Інформаційні технології – сутність, принципи та їхня характеристика

Сторінка 2

Технологія, як строго наукове поняття, означає визначений комплекс наукових і інженерних знань, втілений у способах, прийомах праці, наборах виробничих факторів виробництва. Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп'ютерних обчислювальних систем. У наш час людство переживає науково-технічну революцію, в якості матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з'являється новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де "вихідним матеріалом" і "продукцією" є інформація. Зрозуміло, що інформація, яка переробляється, зв'язана з визначеними матеріальними носіями і, отже, ці процеси включають також переробку речовини і переробку енергії. Але останнє не має істотного значення для інформаційних технологій. Головну роль тут грає інформація, а не її носій.

Інформаційній технології характерні наступні властивості:

високий ступінь розчленованості процесу на стадії, що відкриває нові можливості для його раціоналізації і перекладу на виконання за допомогою машин. Це - найважливіша характеристика машинного технологічного процесу;

системна повнота (цілісність) процесу, що повинний включати весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершенность дій людини при досягненні поставленої мети;

регулярність процесу й однозначність його фаз, що дозволяють застосовувати середні величини при їхній характеристиці, і, отже, що допускають їхню стандартизацію й уніфікацію. У результаті з'являється можливість обліку, планування, диспетчеризації інформаційних процесів.

У такій розвитій формі, що має усі відзначені ознаки, информаційно- комунікаційні процеси присутні в машинних кібернетичних системах. Інакше кажучи, інформаційні технології визначають способи, методи і засоби збирання, реєстрації, передачі, зберігання, оброблення і видачі (розповсюдження або публікації) інформації в інформаційних системах. Інформаційні технології відповідають на запитання „як, за допомогою чого?”

Інформаційні технології класифікуються за деякими ознаками, зокрема (рис.1.1.):

за способом використання засобів обчислювальної техніки під час оброблення інформації:

інформаційні технології у централізованих інформаційних системах;

інформаційні технології у децентралізованих інформаційних системах;

за способом реалізації в інформаційних системах:

традиційні інформаційні технології;

нові інформаційні технології;

високі інформаційні технології;

за ступенем охоплення задач управління:

інформаційні технології електронного оброблення даних;

інформаційні технології автоматизації функцій управління;

інформаційні технології підтримки прийняття рішень;

інформаційні технології електронного офісу;

інформаційні технології експертної підтримки;

за типом користувацького інтерфейсу:

пакетні;

діалогові;

мережеві;

за способом побудови мережі:

локальні;

глобальні;

багаторівневі;

розподілені;

за класом технологічних операцій, що реалізуються:

робота з текстовими редакторами;

робота з табличними процесорами;

робота з системами керування базами даних;

робота з графічними об’єктами;

мультимедійні системи;

гіпертекстові системи;

за моделями обчислювального процесу:

хост-орієнтовані інформаційні технології;

технології, що реалізують модель процесу з розподіленими ресурсами;

Страницы: 1 2 3 4 5Форми та методи профілактики тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків
Серед всіх методів, котрі застосовуються в процесі соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків, необхідно детально розглянути методи профілактичної інтервенції. За допомогою цих ...

Система вправ для навчання діалогічного мовлення
Система вправ для навчання діалогічного мовлення складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбувається практ ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net