Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»

Педагогіка: історія і сьогодення » Екологічне виховання при формуванні сучасних знань про проблему пестицидів в Україні » Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»

Сторінка 3

Сільськогосподарська сировина та харчові продукти забруднюються пести цидами прямим шляхом — під час обробки сільськогосподарських культур, тва рин і птиці тощо. До організму людини пестициди потрапляють разом із росли нами, м'ясом, молоком тварин, яких годували рослинами, що містили залишки пестицидів, рибою. Пестициди з грудним молоком жінки можуть потрапляти до організму немовляти.

Атразин. Сексуальна революція у жаб

Атразин – це один із гербіцидів, який широко використовується на полях багатьох країн світу з 1956 р. Ця хімічна сполука належить до класу триазинових гербіцидів.

Ще в 2001 р. екологи заявили, що згідно з їхніми висновками, атразин не тільки забруднює навколишнє середовище, але й підвищує рівень агресивності людини.

У 2001 р. у Франції було припинене використання триазинових пестицидів, у тому числі й атразину, та запроваджено повну заборону на їх використання з 2003 р. Причина – вміст залишків триазинів у 50% проб поверхневих і ґрунтових вод (при цьому гранично припустимі концентрації пестицидів у воді було переви щено практично у всіх регіонах Франції).

Експерименти каліфорнійських вчених на жабах довели, що атразин призво дить до перетворення чоловічого гормону на жіночий. У самців жаб при цьому не змінюється стать, а виростають жіночі статеві органи. Ніяких даних про те, що атразин таким самим чином може впливати на людину, опубліковано не було. Але інформація про вплив атразину на жаб дає підстави припускати його негативний вплив на здоров'я людини.

Існує ряд класифікацій пестицидів за окремими показниками їх небезпечності. За ступенем токсичної дії пестициди поділяються на високотоксичні, середньотоксичні й малотоксичні.

Наразі в Україні діє гігієнічна класифікація пестицидів, яка об'єднує 21 показник небезпеки та враховує виявлені в експериментах на тва ринах канцерогенні властивості препаратів і дані епідеміологічних досліджень. Згідно з цією класифікацією, пестициди поділяються на чотири класи.

Провідними науковими установами токсиколого-гігієнічного профілю України розроблено нову загальну токсиколого-гігієнічну класифікацію пес тицидів. Вона базується на концепції попереджувального санітарного нагляду та носить регламентаційний характер. Головним принципом цієї класифікації є систематизація та розподіл пестицидів за класами небезпеки на основі оцінок ризиків їхньої репродуктивної токсичності.

Згідно з цією класифікацією, найбільш токсичні для репродуктивної функції пестициди віднесено до першого класу небезпеки. Вони не повинні викорис товуватися в сільському господарстві. Препарати другого класу можуть обме жено використовуватися за умов суворого дотримання регламентів викорис тання. Пестициди третього та четвертого класів небезпечності дозволяється використовувати у відповідності до встановлених гігієнічних регламентів та санітарних норм.

Значна частина пестицидів (приблизно 67%), які використовують в Україні, здат ні здійснювати негативний вплив на репродуктивну функцію людей.

Особливу групу найбільш токсичних та небезпечних пестицидів, забороне них до використання в більшості країн світу, у тому числі в Україні, створюють дев'ять пестицидів, що належать до переліку стійких органічних забруднювачів (СОЗ) Стокгольмської конвенції про СОЗ: дихлордифеніл-трихлоретан (ДДТ), діельдрин, альдрин, гептахлор, мірекс, токсафен, ендрин, хлордан, гексахлорбен зол. Вони належать до різних класів хімічних сполук, але їх об'єднують чотири загальні властивості:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Психологічний аспект проблеми «важких» дітей
Багато батьків (понад 60%) навіть не здогадуються, які в них хороші діти. Через конфлікт з педагогами, членами родини проходить понад 80 % старшокласників. Отже ті, хто живе у конфлікті з оточенням ш ...

Експериментальна перевірка ефективності моделі роботи профорієнтації соціального педагога із старшокласниками
Дослідження проводили у місті Бахмач у ЗОШ №2 Доцільним при визначенні професійної спрямованості учнівської молоді є використання тестової методики ”Як обрати професію” підготовленої співробітниками ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net