Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Сторінка 6

Органічно включені у технологічну канву роботи викладача спеціально вибудувані, сфокусовані ланцюжки аудіовізуальних повідомлень невеликої тривалості дозволяють суттєво розширити й посилити дидактичні можливості традиційної педагогічної технології, за рахунок активізації образно-емоційної сфери цілеспрямовано коригувати недоліки чисто вербального навчання. Отже, застосування інформаційних технологій є найкращою перспективою розвитку освіти, її доступності, індивідуалізації. У реалізації цього підходу важливу роль відіграють такі засоби навчання, як електронний варіант конспекту, бібліотеки, електронні підручники. До важливих елементів електронного підручника відносять можливість його налаштування за вимогами конкретного користувача. Крім цього, необхідно передбачити подальше вдосконалення розробленого електронного підручника, а саме: добір навчального матеріалу з урахуванням ступеня підготовки того, хто навчається; можливість перевірки засвоєння навчального матеріалу шляхом тестування з удосконаленням системи перевірки знань та аналізу відповідей; можливість переходу до іншого навчального середовища для практичного застосування отриманих знань.

Значний інтерес представляє організація на базі електронних бібліотек окремих вищих навчальних закладів єдиної розподіленої бази електронних видань із віддаленим доступом. Крім очевидних переваг такої інтегрованої структури, вона стала б прикладом і прообразом інтегрованої освітньої електронної бібліотеки в межах усієї країни. Кожний вищий навчальний заклад був би реально знайомий з викладанням в інших навчальних закладах країни і міг би застосувати в своїй практиці усі найкращі інновації.

Останніми роками все стрімкіше розвивається потужний інформаційний простір – Інтернет. У зв'язку з цим викладачі мають організувати ефективну самостійну діяльність студентів під час роботи з інтернет-ресурсами у потрібному напрямі. Здійснити це допомагають спеціально розроблені завдання, що включають рекомендований викладачем список інтернет-ресурсів, які активізують пізнавальну діяльність, формують інформаційну культуру, навички дослідницької й аналітичної діяльності, а також формують уміння самостійно приймати рішення.

Необхідно врахувати істотний недолік роботи з інтернет-ресурсами – невідповідність певної інформації, наявність якої може залежати від власника ресурсу. Як правило, відбір матеріалу для мережі Інтернет здійснюється людьми, які можуть надавати його, керуючись власною позицією відносно будь-якого питання. При цьому вони не враховують, що серед відвідувачів ресурсу можуть бути ті, хто не здатні визначити достовірність інформації. Але цей недолік активізує самостійну роботу студентів, яка полягає в аналізі й переосмисленні отриманого матеріалу для визначення рівня його достовірності.

Досвід показує, що сам факт використання комп’ютерних технологій у професійній підготовці викладачів технології значно підвищує інтерес студентів до предмета, сприяє включенню їх у навчально-пошукову та творчу діяльність. Головним завданням при цьому стає розробка нових методик викладання, підготовки на новій основі методичних матеріалів, постійне підвищення рівня оволодіння викладачами новими технічними засобами. Підкреслимо, що дуже важливим є впровадження передових технологій, розроблених спеціалістами і перевіреними на практиці. Робота викладача стане дійсно якісною тоді, коли він буде повністю забезпечений усім необхідним для такої роботи і буде займатися творчістю, а не вимушеною самодіяльністю. Використання інформаційних технологій сприяє розвитку у студентів продуктивного мислення та вивільняє час на занятті для забезпечення більш повної диференціалізації та індивідуалізації процесу навчання. Використання інформаційних технологій – це складний творчий процес, що вимагає кропіткої роботи і дає можливість застосувати найбільш ефективні та різноманітні методичні прийоми.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник»
Для успішної реалізації навчальних завдань у процесі вивчення теми «Прислівник» потрібно запроваджувати наявні активні методи навчання, що стимулюють позитивну мотивацію роботи та забезпечують розумо ...

Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання
У процесі ознайомлення з твором у слухача складається загальне перцептивно-емоційне враження від сприйнятого. Дослідження психологів (О. Леонтьев, Б. Теплов) показали, що вже на стадії безпосередньог ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net