Історія української школи і педагогіки

Педагогіка: історія і сьогодення » Історія педагогіки » Історія української школи і педагогіки

Сторінка 3

Характеристика розвитку освіти й шкільництва на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. Зміни в розвитку української освіти під впливом демократичної революції в Австро-Угорщині 1848 року. Австро-угорські шкільні реформи 2 пол. ХІХ ст. Зміни в розвитку освіти Західної України під впливом нових освітніх законів. Особливості поширення початкових і середніх навчальних закладів в Західній Україні у другій половині ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. Запровадження утраквізму в школі. Розвиток жіночої освіти. Особливості розвитку педагогічної освіти в Західній Україні. Вища освіта.

Боротьба українського в Україні другої пол. ХІХ ст. Педагогічні погляди і діяльність М.ПИрогова, Х.Алчевської, М.Корфа, Б. Грінченка, І.Франка, Л.Українки, Т.Лубенця.

Доба української революції і початок національного, культурного й освітнього відродження. Виникнення Центральної Ради і її діяльність. Вплив лютневої революції 1917 року в Росії на суспільно-політичну ситуацію та умови розвитку освіти в Україні. Освіта в Україні під час Тимчасового уряду (лютий-червень 1917 р.). Роль громадських організацій у розвитку освіти. Всеукраїнський з’їзд учителів у квітні 1917 року і його рішення. Шкільництво в Українській державі у період правління Центральної Рди. Українізація школи. Рішення Всеукраїнських учительських з’їздів (літо 1917 р.), їх значення для оформлення національної системи освіти. РОзвиток освіти у період Гетьманату. Освітня політика у період Директорії відновленої УНР. “Проект єдиної школи в Україні”. Діяльність ЗУНРу галузі освіти і виховання. Педагогічні ідеї С. Срополка.

Освіта у перші роки становлення радянської влади в Україні (1917-1920 р.). Основні засади освітньої політики українських більшовиків. Робота по створенню української радянської системи освіти. “Положення про єдину трудову школу УРСР”. “Декларація про соціальне виховання дітей”. Схема шкільної світи за проектом Г.Гринька. Відмінності між системами освіти Радянської України і Росії. Розвиток українського шкільництва між першоюі другою світовими війнами. “Кодекс законів про народну освіту в УРСР” (1922 р.). Різноманітність типів навчальних закладів в Радянській Україні у 20-х роках. Характеристика програмно-методичної роботи, змісту, організації та методів навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах Радянської України у 20-30 рр. Постанови ЦКВКП(б) про школу 30-х років – гальмо демократичних засад розвитку шкільництва. Уніфікація освіти в Радянській Україні у 30-х роках, запровадження нової системи освіти. Характерні риси радянської тоталітарної школи і системи виховання. Українська школа у роки другої світової війни. Розвиток української освіти в повоєнний час . Освітні реформи 50-80 –х років.

Відродження національної системи виховання та шкільництва у період становлення незалежної України у кінці ХХ ст. Регіональні концепції національної школи, повернення до джерел народної педагогіки . Загальнодержавна Концепція середньої загальноосвітньої школи України (1991). Закон України “Про освіту” (1991). Формування системи безперервної, багатоступеневої освіти, її суть і шляхи здійснення. Відродження різних типів навчальних закладів : гімназій, ліцеїв, коледжів тощо. Заснування Академії педагогічних наук України (1992). Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.) (1993). Закон України “Про загальну середню освіту” (1999). Концепція 12-річної загальноосвітньої загальноосвітньої школи (2000). Визначення стратегії і перспектив розвитку освіти в Україні на ХХІ ст.

Просвітницька діяльність діяльність і педагогічні погляди відомих діячів періоду української революції (1917- 1919 рр. ): М.Грушевський, І.Стешенко, С.Русова. Концепція національного виховання С.Русової. Розробка С.Русовою фундаментальних проблем теорії навчання і виховання. Теорія дошкільного виховання С.Русова про вчителя.

Страницы: 1 2 3 4Інновації в освіті
Поняттям "інновація" позначають нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і .методи навчанн ...

Конструювання педагогічних технологій по темі «Механізми та елементи трансмісії»
Урок – форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим р ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net