Актуальність проблеми пестицидів

Сторінка 3

Висновок: відсутні дані про те, що гесахлоробензен та гексахлоран належать до стійких органічних забруднювачів згідно Стокгольмської конвенції, і на сьогодні їх виробництво, застосування, експорт та імпорт заборонені в більшості країн світу в тому числі в Україні.

У темі Поняття про хімічні засоби захисту рослин. наводиться визначення: пестициди ( від лат. pestis – зараза, caedo – убиваю), а також застосування окремих пестицидів: гексахлорану – проти бавовникового довгоносика, гексахлоробензену – для протруювання насіння зернових культур перед посівом, 2,4-Д – для знищення бур'янів у посівах зернових.

Описується негативний вплив пестицидів на навколишнє середовище, вказуються вимоги до якості пестицидів, правила застосування, що затверджено державними установами.

Висновок: відсутня інформація про стійкі органічні забруднювачі та їх представники – гексахлоробензен та гексахлоран. Не зазначено, що 2,4-Д належить до пестицидів – попередників утворення діоксиноподібних сполук.

У розділі 5 Ароматичні вуглеводні ( арени ) надається інформація про класифікацію пестицидів на гербіциди, фунгіциди, інсектициди. Вказується застосування гексахлоробутадієну для боротьби з філоксерою, гексахлоробензену для протруювання насіння перед посівом, гексахлороциклогексану для знищення комах. Міститься інформація про небезпеку для навколишнього середовища, необмеженого використання отрутохімікатів, наведені вимоги до пестицидів, згадується про правила використання.

Висновок: відсутні відомості про пестициди, які належать до стійких органічних забруднювачів згідно переліків 2005 – 2006 років, що наведені в матеріалах Стокгольмської конвенції

Висновок: не наводиться даних про пестициди та будь-які засоби захисту рослин від шкідників.

У розділі 1 Вуглеводні ( продовження) в темі: Бензен. Арени.

Наведені реакції з утворенням гексахлоробензену та гексахлороциклогексану. У темі Галогенопохідні вуглеводнів вказується застосування цих речовин. Гексахлоробензен і гексахлоран є засобами проти шкідливих комах у с/г, сполуки токсичні та використовуються дедалі менше.

Висновок: відсутній відомості про належність деяких пестицидів, у тому числі, гексахлороциклогексану (гексахлорану) та гексахлоробензену до стійких органічних забруднювачів (СОЗ), їх властивості як СОЗ та негативний вплив на довкілля і здоров’я людини.

У темі Роль хімії в житті суспільства згадується про використання хімічних речовин в захисті рослин проти шкідників.

Висновок: відомості про пестициди наведені недостатньо, відсутні дані про їх негативних вплив на навколишнє середовище та людину

Висновок: немає інформації щодо проблеми пестицидів як речовин ксенобіотиків.

Програма елективного курсу з природничих дисциплін, яка розрахована для школярів 9-го класу.

Мета елективного курсу полягає у формуванні уявлень про важливу роль хімічних речовин в сільському господарстві, активізації інтересу школярів до вивчення хімії та біології в середній школі. В елективному курсі наведені такі теми: 1. Як виростити величезні овочі; 2. Битва за урожай або як захистити рослини; 3. Стимулятори росту; 4. Чи легко бути фермером?

У темі «Битва за урожай або як захистити рослини», на вивчення якої відводиться 3 год, розглядаються наступні питання: Пестициди: інсектициди, фунгіциди, гербіциди. Поняття про біоциди. Класифікація і найважливіші представники пестицидів. Запобіжні заходи при використанні пестицидів. Норми в застосуванні. Вплив пестицидів на фізіологічні процеси в живих організмах.

Під час розгляду теми пропонується демонстрації колекції пестицидів, таблиці з хімічними формулами деяких засобів захисту рослин, а також виконання лабораторної роботи: ˝Визначення "хімікату" хімічним методом”.

Висновок: елективний курс сприятиме формуванню знань про пестициди а також їх вплив на фізіологічні процеси живих організмах. Доцільно ввести інформацію про належність деяких пестицидів до стійких органічних забруднювачів (СОЗ) та Стокгольмську конвенцію про СОЗ.

Страницы: 1 2 3 Наступність як педагогічне явище
З огляду на вищесказане, важлива роль належить проблемі наступності, яку в широкому аспекті визначають як зв’язок між різними етапами або ступенями розвитку. Його сутність полягає у збереженні тих чи ...

Методика розв`язування винахідницьких задач
Методика теорії розв'язування винахідницьких задач (ТРВЗ) безперервно розвивається. Ідеї та методи переносяться в технічні галузі: художні системи, менеджмент, управління колективами, рекламу, розв'я ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net