Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Сторінка 5

I. Викладач заздалегідь готує методичне забезпечення – презентацію, слайди якої демонструють мікроетапи виконання типового завдання на побудову зображення: студенти, сидячи за комп’ютерами, наочно спостерігають за кожним кроком комп’ютерного конструювання на смарт-дошці або на екрані мультимедійного проектора і виконують (повторюють) мікроетапи, зафіксовані на слайдах. Викладач переходить до наступного слайду лише після того, як усі студенти виконали мікроелемент.II. Викладач не готує презентацію заздалегідь, а послідовно виконує мікроетапи комп’ютерного конструювання, безпосередньо сидячи за комп’ютером, робочий стіл якого відображається на смарт-дошці або на екрані мультимедійного проектора. Студенти, сидячи за комп’ютерами, повторюють побачений крок комп’ютерного конструювання. Викладач переходить до наступного мікроетапу після того, як усі студенти групи виконали попередній. У разі, якщо у студентів виникає утруднення в повторенні мікроетапу, тобто доза навчального матеріалу не освоєна і навички не вироблені, викладач може повторити етап, можливо, повільніше, або трохи змінивши його. Таким чином, досягається інтерактивність – принцип негайного зворотного зв’язку в навчанні. Після виконання етапу пояснення слід запропонувати студентам самостійно виконати індивідуальні завдання для закріплення пройденого матеріалу.

Застосування комп’ютерної графіки стає потужним, зручним і доступним інструментом у руках викладача. Ознайомлення студентів із сучасними графічними технологіями корисне. Це розширює світогляд і водночас вимагає від викладача знань і володіння засобами програм комп’ютерної графіки. У процесі опанування циклу графічних дисциплін студенти зустрічаються з низкою проблем, розв’язання яких вимагає наявності в них розвинутого просторового мислення та уяви. При стандартних методах розв’язання подібних завдань існує загальна необхідність використання великої кількості натурних зразків об’ємних тіл.

Водночас, використання готових комп’ютерних програм дозволяє спростити засвоєння студентами цих тем. Можливості персонального комп’ютера дозволяють за короткий проміжок часу ознайомитися з великою кількістю варіантів поверхні, що розглядається, варіюючи параметри геометричної частини з метою вибору найбільш оптимального співвідношення. Поряд із цим засвоєння основних операційних можливостей прикладного пакету, що розглядається, має великий потенціал для розвитку просторового мислення, оскільки показує процес утворення поверхні в динаміці, а динамічні можливості системи дозволяють розглянути отриманий результат із різних боків. Це тренує розумову властивість деформувати створений образ, тобто сприяє розвитку динамічного компонента просторового мислення майбутнього вчителя технології. Навички роботи із графічним редактором дозволяють студентам у подальшому виконувати курсові та дипломні роботи на високому професійному рівні, а молодим фахівцям – якісно оформлювати навчально-методичні посібники. Крім того, використання сучасних освітніх технологій викликає підвищений інтерес до матеріалу, який вивчається, розширює діапазон задач, значно економить час і студентів, і викладачів. Використання засобів і методів сучасних мультимедійних технологій дозволяє значно полегшити працю викладача над комплексно-методичним забезпеченням навчального процесу, автоматизувати багато функцій, пов’язаних із роботою викладача, підвищуючи тим самим не лише власний творчий потенціал, а й потенціал студентів. В. Н. Розін пов’язує позитивний потенціал інформаційних технологій із інтегруючим одночасним впливом зорових образів, музики, слова, а також способу подання, звичного для сучасної молодої людини.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Інформаційні технології – сутність, принципи та їхня характеристика
Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і ...

Коротка характеристика фізичних якостей людини
Сила - здатність людини переборювати зовнішній опір або протидіяти йому за допомогою м'язових зусиль. До факторів, які визначають силу м'язів відносять: вік, стать, спадковість. Час доби і року також ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net