Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»

Педагогіка: історія і сьогодення » Екологічне виховання при формуванні сучасних знань про проблему пестицидів в Україні » Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»

Сторінка 5

*1 – канцерогенний, 2 – вроджені вади, 3 – вплив на гормони, 4 – ураження мозку та нервової системи, 5 – ураження імунної системи.

Великою проблемою в Україні є відсутність налагодженої системи контролю з боку держави за вмістом пестицидів у продуктах харчування. Більшість укра їнців купують овочі та фрукти на офіційних ринках, на яких система держав ного контролю передбачає перевірку овочів і фруктів лише на нітратне забруд нення. Покупець отримує «кота в мішку». Невідомо, чим і з дотриманням яких норм було оброблено картоплю, яку ви купуєте. Не краща ситуація склалася і в магазинах. Тут також передбачена перевірка харчових продуктів лише на ні тратне забруднення.

Фермери, які вирощують овочі та фрукти на продаж, кажуть, що вміст хіміч них сполук перевищує норму приблизно у 50% продукції, деякі фахівці вважа ють, що ця цифра може досягати 95%. Логіка фермерів зрозуміла: ніхто не контро лює й ніхто не платить більше за продукцію, яка була вирощена з дотриманням норм. А закон про органічне сільське господарство, яке передбачає відмову від використання хімічних засобів захисту рослин, в Україні ще не ухвалений.

Ведучий:

Як бачимо, ситуація з використанням пестицидів в Україні жахлива. Чи існують якісь альтернативні методи боротьби зі шкідниками сільського господарства? Слово надається біотехнологу.

Біотехнолог:

Поряд з хімічними засобами захисту рослин інтенсивно розробляються біологічні методи. Різниця між біологічними і хімічними методами полягає в тому, що хімічними засобами захисту рослин виступають речовини, а біологічними – живі організми, здатні до розмноження.

Біологічні методи захисту рослин використовують нині для боротьби зі шкідниками рослин, а саме використовують паразитів комах і хижаків.

Для боротьби з хворобами рослин використовують антибіотики, але в більшості випадків вони не мають переваг перед хімічними речовинами. Для боротьби з бур’янами ефективних методів поки що не знайдено, тільки в окремих випадках є деякі види комах, які вибірково знищують певні види бур’янів.

У більшості випадків при відсутності використання хімічних засобів захисту рослин вартість сільськогосподарської продукції збільшується в 2-3 рази, що пов’язано з низкою труднощів, так як біологічні методи є менш стандартизовані, чим хімічні.

Такий відомий препарат, як дендробацилін, який містить спори Bacillus thurengiensis і має широкий спектр дії на членистоногих, є більш хімічним препаратом, оскільки діє у вигляді токсину – речовини.

Нині в США створені сорти бавовни з геном, який відповідає за утворення токсину, що можна віднести до суто біологічного методу. Але використання таких сортів бавовни із-за можливих негативних наслідків для природи і людини заборонено.

Перспективним методом захисту рослин від комах є використання статевих феромонів для приваблення осіб іншої статті і знищення на приманкових ділянках. Крім цього, феромони можна використовувати для дезорієнтації осіб протилежної статі. Можливе також використання променевої стерилізації самців для зменшення популяції шкідників. Але феромони є хімічними речовинами і їх можна віднести як до біологічного, так і до хімічного методу боротьби. Позитивною властивістю феромонів є відсутність негативної дії на корисних комах, людину і тварин, відсутність забруднення навколишнього середовища (феромони використовуються в основному пастках, які прибираються після використання). Крім того, більшість феромонів нетоксичні для людини і тварин. Недоліком феромонів являється їх вузька спеціалізація. Для деяких видів комах використання феромонів дає найкращий ефект.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи
Прийшовши на роботу в школу, учитель трудового навчання зіштовхується не тільки з проблемами ефективної організації навчального процесу, але і постановки позаурочної роботи зі свого предмета. По-перш ...

Формування лексичних навичок англійської мови
Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного матеріалу є формування лексичних навичок, які визначають лексичну правильність мовлення. Мета навчання лексичних засобів спілкування полягає в ов ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net