Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»

Педагогіка: історія і сьогодення » Екологічне виховання при формуванні сучасних знань про проблему пестицидів в Україні » Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»

Сторінка 6

У якості пестицидів можна використовувати прості абразиви, тобто порошки з твердими, міцними зернами, які мають специфічну ріжучу форму. Після того, як комаха побігає по абразивному порошку, вона просто висохне і загине від зневоднення тому, що гострі краї зерна здирають з хітинових покривів шкідників верхній шар, який запобігає випаровуванню води. А оскільки абразивні інсектициди роблять із природних матеріалів, таких як пемза, корунд чи діатоміт (гірська порода), то вони практично не отруйні і безпечні для людини і тварин.

Постає питання: чи можливо отримати хороший врожай без використання пестицидів? Однозначно відповісти на це питання не можна. Все залежить від виду шкідника і культури, яку потрібно захистити. Потрібно також не забувати про економічну вартість даної ситуації.

Ведучий:

Про сучасний стан виробництва і застосування пестицидів в агропромисловому комплексі в Україні розповість нам агроном.

Агроном:

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в умовах підвищених вимог щодо оздоровлення навколишнього природного середовища обумовила підвищені вимоги до за хисту рослин. З одного боку, необхідно забезпечити повну реалізацію потенційних можливо стей рослин, а з іншого – потрібна надійна екологічна безпека. Вирішення цієї проблеми забезпечує застосування науковоємних інтегрованих технологій, які дають можливість перейти від боротьби з окремими шкідливими видами до регулювання їхньої шкідливості.

У 80-ті роки минулого століття, коли в Україні було започатковане застосування інтен сивних технологій у рослинництві, середньорічне використання пестицидів становило 100 тис. т на рік (виробництво зерна в ті часи досягло 50 – 52 млн. т. на рік).

Щоб забезпечити збереження врожаю від шкідників, хвороб і бур'янів за інтенсивними технологіями в країні щорічно необхідно проводити захисні заходи на площі 18–20 млн. гектарів. Технологічні потребі у засобах захисту у цьому випадку становлять 18–20 тис. т на рік. У 2003 р. на ринок пестицидів країни надійшло 15,5 тис. т, а викуплено 14,9 тис. т. Зокрема, у 2003 р. використано 14,1 тис. г, а в 2004 р. – 15,4 тис. т пестицидів. У першому півріччі 2005 р. сільгосптоваровиробниками використано 13,3 тис. т. засобів захисту рослин, з них: інсектоакарацидів – 1,1; фунгіцидів – 1,3; препаратів для протравлення насіння – 1,1; гербіцидів – 7,7; родентицидів – 1,0; десикантів – 0,8; інших – 0,3 тис. т.

Оцінка ситуації із захистом рослин показує, що в Україні і надалі будуть використовува тись хімічні засоби та біологічно активні речовини, як компоненти інтегрованих систем.

На сучасному етапі науково-дослідні установи рекомендують сільськогосподарським то варовиробникам використовувати інтегровані системи захисту рослин, які поєднують організаційні, господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні методи.

Органічне сільське господарство виключає застосування будь-яких інтенсивних тех нологій – хімічних, генетичних модифікацій тощо. У землеробстві використовуються лише органічні добрива, у тваринництві існує заборона використання антибіотиків та гормональ них препаратів. Природні методи господарювання дозволяють отримати натуральні продук ти з високими смаковими та оздоровчими якостями без залишків пестицидів. Всі стадії вирощування, транспортування та переробки передбачають максимальний захист довкіл ля, охорону здоров'я працівників.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Методологічні основи та принципи вивчення учнів та учнівського колективу
Вивчення учня і учнівського колективу необхідне для того, щоб: творчо підійти до вибору найбільш ефективних форм і методів виховання; враховувати і оцінювати результати виховної роботи; виявляти і лі ...

Наступність як педагогічне явище
З огляду на вищесказане, важлива роль належить проблемі наступності, яку в широкому аспекті визначають як зв’язок між різними етапами або ступенями розвитку. Його сутність полягає у збереженні тих чи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net