Актуальність проблеми пестицидів

Сторінка 2

Найнебезпечніші пестициди належать до класу хлорорганічних, які відрізняються стійкістю до впливу різних факторів довкілля (температура, сонячна радіація, волога тощо) та зростанням концентрації в наступних ланках біологічного ланцюга. Більша їх частина розкладається в рослинах, ґрунті, воді протягом одного місяця.

Саме пестициди вважаються головною причиною «тихої катастрофи» – так експерти ООН охарактеризували стан ґрунтів в Європі. Ґрунти є найціннішим сільськогосподарським ресурсом, від стану якого залежить врожайність культур. Саме вони дають майже 90% їжі для людей та тварин. Українські чорноземи, які, за різними даними, складають приблизно 30% світового запасу чорноземів, у звіті Агентства ООН із захисту навколишнього середовища отримали досить погану оцінку – ерозією вражено майже 41% з них. Головною причиною такого стану вважається саме використання пестицидів. Ідея хімізації, “зеленої революції”, в Україні розвинулась наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. як гарант отримання більших врожаїв. Однак, за оцінками спеціалістів, це не лише знизило якість харчових продуктів, а й призвело до збіднення ґрунту, який більш ніж на половину складається з живих організмів. За даними Інституту агроекології та біотехнології УААН, 10 з 30 млн. га, що належать сільському господарству України, необхідно виводити з використання, реабілітувати.

На думку екологів, найактуальнішою з “пестицидних” проблем для України є забруднення довкілля хімікатами, що зберігаються на складах, які іноді навіть не мають власників. На території нашої держави зараз накопичено, за різними даними, від 21 до 32 тис. тонн непридатних пестицидів. Серед них є й ті, що входять в так звану “брудну дюжину” хімікатів, заборонених для використання (або призначених для обмеженого використання) в 127 країнах світу, які в 2001 р. підписали Стокгольмську конвенцію ООН зі стійких забруднювачів.

Доведено, що речовини з “брудної дюжини” здатні викликати рак та природжені дефекти у людей і тварин. Вони десятиріччями зберігаються в природі й накопичуються в жирових тканинах. Стійкі органічні забруднювачі розносяться по світові повітряними й океанськими течіями, вони виявлені навіть в організмах пінгвінів і ведмедів Антарктики. Хлорорганічні поєднання (ДДТ в тому числі) були знайдені в тканинах чорноморських дельфінів, і в такій кількості, що Чорне море може отримати першість за вміст хлорорганіки. Саме з впливом стійких забруднювачів вчені пов'язують низький рівень виживання яєць і скручені дзьоби у птахів, деформовані кінцівки у ссавців, порушення репродуктивної системи та розвитку. Деякі з них вважаються гормонально активними сполуками і вносять безлад в ендокринну та імунну системи, дію інших пов'язують із затримкою розумового розвитку.

Значне та безконтрольне використання пестицидних препаратів як в сільському господарстві, так і на присадибних ділянках потребує поінформованості широкої громадськості не тільки про їх результативність, а й про негативні наслідки їх нераціонального застосування та недотримання відповідних норм використання, неправильної утилізації, впливу на організм людини залишкових кількостей пестицидів. Інформація, яку надають рекламні засоби, не завжди об’єктивна і недостатня для зваженого вибору препаратів. Тому роль освіти, просвіти та поінформованості населення щодо наслідків використання пестицидних препаратів є важливою у вирішенні проблеми пестицидів.

Аналіз шкільних підручників з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо висвітлення проблеми пестицидів та стійких органічних забруднювачів (СОЗ)

Ароматичні вуглеводні в темі: Бензен. Хімічні властивості наводиться реакція взаємодії бензену з хлором за наявності каталізатора AlCl3 з утворенням гексахлоробензену C6Н6 + 6 Cl2 → C6Cl6 + 6HCl

Вказуються застосування гексахлоробензену для протруювання насіння пшениці і жита проти сажки, а також для консервування деревини.

У цій темі наводиться реакція приєднання хлору при освітленні та каталізаторі з утворенням гексахлороциклогексану (гексахлорану) і застосовання як засоби для знищення комах.

У темі Бензен. Хімічні властивості. розглядається застосування бензину і наводиться поняття про пестициди, їх класифікацію на інсектициди, фунгіциди, гербіциди. Зазначається шкідливий вплив нераціонального використання пестицидів, нові способи боротьби зі шкідниками: застосування біологічного захисту рослин, а також правила та вимоги щодо пестицидів.

Страницы: 1 2 3Поняття похідної
Розділ математики, у якому вивчаються похідні і їх застосування до дослідження функцій, називається диференціальним численням. Приріст виду , що представляє собою різницю, відіграє помітну роль при р ...

Методики емпіричного дослідження
По формуванню морального розвитку молодших школярів, слід використовувати різні методи і форми роботи. Методи і форми морального виховання молодших школярів повинні відповідати для дітей цього віку. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net