Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Сторінка 3

Концепція інформатизації навчального процесу, заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження в навчальний процес програмних засобів навчально-виховного призначення (ПЗНП), раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання із сучасними інформаційними технологіями, що зрештою приводить до поліпшення результатів навчання.

Досвід застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання свідчить, що найефективнішою формою використання педагогічних програмних засобів (ППЗ) у навчальному процесі, за твердженням М. І. Жалдака, є їх введення до складу програмно-методичних комплексів (ПМК), тобто використання програмних засобів разом із супроводжувальними друкованими матеріалами, призначеними для вчителя, а також для учнів.

Майбутнім викладачам необхідно розуміти дидактичні можливості використання сучасних ППЗ для студентів. Навчившись орієнтуватися в існуючому розмаїтті програмних засобів навчального призначення та засвоївши методику їх використання в навчальному процесі, вчителі зможуть гнучко поєднувати їх з традиційними методами навчання при поясненні та закріпленні навчального матеріалу. На думку О.І. Шиман, одним із напрямів підготовки викладача до використання інформаційних технологій є ознайомлення студентів з можливими варіантами програмного забезпечення:

– програми універсального призначення для проведення тренувальних вправ або контролю знань учнів;

– програми-шаблони для створення навчальних програм та методичного забезпечення уроку.

Здійснити підготовку викладача з урахуванням особливостей кожного програмного продукту немає можливості, але майбутньому педагогу необхідно забезпечити ґрунтовну підготовку до роботи на комп’ютері, надати знання про основні його можливості для застосування у своїй майбутній діяльності, у тому числі й про методи використання цього засобу, навчити пошуку потрібних даних. Ефективна освіта можлива завдяки інформаційній взаємодії між фахівцями. Досить позитивних результатів досягають педагоги, які спілкуються між собою в професійній діяльності про нові розробки, діляться досвідом, ідеями, результатами своїх методичних знахідок. Таким чином викладачі не лише підвищують фаховий рівень, а й не витрачають час на пошукову роботу, на те, що вже досліджене. Взаємоінформування можливе при особистому спілкуванні, на нарадах, семінарах з обміну досвідом, конференціях, а також через комп’ютерні мережі, що має багато переваг. Так простіше передавати матеріал, набагато швидше, можна збільшити кількість зацікавлених осіб, зекономити час та кошти. Але для цього викладачу обов’язково необхідно оволодіти інформатичними компетентностями та навичками пошукової роботи в мережі Інтернет. Обсяг даних, потрібних для діяльності вчителя, в мережі Інтернет є досить обширним і постійно зростає. Під час підготовки розробки заняття, він може посилатись на результати діяльності провідних методичних об’єднань педагогів, знайти в Інтернеті та застосувати нові прикладні програми, звукові та графічні елементи, дізнатись про новинки в галузі освіти, нові посібники та методичну літературу, підручники тощо.

Сучасний викладач повинен володіти основними прийомами роботи в Інтернеті, розуміти, як організовані служби глобальної мережі, якими ресурсами можна скористатися для поповнення своїх методичних знань, як дізнатися через Інтернет про педагогічний досвід. Необхідними для викладача є знання, навички та вміння щодо організації та виконання пошуку потрібної інформації, що зберігається у веб-документах, здійснення за допомогою електронної пошти зв’язку зі своїми колегами.

На заваді пошуку інформаційних ресурсів часто стає “інформаційний шум”. Щоб уникнути цього ускладнення, варто навчитись правильно формулювати запити до пошукових систем, адже це – запорука рівня загальної підготовленості багатьох фахівців. Знайдені дані не завжди достатньо якісні, а іноді вони можуть бути невірогідними і навіть шкідливими. Надати оцінку якості інформаційних продуктів та їх придатності до використання може лише викладач, який добре володіє фаховими методиками та має певний досвід.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Реформування національної освіти через спектр наступності у роботі дошкільних закладів та початковій школі
Згідно з положеннями Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") національне виховання спрямовується на формування у дітей світоглядної свідомості, ідей, пог ...

Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів
У процесі проходження педагогічної практики ми застосовували активну та інтерактивну моделі навчання. Активна модель навчання. В цьому випадку учень і вчитель знаходяться в постійному взаємозв'язку. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net