережень і об’єктивного оцінювання. Зміст розвиваючих технік має орієнтуватися на особистість дитини та її взаємодію з іншими дітьми.

3) Забезпечуйте школярам максимальну самостійність. Не давайте прямих інструкцій, допомагайте діяти незалежно.

4) Не стримуйте ініціативу школярів, не робіть замість них те, що вони можуть виконати самостійно.

5) Намагайтесь не поспішати із судженнями про результати творчості молодших школярів.

6) Слід вчити дитину шукати рішення, враховуючи передусім можливі наслідки, а не гідний вихід із ситуації.

7) Пропонуйте дітям творчо вирішувати проблеми, які у них виникають.

Необхідність стимулювати розвиток уяви поставила завдання пошуку засобів. Тож, в цьому розділі зібрано рекомендації щодо створення сприятливих умов та методи, які є достатньо простими у виконанні та доступними дітям і дорослим. В запропонованих методах можна змінювати умови, модифікувати завдання, ускладнювати їх.

В першому розділі курсової роботи відповідно до поставлених завдань було визначено поняття уяви, виявлено особливості уяви в молодшому шкільному віці та зібрано рекомендації щодо стимулювання розвитку уяви.

Страницы: 1 2 3 4 Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення
Для формування в учнів умінь використовувати у власних висловлюваннях лексичний повтор як засіб зв’язності тексту необхідна систематична робота над формуванням навичок зв'язного мовлення. Найважливіш ...

Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу
Необхідними умовами створення ефективної експериментальної системи взаємозв’язаного навчання усного й писемного мовлення є діагностування рівня сформованості умінь і навичок молодших школярів складат ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net